Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.22 Кб
Скачать

№ з/п

Джерело

Визначення

1

Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. [1]

Ви́трати виробни́цтва — витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язані з виробництвом економічних благ.

2

Швець В.Г. [2]

Витрати виробництва – це витрати підприємства, зв'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

3

Бутинець Ф.Ф. [3]

Витрати виробництва - вартість усіх видів факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення певної кількості товарів.

4

Чебанова Н.В. [4]

Витрати виробництва визначаються згідно концепції альтернативної вартості і є вартісною оцінкою продукції з боку її виробника.

5

Партин Г.О. [5]

Витрати виробництва - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

6

Волкова І.А. [6]

Витрати виробництва – це витрати на управління виробництвом, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, утримання, ремонт, страхування, тощо.

7

Гура Н.О., Мельник Т.Г, Моторина Т.М. [7]

Витрати виробництва - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

8

Лишиленко О.В. [8]

Витрати виробництва – це узагальнення інформації про використані ресурсів, допоміжних матеріалів у виробничій діяльності підприємства.

тлпра

№ з/п

Критерії групування

Джерело

Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І..[1]

Швець В. Г. [2]

Бутинець Ф.Ф. [3]

Чебанова Н.В. [4]

Партин Г.О. [5]

Волкова І.А. [6]

Гура Н.О., Мельник Т.Г, Моторина Т.М. [7]

Лишиленко О.В.[8]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Витрати різних видів економічних ресурсів

+

-

-

-

-

-

-

+

2

Витрати основної діяльності підприємства

-

+

-

-

-

-

-

3

Вартісь факторів виробництва

-

-

+

-

-

-

-

-

4

Групування витрат виробництва

-

-

-

+

-

+

-

-

5

Витрати виробництва як зменшення економічних вигод

-

-

-

-

+

-

+

-

6

Витрати виробництва як витрати на управління підприємством

-

-

-

-

-

+

-

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Витрати виробництва