Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

krempeddoshk.at.ua__ld_1_122_99s

.pdf
Скачиваний:
83
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

201

4.Чи поєднуються методи в процесі реалізації тих чи інших завдань програми?

5.Підсумок уроку.

Домашнє завдання: складіть конспект спостереження в повсякденному житті за сонцем (вікова група за вибором студента).

202

План-конспект семінарського заняття на тему: «Дидактичні ігри природничого змісту »

Мета: Сприяти поглибленню знань студентів про значення та класифікацію ігор природничого змісту. Узагальнювати та систематизувати знання студентів про методику їх проведення в різних вікових групах.

Спонукати студентів до колективного обговорення використання дидактичних ігор природознавчого змісту у вирішенні завдань по ознайомленню дітей з природою. Виховувати інтерес до ігор природничого змісту. Професійну спрямованість.

Наочно-демонстраційний матеріал: дидактичні ігри природознавчого змісту.

Роздатковий матеріал: інструкції - пам’ятки.

Література:

1.Н.Ф.Яришева Методика ознайомлення дітей з природою, 1993

2.Дидактические игры для ознакомления дошкольников с

растениями/ Пособие для воспитателя

детского сада.-М.:

Просвещение, 1981.-80 с.

 

Хід заняття:

І. Вступна частина. Організаційний момент.

ІІ. Ввідно-підготовчий. Повідомлення теми семінарського заняття, зв'язок з попереднім матеріалом.

ІІІ. Навчально-програмовий етап.

Підготуватися до індивідуальних виступів та колективного обговорення проблемних питань по плану:

План.

1.Значення дидактичних ігор природничого змісту для всебічного розвитку особистості.

2.Класифікація дидактичних ігор.

3.Методика проведення дидактичних ігор в різних вікових групах.

4.Моделювання проведення дидактичних ігор природничого змісту в молодшій, середній та старшій групі.

5.Аналіз роботи студентів.

6.Виставлення оцінок та їх мотивація.

Домашнє завдання: підібрати народні прикмети, прислів’я, приказки по темі «Весна».

203

Інструкція до семінарського заняття на тему: «Дидактичні ігри природничого змісту».

Мета: Сприяти поглибленню знань студентів про значення та класифікацію ігор природничого змісту. Узагальнювати та систематизувати знання студентів про методику їх проведення в різних вікових групах.

Спонукати студентів до колективного обговорення використання дидактичних ігор природознавчого змісту у вирішенні завдань по ознайомленню дітей з природою. Виховувати інтерес до ігор природничого змісту. Професійну спрямованість.

План.

1.Значення дидактичних ігор природничого змісту для всебічного розвитку особистості.

2.Класифікація дидактичних ігор.

3.Методика проведення дидактичних ігор в різних вікових групах.

4.Моделювання проведення дидактичних ігор природничого змісту в молодшій, середній та старшій групі.

5.Аналіз роботи студентів.

6.Виставлення оцінок та їх мотивація.

Завдання 1. Підготовку до семінарського заняття необхідно розпочати із опрацювання рекомендованої літератури.

Завдання 2. Написати реферат по плану, розкриваючи зміст питання, підготувати дидактичну гру.

Література:

1.Н.Ф.Яришева «Методика ознайомлення дітей з природою».

2.Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями/ Пособие для воспитателя детского сада.-М.: Просвещение, 1981.-80 с.

Домашнє завдання: підібрати народні прикмети, прислів’я, приказки по темі «Весна».

204

Інструкція до семінарського заняття на тему: «Засоби фіксації знань».

Мета: сприяти поглибленню та розширенню знань студентів про засоби фіксації знань: ведення календарів погоди та природи, складання гербаріїв, колекцій, букетів, виготовлення поробок, з природного матеріалу та використання зображувальної діяльності в закріпленні знань про природу.

Спонукати їх до колективного обговорення використання даних засобів фіксації знань дітей про природу в дошкільному закладі. Розвивати мислення, увагу, творчість.

Виховувати професійну спрямованість.

План

1.Класифікація засобів фіксації знань дітей про природу.

2.Ведення дітьми календарів природи в молодшому дошкільному віці.

3.Ведення дітьми календарів погоди в старшому дошкільному віці.

4.Складання з дітьми гербаріїв, колекцій, букетів.

5.Виготовлення дітьми старшого дошкільного віку поробок з природничого матеріалу.

6.Використання зображувальної діяльності дітьми різного дошкільного віку в закріпленні знань про природу.

7.Організація свят та розваг природного змісту.

Завдання

1.

Підготовку до семінарського заняття слід розпочати слід

Завдання 2.

розпочати із опрацювання рекомендованої літератури.

Написати реферат по плану, розкриваючи зміст питання.

Завдання

3.

Підготувати наочний матеріал до кожного пункту плану.

Підготовку до семінарського заняття слід розпочати із опрацювання рекомендованої літератури.

Написати реферат по плану, розкриваючи зміст питання. Підготувати наочний матеріал до кожного пункту плану.

Література:

1.Н.Ф.Яришева «Методика ознайомлення дітей з природою».

2.П.Г. Саморукова «Как знакомить дошкольников с природой»

205

Інструкція до практичного заняття на тему:

«Складання конспектів занять на екологічну тематику з використанням пошуково-дослідної діяльності дітей».

Знати: методику проведення пошуково-дослідної діяльності, її структуру і прийоми навчання.

Мета: вправляти студентів в написанні конспектів занять, визначенні теми програмових завдань відповідно до вимог вікової групи, ходу заняття.

Матеріал:

Завдання 1.Готуючись до заняття слід опрацювати:

-статтю з журналу «Дошкільне виховання» №

-розділ засоби екологічного виховання», Лисенко «екологічне виховання дітей»;

-повторити тему «Дослід, як особливий вид спостереження».

Завдання 2. Користуючись програмою д/с визначіть тему та програмовий зміст до заняття.

Завдання 3. Скласти план-конспект заняття використовуючи при цьому структуру проведення досліду.

Завдання 4. Написати поширений конспект заняття за даним планом.

Завдання 5. Проаналізувати конспект за схемою:

-відповідність теми програмовим вимогам даної вікової групи;

-чіткість. Правильність, визначення програмових завдань;

-дотримання структури написання конспекту заняття (початок. Основна частина. Підсумок;

-ефективність використаних прийомів.

Завдання 6. Здати конспект на перевірку.

Домашнє завдання: скласти конспект проведення досліду із водою для дітей старшої групи.

206

Інструкція до практичного заняття на тему: «Складання і аналіз конспектів занять по темі праця».

Мета: формування в учнів навиків в написанні конспектів. Удосконалювати знання учнів про специфіку організації праці в різних вікових групах: навчити приміняти теоретичні знання в практичній діяльності.

Формувати бажання працювати творчо.

Завдання 1. Підготовка

1.Підберіть тему заняття.

2.Продумайте форму організації дітей під час праці.

3.Який інвентар та інший матеріал вам буде необхідний.

4.Підберіть художню літературу, наочність. Завдання 2. Написання конспекту

1.Сформулюйте тему заняття.

2.Напишіть програмовий зміст, визнаючи навчальні, розвиваючі і виховні завдання, словникову роботу.

3.Визначте підготовку вихователя.

4.Визначте підготовку дітей.

5.Методи і прийоми.

6.Інвентар.

Хід:

1.Початок заняття:

-мотивація праці, її значення, створення інтересу до заняття; використання прийомів зацікавлення-художнє слово, загадка, сюрпризність.

2.Основна частина:

-Продумайте послідовність виконання роботи: прийоми показу і пояснення використання роботи вихователем, обстеження об’єкту дітьми з участю різних аналізаторів;

-Етапи використання завдання та їх логічна послідовність, дотримання методики організації праці в даній віковій групі;

-Розподіл обов’язків між дітьми;

-Індивідуальна робота з дітьми в процесі виконання роботи з дітьми.

3.Заключна частина. Підберіть спосіб підведення підсумку:

-Узагальнення;

-Художнє слово;

-Вірш, прислів’я, загадка;

-Хороводна гра;

-Дайте оцінку роботи дітей на заняття.

207

Завдання 3. Прослухайте конспект складений учнем, проаналізуйте його вказавши:

- Відповідність програмового змісту програмі, групі, темі; - Чіткість визначення програмових завдань: навчальна, розвиваюча і

виховна спрямованість заняття;

-Доведіть, що на занятті завдання розв’язувались комплексно;

-Чи забезпечує попередня підготовка дітей формування у них трудових умінь і навичок.

Розбір ходу заняття:

-Виділіть структурні частини заняття;

-Вкажіть чіткість переходу від однієї частини до іншої;

-Які прийоми використовував вихователь в кожній частині заняття;

-Чи сприяли використані прийоми і методи формуванню трудових умінь і навичок.

Завдання 4. Конспекти заняття здати на перевірку.

Домашнє завдання: скласти конспект організації колективної праці в природі ( старша група).

208

ІНСТРУКЦІЯ до практичного заняття по темі:

«Складання та аналіз конспекту комплексного заняття по ознайомленню дітей старшого дошкільного віку із осінніми явищами з використанням дослідів».

Мета: продовжувати вчити складати конспект комплексного заняття по природі з використанням дослідів, враховуючи необхідність реалізації розвиваючих, навчальних та виховних завдань.

Завдання 1.

Прочитайте уважно інструкцію.

Завдання 2.

Ознайомтесь із завданнями програми «Я у Світі» по ознайомленню дітей із осінніми явищами в природі.

Завдання 3.

Дайте усно відповіді на питання викладача.

Завдання 4.

Індивідуальні повідомлення «Вплив дослідів на пізнавальну діяльність дошкільників».

Завдання 5.

Прочитати зразок конспекту комплексного заняття.

Завдання 6.

Складіть конспект комплексного заняття враховуючи такі вимоги:

-наявність сюрпризного моменту;

-робота над 2-3 дослідами;

-використання значної кількості різноманітних прийомів роботи з дітьми;

-наявність етапів закріплення;

-використання ігор;

-робота з художніми творами, усною народною творчістю. Тривалість роботи – 40 хв.

209

Завдання 7.

Прочитати конспект та зробити аналіз у відповідності до поставлених вимог.

Завдання 8.

Здати конспекти для перевірки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]