Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
121
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

7.Що забезпечує система автоматизованого проектування?

САПР – це організаційно-технічна система, яка складається з комплексів засобів автоматизації проектування і взаємодіє з іншими підрозділами. Така система є інструментом проектувальника і включає технічне математичне, програмне і методичне забезпечення для автоматичного проектування об’єктів.

САПР забезпечує:

 1. поділ задачі на під задачі

 2. виконання обчислень і вирішення окремих задач

 3. оформлення висновків документації

 4. сервіс, який полягає у використанні даних, що спрощують створення проекту. Він передбачає використання бібліотек моделей, бібліотек типових рішень та інші.

Крім того, САПР забезпечує моніторинг функціонування проекту та можливість його модернізації

САПР - це комплексні системи, що дозволять автоматизувати технологічні операції проектування.

Мета САПР: Автоматизувати і Із найменшими затратами ресурсів процес проектування інформаційної системи, яка створюється у відповідності до організаційної структури об`єкта і його технологічних операцій. Результатом САПР є створення технічної документації, дослідних зразків та моделей.

Функції САПР:

- автоматизація робіт

-збільшення продуктивності

-дослідження та управління (лічити, запам'ятовувати, вибирати, стежити, контролювати, координувати, керувати);

-функції експерта (виявляється в широких можливостях машини радити, підказу

-вати, попереджати, забороняти);

-функції навчання(суть її — у навчанні та його контролі);

-зберігати інформацію, запитувати, шукати, видавати, пересилати, перетворювати

(функції БнД);

-створення документації

-друкувати, копіювати, рисувати, працювати з текстом, рисунками, редагувати (функції контакту)

8.Структура системи автоматизованого проектування.

Складовими частинами САПР є підсистеми. У кожній підсистемі вирішується функціонально закінчена послідовність завдань.

Будь-яка САПР складається з проектуючих підсистем і обслуговуючих підсистем.

Проектуючі підсистеми виконують процедури і операції отримання нових даних. Вони мають об’єктну орієнтацію і реалізують певний етап проектування або групу взаємозв’язаних проектних завдань.

Обслуговуючі підсистеми мають загальносистемне застосування і служать для забезпечення функціонування проектуючих підсистем, а також для оформлення, передачі і виведення результатів проектування. Приклади: система управління базою даних, підсистеми введення – виведення даних, документування і т.д.

САПР складається з проектувальних та обслуговуючих систем. Проектувальні системи діляться на 2 групи:

 1. проектно-залежні системи призначені для виконання задач, специфічних для даного класу об’єктів.

 2. проектно-незалежні системи – призначені для виконання типових проектних процедур.

Обслуговуючи підсистеми призначені для обслуговування інших систем, наприклад інформаційно-пошукова система, система спостереження та інші.

Засоби автоматизації можна згрупувати з видами забезпечення:

 1. технічне

 2. математичне

 3. програмне

 4. лінгвістичне

 5. інформаційне

 6. методичне

 7. організаційне

Технічне забезпечення – це сукупність взаємодіючих апаратних засобів комп’ютера, пристроїв вводу-виведення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування