Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
120
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

15. Організаційне забезпечення сапр

Організаційне забезпечення САПР складають положення, інструкції, накази, штатні розклади, кваліфікаційні вимоги і інші документи, що регламентують організаційну структуру підрозділів проектного підприємства і їх взаємодію з комплексом засобів автоматизованого проектування.

До складу організаційного забезпечення САПР входить ряд документів, що встановлюють склад проектної організації і її підрозділів, зв’язки між ними, їх функції, а також форму представлення результату проектування і порядок розгляду проектних документів.

Організаційне забезпечення включає два основні види документів:

 • ·положення про службу САПР;

 • ·положення про використання САПР проектними підрозділами.

Положення про службу САПР розглядає функції і структуру створюваної при впровадженні САПР на підприємстві служби (сектора або відділу) САПР. Служба САПР створюється при відділі головного конструктора (технолога).

Обслуговування САПР полягає в забезпеченні:

 • ·планомірної автоматизації всіх етапів процесу проектування;

 • ·комплексного використання засобів обчислювальної і організаційної техніки;

 • ·інтеграції САПР з іншими автоматизованими системами;

 • ·розвитку концепції інтегрованої САПР;

 • ·нормування складових процесу проектування в системі «людина–САПР”;

 • ·організації системи підготовки кадрів;

 • ·вдосконалення методики використання САПР;

 • ·прогнозування розвитку об’єкту проектування і розробки заходів щодо оновлення САПР, її елементів і підсистем;

 • ·розробки і застосування заходів матеріального і морального стимулювання користувачів САПР.

Для забезпечення розвитку системи служба САПР повинна:

 • ·визначати можливість, доцільність і черговість автоматизації проектних робіт на основі аналізу послідовності і особливостей обробки проектної інформації, а також з урахуванням практичного досвіду використання САПР в споріднених організаціях;

 • ·готувати і погоджувати з підрозділами підприємства технічні завдання на розробку підсистем, розробку проекту доопрацювання існуючої САПР або створення нової;

 • ·розробляти програмні модулі по узгоджених проектуючими підрозділами алгоритмам, здійснювати контроль за розробкою програм сторонніми організаціями;

 • ·отримувати у розробників програмне забезпечення для автоматизації проектний-конструкторських робіт і документацію до нього;

 • ·організовувати централізоване зберігання документації по програмному забезпеченню і програм на машинних носіях, а також підтримувати ці програми в працездатному стані;

 • ·отримувати у розробників масиви довідково-нормативної інформації, необхідної для машинного виконання проектних робіт, організовувати поповнення і коректування цих масивів з урахуванням специфіки даного типу виробництва;

 • ·вводити знов розроблені програмні модулі і масиви інформації відповідно в бібліотеку і банк даних системи.

 • ·отримувати ГОСТи, ОСТи і інші керівні матеріали по САПР, розробляти стандарти підприємства і інструкції, що встановлюють порядок впровадження автоматизованого проектування, а також стежити за їх виконанням, організовувати навчання співробітників роботі за допомогою САПР; оцінювати ефективність використання САПР.

Розробку і тиражування комплексів засобів автоматизації проектування, типових підсистем і компонентів САПР проводять спеціалізовані головні галузеві організації по САПР. У їх функції входить:

 •  проведення єдиної технічної політики по створенню САПР в організаціях галузі;

 •  координація робіт із створення САПР в організаціях галузі;

 •  забезпечення створення і розвитку фонду компонентів САПР.

Организационное обеспечение САПР устанавливает организационную структуру системы и подсистем, задачи и функции службы САПР и связанных с ней подразделений проектной организации, права и ответственность должностных лиц по обеспечению создания и функционированию САПР. Компоненты организационного обеспечения включают положения, инструкции, приказы, штатные расписания, квалификационные требования и другие регламентирующие документы.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування