Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zb_Ukr_2011.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.62 Mб
Скачать

14.ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

14.1.Економічна активність населення

(за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності)

 

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Економічно активне

 

 

 

 

 

 

 

населення, тис.

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

22830,8

22280,8

22322,3

22397,4

22150,3

22051,6

22056,9

у працездатному

21150,7

20481,7

20606,2

20675,7

20321,6

20220,7

20247,9

віці

Зайняте населення,

 

 

 

 

 

 

 

тис.

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

20175,0

20680,0

20904,7

20972,3

20191,5

20266,0

20324,2

у працездатному

18520,7

18886,5

19189,5

19251,7

18365,0

18436,5

18516,2

віці

Безробітне

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

(за методологією

 

 

 

 

 

 

 

МОП), тис.

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

2655,8

1600,8

1417,6

1425,1

1958,8

1785,6

1732,7

у працездатному

2630,0

1595,2

1416,7

1424,0

1956,6

1784,2

1731,7

віці

Економічно

 

 

 

 

 

 

 

неактивне

 

 

 

 

 

 

 

населення, тис.

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

13318,4

13559,7

13312,0

12971,1

12823,0

12575,5

12265,5

у працездатному

7562,4

8410,3

8144,8

7909,5

8051,7

7878,0

7601,5

віці

Рівень економічної

 

 

 

 

 

 

 

активності,

 

 

 

 

 

 

 

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

до всього населення

 

 

 

 

 

 

 

відповідної вікової

 

 

 

 

 

 

 

групи

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

63,2

62,2

62,6

63,3

63,3

63,7

64,3

у працездатному

73,7

70,9

71,7

72,3

71,6

72,0

72,7

віці

180

Україна у цифрах у 2011 році

 

Державна служба статистики України

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Продовження табл. 14.1

 

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Рівень зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

населення, відсотків

 

 

 

 

 

 

 

до всього населення

 

 

 

 

 

 

 

відповідної вікової

 

 

 

 

 

 

 

групи

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

55,8

57,7

58,7

59,3

57,7

58,5

59,2

у працездатному

64,5

65,4

66,7

67,3

64,7

65,6

66,5

віці

Рівень безробіття

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

(за методологією МОП),

 

 

 

 

 

 

 

відсотків до

 

 

 

 

 

 

 

економічно активного

 

 

 

 

 

 

 

населення відповідної

 

 

 

 

 

 

 

вікової групи

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

11,6

7,2

6,4

6,4

8,8

8,1

7,9

у працездатному

12,4

7,8

6,9

6,9

9,6

8,8

8,6

віці

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Безробітні за тривалістю пошуку роботи

(за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності)

 

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Кількість безробітних

 

 

 

 

 

 

 

у віці 15–70 років

 

 

 

 

 

 

 

(за методологією МОП),

2655,8

1600,8

1417,6

1425,1

1958,8

1785,6

1732,7

тис.

у тому числі шукали

 

 

 

 

 

 

 

роботу, намагались

 

 

 

 

 

 

 

організувати власну

2176,3

1523,5

1362,6

1347,9

1896,6

1711,8

1674,4

справу, тис.

з них за тривалістю

 

 

 

 

 

 

 

пошуку роботи,

 

 

 

 

 

 

 

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

до 3 міс.

14,8

33,1

39,1

45,4

39,4

34,1

40,4

від 3 до 6 міс.

11,7

20,4

22,0

19,9

26,9

21,8

23,2

від 6 до 9 міс.

8,5

10,7

10,6

9,0

13,4

11,3

10,5

від 9 до 12 міс.

9,6

6,0

5,3

5,1

6,3

9,2

6,4

12 міс. і більше

55,4

29,8

23,0

20,6

14,0

23,6

19,5

Середня тривалість

10

7

6

6

6

7

6

пошуку роботи, міс.

Україна у цифрах у 2011 році

181

Державна служба статистики України

 

У тому числі особи, які займали

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

14.3.Вивільнення працівників за видами економічної діяльності

у2011 році1

(тис.)

Вивільнено місця робітників

посади службовців

Із загальної місця, які не кількості – професійноїпотребують жінки

підготовки

Усього

104,4

34,2

57,8

12,4

57,9

Сільське господарство, мисливство,

5,1

2,2

1,7

1,2

2,3

лісове господарство

Промисловість

29,5

16,1

9,5

3,9

13,6

добувна промисловість

3,4

2,1

0,9

0,4

1,3

переробна промисловість

20,2

10,8

6,8

2,6

9,6

виробництво та розподілення

 

 

 

 

 

електроенергії, газу та води

5,9

3,2

1,8

0,9

2,7

Будівництво

5,5

2,7

2,2

0,6

1,8

Торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

 

побутових виробів та предметів

 

 

 

 

 

особистого вжитку

5,4

1,9

2,9

0,6

3,2

Діяльність готелів та ресторанів

0,7

0,2

0,4

0,1

0,5

Діяльність транспорту та зв’язку

7,4

2,3

4,4

0,7

3,9

Фінансова діяльність

7,0

0,5

6,1

0,4

4,7

Операції з нерухомим майном,

 

 

 

 

 

оренда, інжиніринг та надання

 

 

 

 

 

послуг підприємцям

8,5

1,5

5,9

1,1

5,0

Державне управління

20,8

2,4

16,8

1,6

12,3

Освіта

4,8

0,7

3,0

1,1

3,4

Охорона здоров’я та надання

6,9

2,8

3,4

0,7

5,7

соціальної допомоги

Інші види економічної діяльності

2,8

0,9

1,5

0,4

1,5

1 Тут і надалі (табл. 14.4–14.7) наведено дані державної служби зайнятості.

182

Україна у цифрах у 2011 році

 

Державна служба статистики України

(на кінець 2011 року; тис.)
Потреба підприємств У тому числі на
у працівниках для місця посади місця, які не заміщення вільних робітслужпотребують робочих місць ників бовців професійної (вакантних посад) підготовки

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

14.4. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності

Усього

59,3

27,7

23,1

8,5

Сільське господарство, мисливство,

2,9

1,5

0,7

0,7

лісове господарство

Промисловість

16,6

10,8

2,5

3,3

добувна промисловість

1,3

0,9

0,2

0,2

переробна промисловість

13,0

8,3

2,0

2,7

виробництво та розподілення

2,3

1,6

0,3

0,4

електроенергії, газу та води

Будівництво

3,5

2,5

0,7

0,3

Торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

побутових виробів та предметів

 

 

 

 

особистого вжитку

7,1

4,0

2,3

0,8

Діяльність готелів та ресторанів

1,1

0,8

0,1

0,2

Діяльність транспорту та зв’язку

5,0

3,2

1,2

0,6

Фінансова діяльність

0,9

0,0

0,9

0,0

Операції з нерухомим майном,

 

 

 

 

оренда, інжиніринг та надання

4,8

1,6

1,6

1,6

послуг підприємцям

Державне управління

7,7

1,2

6,3

0,2

Освіта

2,1

0,4

1,4

0,3

Охорона здоров’я та надання

5,9

0,9

4,8

0,2

соціальної допомоги

Інші види економічної діяльності

1,7

0,8

0,6

0,3

Україна у цифрах у 2011 році

183

Державна служба статистики України

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

14.5.Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2011 році

 

 

 

 

 

(тис.)

 

 

 

У тому числі на

 

 

Усього

місця

посади

місця, які

Із загальної

 

працевлаш-

не потре-

кількості –

 

товано

робіт-

службов-

бують

жінки

 

 

ників

ців

професійної

 

 

 

 

 

підготовки

 

Усього

762,7

456,3

175,5

130,9

353,3

Сільське господарство,

 

 

 

 

 

мисливство, лісове

 

 

 

 

 

господарство

152,2

91,1

15,7

45,4

47,4

Промисловість

207,4

145,0

29,8

32,6

75,3

добувна промисловість

25,0

20,0

2,4

2,6

4,5

переробна промисловість

155,9

104,0

24,2

27,7

59,1

виробництво та розподілення

26,5

21,0

3,2

2,3

11,7

електроенергії, газу та води

Будівництво

27,6

17,9

5,9

3,8

6,0

Торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

 

 

побутових виробів та предметів

 

 

 

 

 

особистого вжитку

152,2

97,0

40,1

15,1

99,3

Діяльність готелів та ресторанів

19,4

13,3

3,2

2,9

15,3

Діяльність транспорту

 

 

 

 

 

та зв’язку

37,8

22,5

11,7

3,6

13,2

Фінансова діяльність

4,9

0,5

4,2

0,2

3,5

Операції з нерухомим майном,

 

 

 

 

 

оренда, інжиніринг та надання

 

 

 

 

 

послуг підприємцям

29,9

11,6

12,8

5,5

14,3

Державне управління

34,3

11,1

18,2

5,0

20,6

Освіта

35,5

16,5

11,3

7,7

17,9

Охорона здоров’я та надання

 

 

 

 

 

соціальної допомоги

38,5

18,7

15,1

4,7

28,0

Інші види економічної діяльності

23,0

11,1

7,5

4,4

12,5

184

Україна у цифрах у 2011 році

 

Державна служба статистики України

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

14.6. Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами

(на кінець року; тис.)

 

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Україна

1155,2

881,5

642,3

844,9

531,6

544,9

482,8

Автономна

 

 

 

 

 

 

 

Республіка Крим

26,2

35,4

20,9

26,1

16,9

19,4

20,5

області

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

39,3

41,0

31,4

41,5

26,0

28,8

25,6

Волинська

34,3

24,2

16,1

25,3

12,8

13,5

10,8

Дніпропетровська

89,5

49,6

33,9

52,1

35,2

33,4

30,6

Донецька

95,1

52,9

37,2

54,9

40,9

32,0

27,5

Житомирська

59,3

32,9

25,0

32,9

22,4

22,3

22,2

Закарпатська

44,1

25,7

17,8

22,9

12,8

13,9

11,9

Запорізька

38,5

33,7

26,1

36,0

27,0

25,3

22,4

Івано-Франківська

44,9

33,2

25,1

30,9

17,0

16,4

15,8

Київська

53,5

26,2

20,5

27,3

17,0

16,5

15,6

Кіровоградська

31,6

28,4

20,3

25,5

17,8

18,8

17,8

Луганська

57,9

34,3

26,6

34,7

18,1

19,6

17,7

Львівська

90,9

51,6

32,8

42,1

25,8

26,9

22,6

Миколаївська

28,0

31,0

21,6

25,9

17,6

19,7

17,9

Одеська

15,9

31,1

26,6

29,9

17,5

20,6

16,1

Полтавська

47,3

40,1

32,8

42,4

30,4

33,9

23,1

Рівненська

45,6

35,2

26,6

31,9

18,6

20,1

17,8

Сумська

46,7

29,7

22,2

30,0

19,6

20,8

16,9

Тернопільська

42,6

42,5

28,5

32,9

14,7

17,0

15,4

Харківська

60,2

45,9

36,0

46,3

32,0

33,1

28,9

Херсонська

25,3

27,4

18,7

21,1

10,7

11,3

11,6

Хмельницька

29,1

29,4

23,3

33,6

19,6

20,5

16,6

Черкаська

33,9

40,2

29,7

37,9

25,6

24,8

23,7

Чернівецька

21,8

26,1

15,5

18,2

10,3

10,5

10,5

Чернігівська

38,0

25,3

20,7

30,6

17,2

18,5

15,3

міста

 

 

 

 

 

 

 

Київ

13,9

6,7

5,1

10,0

6,4

5,9

6,6

Севастополь

1,8

1,8

1,3

2,0

1,7

1,4

1,4

Україна у цифрах у 2011 році

185

Державна служба статистики України

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

14.7. Рівень зареєстрованого безробіття1 за регіонами

(на кінець року; відсотків)

 

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Україна

4,1

3,1

2,3

3,0

1,9

2,0

1,8

Автономна

 

 

 

 

 

 

 

Республіка Крим

2,2

2,9

1,7

2,1

1,4

1,6

1,7

області

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

4,1

4,3

3,3

4,3

2,7

3,0

2,7

Волинська

5,8

4,0

2,6

4,1

2,1

2,2

1,8

Дніпропетровська

4,3

2,4

1,6

2,5

1,7

1,6

1,5

Донецька

3,4

1,9

1,3

2,0

1,5

1,2

1,0

Житомирська

7,8

4,3

3,3

4,3

3,0

3,0

3,0

Закарпатська

6,0

3,4

2,3

3,0

1,7

1,8

1,6

Запорізька

3,4

3,0

2,3

3,2

2,4

2,3

2,1

Івано-Франківська

5,7

4,1

3,1

3,7

2,1

2,0

1,9

Київська

5,1

2,5

1,9

2,6

1,6

1,6

1,5

Кіровоградська

5,0

4,6

3,3

4,2

3,0

3,2

3,0

Луганська

3,9

2,3

1,8

2,4

1,3

1,4

1,3

Львівська

6,0

3,4

2,1

2,7

1,7

1,7

1,5

Миколаївська

3,8

4,2

2,9

3,5

2,4

2,7

2,5

Одеська

1,1

2,1

1,8

2,0

1,2

1,4

1,1

Полтавська

5,2

4,4

3,6

4,7

3,4

3,8

2,6

Рівненська

6,9

5,2

3,9

4,7

2,7

2,9

2,6

Сумська

6,3

4,0

3,1

4,2

2,7

2,9

2,4

Тернопільська

6,8

6,6

4,4

5,1

2,3

2,6

2,4

Харківська

3,5

2,6

2,1

2,7

1,8

1,9

1,7

Херсонська

3,7

4,0

2,7

3,1

1,6

1,7

1,8

Хмельницька

3,7

3,7

3,0

4,3

2,5

2,6

2,1

Черкаська

4,4

5,2

3,9

4,9

3,4

3,3

3,2

Чернівецька

4,2

4,9

2,9

3,4

1,9

1,9

1,9

Чернігівська

5,7

3,8

3,2

4,7

2,7

2,9

2,4

міста

 

 

 

 

 

 

 

Київ

0,8

0,4

0,3

0,6

0,4

0,3

0,4

Севастополь

0,8

0,8

0,6

0,9

0,7

0,6

0,6

1 Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості населення, до середньорічної кількості населення працездатного віку.

186

Україна у цифрах у 2011 році

 

Державна служба статистики України

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]