Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
481.79 Кб
Скачать

2. Вплив розмірів магнітної головки на ахх тракту відтворення в областях високих та низьких частот

При відтворюванні сигналів з порівняною з довжиною робочої поверхні МГL, магнітний потік сигналограми попадає в осердя по всій довжиніL і середнє його значення визначається інтегруванням по довжині робочої поверхні.

АХХ має нерегулярний характер в області великих довжин хвиль (пунктир), однорідно намагнічений носій запису не створює розсіяного потоку і не може відтворюватись.

Коливання АЧХ викликані коливаннями АХХ називають змійкою.

3. Вплив дефектів робочого прошарку (рп) мг, непаралельності та заокруглення граней і неідеальної обробки на ахх

Розглянемо вплив дефектів робочого прошарку МГ зумовлених технологічними допусками на неточність виготовлення на АХХ. Розглядаємо непаралельність граней робочого прошарку – виникає за рахунок неточності зборки МГ. Розв’язок рівняння (3.2) при умові, щоd=a має вигляд:

Для симетричного робочого прошарку (l) парна, тому ……….. інтеграл=0. Коли робочий прошарок несиметричний, то(l)непарна і інтеграли відмінні від нуля.

б– фаза коефіцієнта хвильових втрат

Kб– модуль коефіцієнта хвильових втрат

При пошкодженому прошарку буде фазовий зсув

Якщо бнепропорційне хвильовій густині запису, то виникають фазові спотворення відтворюваного сигналу. РозрахунокKбібдля певних типів дефектів будуть слідуючими:

1)

рис.

2)

рис.

3)

рис.

4)

рис.

Таким чином фазові спотворення виникають в МГ з асиметричним робочим прошарком.

Неідеальність обробки граней робочого прошарку.

Рис.

Значний вплив при малій ширині робочого прошарку виявляється, як результат інтерференції зсунутих за фазою сигналів, сворюваних при записі окремими елементарними головками d2, зсунутих по координаті одна відносно іншої. При цьому може змінюватись результуючий коефіцієнт хвильових втрат. В залежності від, втрати пов’язані з шорохуватістю можуть досягати 4 дБ. При цьому фазові спотворення не виникають. Спотворення можуть виявлятись, як розширення робочого прошарку, де величини2+2, що аналогічно до перших двох випадків непаралельності граней і збільшення щілинних втрат.

Рис.

4. Вплив неточності установки на ахх. Залежність коефіцієнту втрат від перекосу робочих проміжків та непаралельності робочих поверхонь мг та стрічок

До втрат АХХ за рахунок неточності розташування МГ можуть приводити перекоси-відхилення, кута нахилу робочого прошарку від напрямку перпендикулярному до напрямку руху сигналограми, або – непаралельність робочих поверхонь НЗ і МГ, що виникає при неправильній установці направляючих роликів.

Перекос можливий у двох випадках:

1. Робочі прошарки записуючої і відтворюючої головок паралельні між собою і утворюють кут із напрямком руху носія запису.

Рис.

Це рівносильно деякому розширенню робочого прошарку в 2/cos,2=2/cos і відповідно коефіцієнт щілинних втрат буде визначатись, як

,

а елементарні потоки створені робочими прошарками dz є синфазними найчастіше такі спотворення виникають на апараті з однією універсальною головкою, в якій напрямок магнітного штриха строго перпендикулярний до вектора швидкості запису.

2. Робочі прошарки непаралельні. Тоді елементарні потоки, створювані елементами dz несинфазні і їх взаємна інтерференція визначає спад АХХ. Середнє значення магнітного потоку, що надходить в осердя МГ від робочого прошарку.

Величина K() зростає із збільшенням повздовжньої і зменшенням поперечної густини запису.

Рис.

Як видно із залежностей, навіть незначні перекоси призводять до значних втрат.

Наприклад: при =10 хв.=10 мкмb=2,2 мм ефективність передачі магнітного птоку зменшується в 3 рази. Непаралельність робочих поверхонь носія запису і МГ при відхиленні стрічки від МГ на кутпризводить до залежності коефіцієнта передачі від відстані кожної елементарної ділянки НЗ від МГ і визначається біжучою координатоюy:a0+ytg

Рис.

Усередненим коефіцієнтом передачі буде:

Втрати, що визначають спад АХХ із зменшенням можна розглядати по шаровим втратам робочого шару стрічки і його ефективною шириною:

При =21, d=2,2 ммdеквзростає на 30 мкм. Текнологічної стрічки для контролюнемає. В цілому перекоси приводять до ВЧ втрат АХХ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ZAP
 • #
  23.02.201614.82 Кб7NEW-92.PCX
 • #
  23.02.20166.64 Кб4NEW-93.PCX
 • #
  23.02.201622.54 Кб3NEW-95.PCX
 • #
  23.02.201620.36 Кб3NEW-96.PCX
 • #
  23.02.201616.92 Кб3NEW-99.PCX
 • #
  23.02.2016481.79 Кб27SZI(VER0.DOC