Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
okhrana_Ya-1.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
44.1 Кб
Скачать

59. Назвіть засоби індивідуального захисту працівника

Засоби індивідуального захисту - кошти, які використовуються працівниками для захисту від шкідливих і небезпечних факторів виробничого процесу, а також для захисту від забруднення. ЗІЗ застосовуються в тих випадках, коли безпека виконання робіт не може бути повністю забезпечена організацією виробництва, конструкцією обладнання, засобами колективного захисту. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту має відповідати

У залежності від призначення виділяють:

- Ізолюючі костюми - пневмокостюми; гідроізолюючі костюми; скафандри;

- Засоби захисту органів дихання - протигази; респіратори; пневмошоломи; пневмомаскі;

- Спеціальний одяг - комбінезони, напівкомбінезони; куртки; брюки; костюми; халати; плащі; кожушки, кожухи; фартухи; жилети; нарукавники.

- Спеціальне взуття - чоботи, ботфорти, півчобітки, черевики, напівчеревики, туфлі, калоші, боти, бахіли;

- Засоби захисту рук - рукавиці, рукавички;

- Засоби захисту голови - каски; шоломи, підшоломники; шапки, берети, капелюхи;

- Засоби захисту особи - захисні маски, захисні щитки;

- Засоби захисту органів слуху - протишумові шоломи; навушники; вкладиші;

- Засоби захисту очей - захисні окуляри;

- Запобіжні пристосування - пояси запобіжні; діелектричні килимки; ручні захвати; маніпулятори; наколінники, налокітники, наплечники;

- Захисні, дерматологічні засоби - миючі засоби; пасти; креми; мазі.

Використання ЗІЗ повинно забезпечувати максимальну безпеку, а незручності, пов'язані з їх застосуванням, повинні бути зведені до мінімуму.

60. Які обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці

Найголовнішим обов’язком працівника є неухильне дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці за своїм фахом, що є запорукою предметної діяльності без травм і аварій та будь-якого ушкодження здоров’я.

Обов’язки працівника: 1)дбати про особисту безпеку та здоров я;

2)знати й виконувати вимоги інструкцій за фахом та нормативно-правові акти з охорони праці;

3)проходити у встановленому порядку навчання, попередні та періодичні медичні огляди.

4)підтримувати вимоги трудової і технологічної дисципліни, які встановлюють правила виконання робіт і поведінки у виробничих приміщеннях та на території підприємства

Інтереси працівників на виробництві представляють професійні спілки у галузі виробничої діяльності, побуту і культури.

За порушення законодавчо-правових актів з охорони праці працівник несе відповідальність. Роботодавець може застосовувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани або звільнення від займаної посади. За кожне порушення може застосовуватися лише одне стягнення, яке має оголошуватися у наказі і повідомлятися працівникові під розписку, або інші відповідні види впливу.

61.Розкрийте зміст атестації робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності. Періодичність такої атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу за 5 років.

Атестація робочих місць передбачає:

1)комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці, відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

2)виявлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;

3)санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, визначення ступеня важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

4)встановлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

5)обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці;

6)визначення (підтвердження) права працівників на пільги;

7)аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці

За результатами атестації складаються переліки:1.робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;2.робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, на яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок підприємства;3.робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно вжити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

62. У чому полягає професійний добір працівників.

Професійний добір — одна з найважливіших складових комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці, який включає також контроль за проектуванням нових технологій та виробничого устаткування, застосування раціональних режимів праці й відпочинку і засобів індивідуального захисту, ефективне медичне обслуговування, зниження можливих економічних втрат у зв’язку з травматизмом та профзахворюваністю.

Основу психофізіологічного професійного добору становить забезпечення адекватності вимог, які висувають фактори умов праці, психофізіологічним можливостям людини. Тому він повинен супроводжуватися попередніми (під час приймання на роботу) й періодичними (в процесі трудової діяльності) медичними оглядами.

Визначаючи професійну придатність, слід враховувати наявність таких відповідних потенційних, професійно значущих властивостей:

1)індивідуальних особливостей людини для можливості виконання конкретного виду трудової 2)діяльності, тобто відповідності її фізичних та психологічних якостей характеру майбутньої праці; 3)відповідності рівня підготовки і професійного досвіду вирішуваним виробничим завданням; стійкості установки на виконання даного виду робіт (заінтересованості, почуття обов’язку тощо). Виходячи з характеру вимог (особливостей трудового процесу, факторів небезпеки, нервових та фізичних навантажень, шкідливих факторів виробничого середовища), які постають перед людиною в умовах виробництва, професійний добір може ставити за мету піднесення успішності професійної діяльності та освоєння професії, а також профілактику нещасних випадків і професійних захворювань, забезпечення безпеки праці.

Основними напрямами профдобору є: підвищення успішності професійної діяльності; профілактика травматизму;профілактика профзахворювань.

Система професійного добору працівників у межах підприємства передбачає визначення контингентів, які підлягають профдобору; обґрунтування вибору методів і критеріїв профдобору; організацію кабінетів профдобору.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]