Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / иZюм / Витрати виробництва / курс. Витрати виробництва.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
72.69 Кб
Скачать

Висновок

Отже, в залежності від часу формування затратрозрізняють:

 • планову собівартість(визначають перед початком планового періоду на основі прогресивних норм витрат ресурсів та цін на ресурси на момент складання плану);

 • фактичну собівартість(відображає фактичну собівартість і реалізацію продукції за даними бухгалтерського обліку);

 • нормативна собівартість(затрати на виробництво і реалізацію продукції розраховують на основі поточних норм витрат ресурсів);

 • кошторисна собівартість(характеризує затрати на виріб або замовлення, які виконуються в разовому порядку).

Собівартість поділяють в залежності від місця формування затрат на:

 • цехову(сума витрат на виробництво продукції в межах цеху);

 • виробничу(грошові витрати на виробництво продукції в межах всього підприємства);

 • повну(сукупність виробничої собівартості і поза виробничих витрат).

За тривалістю розрахункового періодурозрізняють собівартість: місячну; квартальну; річну.

За складомпродукції собівартість буває: собівартість товарної; валової; реалізованої продукції; незавершеного виробництва.

У промисловості розрізняють собівартість: індивідуальну; галузеву.

Індивідуальна собівартістьхарактеризує витрати окремого підприємства на виробництво і реалізацію продукції, а галузева(Ссг) – показує середні у галузі витрати на виробництво і реалізацію продукції, вона визначається за формулою [7, – С. 171]:

де Сісобівартість певного виду продукції на і-ому підприємстві, грн.;

Nі –кількість виготовленої продукції певного виду наі-му підприємстві, натур. один.;

n – кількість підприємств у галузі, що виготовляють даний вид продукції.

Показниками собівартостіпродукції, що використовуються в господарській практиці, є:

1. Затрати на 1 грн. товарної продукції (В1грн.тп):

В1грн.тп= Стп/Qтп, коп./грн.,

де Стпсобівартість всієї товарної продукції підприємства, грн.;

Qтп обсяг товарної продукції підприємства, грн.

2. Собівартість окремих видів продукції (визначається на основі калькуляцій собівартості окремих видів продукції);

3. Зниження собівартості порівняльної товарної продукції (використо­ву­ється на підприємствах зі сталим асортиментом продукції).

В основі групування витрат,що формують собівартість продукції, лежать такі ознаки:

Спосіб віднесення на окремі види продукції. Витрати поділяються на:

 • прямі(безпосередньо пов'язані з виготовленням даного виду продукції і можуть бути прямо віднесені на її одиницю);

 • непрямі(пов'язані з виготовленням різних виробів не можуть прямо відноситись на той чи інший вид продукції; до них належить заробітна плата управлінського і обслуговуючого персоналу , утримання і експлуатація основних фондів тощо).

Зв’язок з обсягом виробництва. Витрати поділяються на:

 • постійні (їх загальна сума не залежить від кількості виготовленої продукції в певних межах; до них належать витрати на утримання і експлуатацію будівель і споруд, управління). В складі постійних розрізняють умовно-постійні витрати, які неістотно змінюються при зміні обсягу виробництва:

 • змінні– загальна сума витрат за певний час залежить від обсягу виробництва продукції; поділяються на;

 • пропорційні– змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виробництва – сировина, матеріали, комплектуючі, відрядна заробітна плата;

 • непропорційні– поділяються на прогресуючі і дегресуючі.

Основною є класифікація витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями.

Калькулювання собівартості продукціїце процес обмеження собівартості одиниці продукції. Є такі методи калькулювання:

 • нормативний(витрати на одиницю продукції встановлюються по нормах);

 • параметричний(затрати на проектований виріб встановлюються, виходячи із залежності рівня цих витрат від зміни техніко-економічних параметрів виробу);

 • розрахунково-аналітичний(прямі витрати на виробництво одиниці продукції розподіляються на основі діючих норм, а непрямі – пропорційно заробітній платі).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Витрати виробництва