Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
стр мат1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

9.1 Визначення насипної густини щебеню

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення насипної густини щебеню та практичне його виконання.

Прилади: металевий мірний циліндр (ємність 10 л); лопата, металева лінійка, терези з гірками.

Насипну густину визначають шляхом зважування щебеню у металевому мірному циліндрі. Для цього щебінь з висоти 10 см насипають в попередньо зважений циліндр до утворення надлишку, який потім знімають без ущільнення в рівень з краями за допомогою металевої лінійки, як показано на рис. 9.1.

П

ісля цього мірний циліндр з щебенем зважують і обчислюють насипну густину щебеню, кг/л:

1 – лопата; 2 – рейка для зняття надлишку щебеню; 3 – ємність 10 л

Рисунок 9.1 – Схема пристрою для визначення насипної густини

, (9.1)

де m2 – маса мірного циліндра, кг;

m1 – маса мірного циліндра зі щебенем, кг;

V – об’єм мірного циліндра, л.

Дані випробувань заносять до лабораторного журналу згідно з табл. 9.1.

Таблиця 9.1 – Визначення насипної густини щебеню

Показники

Од. вимір.

Формула

Результати

І

ІІ

ІІІ

Місткість мірного циліндра

Маса мірного циліндра

Маса щебеню з циліндром

Маса щебеню

Об‘єм щебеню

Насипна густина щебеню

Середнє значення насипної

густини щебеню

л

кг

кг

кг

л

кг/л

(кг/м3)

кг/л

(кг/м3)

V

m2

m1

m

V

Форма звіту: лабораторний журнал.

9.2 Визначення істинної густини зерен щебеню

Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення істинної густини зерен щебеню та практичне його виконання.

Прилади: металевій об’ємомір, скляна посудина ємністю 1,5 л, терези технічні з гірками.

Істинна густина зерен щебеню визначається або за допомогою гідростатичного зважування на технічних вагах зі спеціальним пристосуванням або спрощеним способом за допомогою металевого об’ємоміра.

Металевий об’ємомір являє собою циліндричну посудину з оцинкованого заліза діаметром 150 мм та висотою 350 мм. У верхню частину циліндра впаяна трубка колінчастої форми діаметром приблизно 10 мм, яка є зливним пристосуванням для підтримання постійного рівня води в циліндрі (рис. 9.2).

1 – об’ємомір; 2 – трубка колінчаста для зливу води; 3 – ємкість для збору витисненої води

Рисунок 9.2 – Схема об’ємоміра для визначення істинної густини зерен щебеню

Для проведення експерименту відважують наважку попередньо висушеного до постійної маси та просіяного крізь сито щебеню масою 1000 г. Наважку щебеню насичують водою, занурюючи матеріал у воду кімнатної температури на 2 години так, щоб рівень води був вище щебеню не менш ніж на 20 мм. Після цього шматки щебеню виймають з води й видаляють з них надлишок вологи м’якою тканиною.

Об’ємомір наповнюють водою кімнатної температури, щоб у ньому встановився постійний рівень води, для чого потрібно почекати, коли з зливної трубки перестане крапати вода. Переміщувати об’ємомір після цього не слід. Під зливну трубку підставляють чисту просушену й попередньо зважену посудину ємкістю приблизно 1,5 л.

Підготовлений щебінь обережно, по одному шматку (щоб запобігти розбризкуванню води) кладуть в об’ємомір, а вода, що витискується щебенем, стікає по трубці в посудину.

Після того, як уся наважка щебеню буде занурена до об’ємоміра та припиниться краплепадіння з зливної трубки, зібрана в посудині вода буде дорівнювати за об’ємом сумарному об’єму шматків щебеню.

Для визначення величини цього об’єму посудину з водою, що була витиснена, зважують й, знаючи його масу, знаходять масу й об’єм витісненої води, а таким чином і об’єм наважки щебеню (маса води в грамах дорівнює її об’єму в кубічних сантиметрах).

Розділивши масу щебеню в сухому стані на його об’єм, одержують величину істинної густини зерен щебеню .

Дані випробувань заносять до лабораторного журналу (табл. 9.2).

Таблиця 9.2 – Визначення істинної густини зерен щебеню

Показники

Од. вимір.

Формула

Результати

І

ІІ

ІІІ

Маса щебеню

Маса води, що була витиснена щебенем

Об’єм щебеню, що занурюється у воду

Істинна густина щебеню, що занурюється у воду

Середнє значення істинної густини щебеню у шматку

г

г

см3

г/см3

г/см3

m

m1

V=m1

Форма звіту: лабораторний журнал.