Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

філософія / 3.Космоцентризм і натурфілософія мілетців (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен)

..docx
Скачиваний:
45
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.02 Кб
Скачать

3.Космоцентризм і натурфілософія мілетців (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен).

Вивчення докласичного періоду потрібно розпочинати з проблем космоцентризму. Через філософію греки хочуть зрозуміти світ як упорядкованість. Усіх давньогрецьких філософів хвилює проблема першооснови світу, головного принципу його впорядкованості. Так, Фалес уважає першоосновою світу - воду, Анаксимандр – апейрон, Анаксимен – повітря.

Геракліт Ефеський уявляв собі світ як процес, “все тече, нічого не стоїть на місці”, “не можна двічі ступити в одну й ту саму річку”. Він зробив висновок, що світ – це вогонь.. У Гераклітовій філософії, чільне місце посідає антираціоналізм і містицизм. Геракліт проголошує, що боротьба (війна) – рушійна сила і творчий принцип будь-якої зміни..

Античні філософи прагнули відшукати причину всіх явищ, що привертали до себе увагу. Поступово серед них формується уявлення про співвідношення великого світу природи (макрокосмосу) і малого людського світу (мікрокосмосу).

Представники однієї з перших у Стародавній Греції філософських шкіл, - Фалес,,, Анаксімандр ,,,, і Анаксімен уявляли першоречовину буття в конкретно-речовій формі води (Фалес), повітря (Анаксімен), «апейрона», -- «безмежне» невизначене

Анаксімандр - натураліст. Анаксімандр першим дійшов до того, що лежить в основі існування речей. Таке начало Анаксімандр назвав «апейроном». «Апейрон», за Анаксимандром, -- це щось безконечне, всеохоплююче і безмежне, незнищуване і таке, що перебуває у вічній активності і русі

Анаксимандр першим серед філософів висуває ідею еволюційного походження людини. Небесні світила Анаксимандрвважав «віконцями» в непрозорих оболонках, які приховують вогонь. Земля має вигляд частини колони - циліндра, діаметр основи якого у три рази перевищує висоту: «з двох (плоских) поверхонь по одній ходимо ми, а інша їй протилежна».

Анаксимен бачив першоосновою всього сущого повітря, яке він вважав найбільш безликим із чотирьох стихій. Анаксимен називає повітря безмежним, тобто «апейрон» Таким чином, апейрон перетворюється із субстанції в її властивість. Апейрон, за Анаксименом, -- властивість повітря.

. Всі речі, за Анаксименом, утворюються з повітря завдяки його згущенню і розрідженню. Анаксимен уперше розрізнив планети і зірки та зробив спробу дати природничо-наукове пояснення затемнення Сонця і Місяця, а також явища випадання снігу і граду.

Анаксимен бачив у безмежному повітрі начало і тіла, і душі. Душа є повітряне явище, і, маючи властивості повітря, вона здатна до творіння, творчості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.