Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
стр мат1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

13.3 Визначення властивостей пігментів

Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення лугостійкості, олієємності та покривності пігментів і практичне їх визначення.

Прилади та обладнання: пробірка з 5%-ним розчином їдкого калію (натру), пробірка з водою, як показано на рис. 13.2, пігмент, що досліджується, відбілена льняна олія, порцеляновий тигель зі сферичним дном, бюретка на 20 мл, скляна паличка, технічні ваги, природна оліфа, скляна пластинка (100×300 мм), технічні ваги, пензлі, чорно-білий трафарет згідно з рис. 13.4.

1 – пігмент в пробірці з розчином лугу; 2 – пігмент в пробірці з водою; 3 – штатив

Рисунок 13.2 – Схема визначення лугостійкості пігменту

Пігменти (сухі фарби) – це тонкі кольорові порошки, нерозчинні у воді, в’яжучій речовині та розчиннику. Від якості пігменту залежить не тільки колір, але й довговічність лакофарбового покриття. Пігменти бувають природні та штучні, органічні та неорганічні.

Програма занять з визначення властивостей пігментів містить випробування пігменту на лугостійкість, олієєменість та покривність.

Лугостійкість – це властивість пігменту протистояти дії лугу.

Для досліду зважують дві наважки пігменту по 3 г кожна. Одну наважку пігменту насипають в пробірку з розчином їдкого калі (натру), іншу – в пробірку з водою. Вміст пробірок інтенсивно збовтують і дають йому відстоятися. Через 15 хвилин порівнюють вміст пробірок за кольором: якщо він змінився – пігмент нелугоємність. Нелугостійкі пігменти не придатні для виготовлення сумішей, які містять луги: вапняних, цементних, силікатних та казеїнових.

Результати, одержані під час випробувань, заносять до лабораторного журналу (табл. 13.2).

Таблиця 13.2 – Визначення лугостійкості пігменту

Показники

Результат

І

ІІ

ІІІ

Пігмент

Наважка пігменту

Вид лугу

Концентрація лугу

Тривалість випробування

Зміна кольору

Висновок про лугостійкість

г

%

год

Олієємність пігменту характеризують кількістю олії, яку слід додати до пігменту для одержання блискучої масляної пасти; вона складає в середньому 10-100 %. Чим менша олієєемність пігменту, тим він економічніший й тим більш стійким буде олійне пофарбування. Схема визначення олієємності показана на рис. 13.3.

З похибкою не більш 0,01 г відважують 5 г пігменту, який потім висипають до порцелянового тигля зі сферичним дном. З бюретки на пігмент приливають відбілену лляну олію: спочатку 0,3 мл, потім 2-3 краплі, потім по одній краплі. При цьому пігмент перемішують скляною паличкою. Спочатку утворюються окремі грудки, які поступово поєднуються в пасту, тобто в суцільну грудку з блискучою масляною поверхнею. Це означає, що точка насичення пігментом досягнута. Кількість витраченої олії обчислюють за різницею рівнів у бюретці до початку досліду та по закінченні його.

1 – бюретка із в’яжучим; 2 – кран; 3 – паличка скляна; 4 – чашка порцелянова; 5 – станина зі штативом

Рисунок 13.3 – Схема визначення олієємності пігменту

Олієємність пігменту визначається за формулою 13.1, %:

, (13.1)

де v – кількість витраченої олії, мл;

ρ – густина оліфи, г/см3;

Q – наважка пігменту, г.

Одержану величину олієємності пігменту порівнюють з олієємністю, встановленою для цього пігменту стандартом.

Результати, одержані під час випробування, занести до лабораторного журналу (табл. 13.3).

Таблиця 13.3 – Визначення олієємності пігменту

Показники

Розм.

Результат

І

ІІ

ІІІ

Пігмент

Наважка пігменту

Густина оліфи

Кількість витраченої оліфи

Олієємність пігменту

г

г/см3

см3

%

Потім виготовляють фарбу на пігменті, що випробується, для чого використовують фарбову пасту після визначення олієємності, додаючи до неї природну оліфу, та розтиранням доводять до малярної консистенції. Одержані результати записують до лабораторного журналу (табл. 13.4).

Таблиця 13.4 – Виготовлення фарби малярної консистенції

Показники

Розм.

Результат

І

ІІ

ІІІ

Пігмент

Наважка пігменту

Густина оліфи

Загальна кількість витраченої оліфи

г

г/см3

см3

Покривність – властивість фарби при мінімальному рівномірному нанесенні її на однокольорову поверхню робити невидимим колір останньої або, у випадку нанесення на чорно-білу підкладку, уникнути контрастність між чорною та білою смугами. Кількісно покривність виражають в грамах фарби, необхідної для того, щоб зробити невидимим колір поверхні площею 1 м2, яка фарбується (г/м2).

Покривність лакофарбових матеріалів (фарб, емалей) та неорганічних пігментів визначають за ГОСТом 8784-75.

Рисунок 13.4 – Трафарет стандартний для визначення покривності фарби малярної консистенції

Сутність візуального методу полягає в нанесенні шарів лакофарбового матеріалу на скляну пластину до припинення просвічування чорних або білих смуг на трафареті, покладеному під скляну пластинку.

Зважують чисту знежирену скляну пластинку, записують її масу (m1). Пензлем наносять на пластинку один або два шари фарби. Шари наносяться у різних напрямках. Під пластинку з нанесеним матеріалом підкладають трафарет і спостерігають, чи не просвічуються смуги. Якщо смуги просвічують, наносять наступні шари матеріалу до повного зникнення різниці між ними. Підтоки фарби стирають тканиною. Пластинку з матеріалом зважують, масу (m2) записують.

Покривність (в г/м2) невисушеного лакофарбного матеріалу, що не містить розчинник, обчислюють за формулами: а) рахуючи на фарбу малярної консистенції

; (13.2)

б) рахуючи на пігмент

; (13.3)

де m1 – маса нефарбованої скляної пластинки, г;

m2 – маса пластинки з фарбою, г;

S – площа скляної пластинки, см2;

b – вміст оліфи у фарбі малярної консистенції.

Одержані результати записують до табл. 13.5 лабораторного журналу.

Таблиця 13.5 – Визначення покривності пігменту

Показники

Результат

І

ІІ

ІІІ

Кількість фарби малярної консистенції,

Площа пластинки, яка покривається

Кількість оліфи у складі фарби малярної консистенції

Маса скляної пластинки

Маса скляної пластинки після досягнення

покривності

Маса фарби на скляній пластинці

Покривність (на фарбну суміш)

Покривність (на сухий пігмент)

г

см2

%

г

г

г

г/м2

г/м2

Середнє значення