Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
дневник без даты.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
77.31 Кб
Скачать

8

Форма № Н-7.03

____________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу)

Щоденник практики

____________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ______________________________________________

(прізвище, імʹя, по батькові)

Інститут, факультет, відділення___________________________

______________________________________________________

Кафедра ______________________________________________

освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________

напрям підготовки _____________________________________

спеціальність __________________________________________

(назва)

_________курс, група __________

2

Студент ______________________________________________

(прізвище, імʹя, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка

підприємства, організації, установи „____” ____________20__ року

__________ ___________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

вибув з підприємства, організації, установи

Печатка

підприємства, організації, установи „____” ____________20__ року

__________ ___________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

7 Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата складання заліку „____” ____________20___ року

Оцінка:

за національною шкалою _________________________

(словами)

кількість балів __________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS _________________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

___________ __________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.