Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pravoznavstvo_nazarchuk_lektsiyi.doc
Скачиваний:
145
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.44 Mб
Скачать

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС КОЛЕДЖ

Правознавство. Курс лекцій

Міністерство освіти і науки україни

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Н. Я. Назарчук

ПРАВОЗНАВСТВО

Курс лекцій

Черкаси - 2006

Видання здійснено за фінансової підтримки громадської

організації „Рада батьків Черкащини”

УДК 340(075) Розповсюдження та тиражування

Рекомендовано до друку рішенням без офіційного дозволу ЧДБК

методичної ради Черкаського заборонено

державного бізнес-коледжу

Протокол № 13 від 25 березня 2005 р.

Укладач: Назарчук Н. Я.

Правознавство. Курс лекцій

Черкаси, 2006. – 132 с.

Рецензент: Іваненко І. В. (кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедрою права та юридичним відділенням ЧНУ ім. Б. Хмельницького)

Навчальне видання містить основні теоретичні положення з курсу теорії держави і права, конституційного та окремих галузей права, завдання для індивідуальної роботи, запитання для самоперевірки знань.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Затверджено на засіданні циклової

комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

Протокол № 8 від 18 березня 2005 року. © Н. Я. Назарчук, 2006

З м і с т

Вступ 5

Лекція 1. Основи теорії держави 6

    1. Основні теорії походження держави і права 6

    2. Поняття та ознаки держави 7

    3. Функції держави 8

    4. Форми держави 8

    5. Поняття та ознаки правової держави 10

Лекція 2. Основи теорії права. Правовідносини 11

2.1. Поняття та ознаки права 11

2.2. Правові норми – особливий вид соціальних норм 12

2.3. Функції права 14

2.4. Джерела (форми права) 14

2.5. Система права та система законодавства 17

2.6. Поняття та структура правовідносин 21

Лекція 3. Основи правової поведінки. Правопорушення і

юридична відповідальність 23

3.1. Законність, правопорядок та державна дисципліна 23

3.2. Правосвідомість і правова культура 24

3.3. Поняття, причини і види правопорушень 26

3.4. Поняття, види, підстави та цілі юридичної відповідальності 27

Лекція 4. Основи Конституційного права України 30

4.1. Загальна характеристика Конституції України,

її місце в системі законодавства 30

4.2. Загальні засади конституційного ладу в Україні 31

4.3. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 32

4.4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України 33

4.5. Загальна характеристика системи органів державної влади 36

4.6. Народовладдя в Україні та форми його здійснення 46

Лекція 5. Основи Цивільного права 50

5.1. Загальна характеристика цивільного законодавства. Цивільний

кодекс України 50

5.2. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин 51

5.3. Поняття, форми власності в Україні. Захист власності 53

5.4. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення та припинення,

засоби забезпечення виконання. Цивільно-правові договори 55

5.5. Спадкування за цивільним правом 57

5.6. Цивільно-правова відповідальність 60

Лекція 6. Основи трудового права України 63

6.1. Поняття трудового права, його джерела. Місце Кодексу законів

про працю в системі трудового права України 63

6.2. Колективний і трудовий договори 64

6.3. Підстави припинення трудового договору 67

6.4. Робочий час, час відпочинку 70

6.5. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність 74

Лекція 7. Основи кримінального та адміністративного права України 79

7.1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України 79

7.2. Поняття злочину, його ознаки. Склад злочину 80

7.3. Кримінальна відповідальність та види покарань за

кримінальним законодавством 82

7.4. Обставини, що виключають злочинність діяння 87

7.5. Система і джерела адміністративного права 90

7.6. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень 91

Лекція 8. Основи сімейного та житлового права України 94

8.1. Сім’я та шлюб за сімейним законодавством 94

8.2. Права та обов’язки подружжя 97

8.3. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей 99

8.4. Загальна характеристика житлового законодавства України 102

8.5. Договір найму житлового приміщення 104

Лекція 9. Правоохоронна і правозахисна діяльність 107

9.1. Поняття судової влади та її завдання. Законодавство про

судоустрій та судочинство 107

9.2. Правоохоронні органи 111

9.3. Правозахисні органи України. Нотаріат 116

Додатки 119

Про автора 131

Вступ

У період становлення правової держави в Україні важливим є формування вищого рівня правосвідомості та правової культури громадян. Велике значення набувають правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод чинного законодавства еволюційний розвиток жодного суспільства не відбувається. Розуміння основ різних галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України.

Підготовлений курс лекцій з правознавства базується на чинному законодавстві України, останніх літературних джерелах юридичного профілю. Він містить основні положення теорії держави і права, основи таких галузей права, як конституційне, цивільне, трудове, сімейне, житлове, адміністративне, кримінальне, а також чинної системи правоохоронних та правозахисних органів.

Дане навчальне видання для кращого розуміння містить таблиці, запитання для самоперевірки знань, що сприяють розвитку навичок самостійної роботи студентів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]