Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

курсова / ªãàᮢ  / Seminarske_zanyattya1

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
28.67 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 1

ФІЛОСОФІЯ В СТРУКТУРІ

СВІТОГЛЯДНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ

План

 1. Світогляд як духовно-практичний феномен

а) Зміст світогляду

б) Історичні форми світогляду

в) Світовідчуття і світорозуміння

г) Основні світоглядні проблеми

 1. Смисл життя як філософська проблема

 2. Релігійна, філософська і наукова картина світу

 3. Філософія як методологія і тип світогляду

 4. Джерела та соціокультурні передумови виникнення і розвитку філософії

 5. Основні функції та місце філософії в житті людини і суспільства

ЛІТЕРАТУРА (додається)

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ:

Світогляд, міф, релігія, філософія, картина світу, людина, наука, природа, світ, смисл буття (життя), аксіологія, антропологія, герменевтика, феноменологія, гносеологія, діалектика, ідеалізм, метафізика, матеріалізм, онтологія, етика, естетика.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ ДОПОВІДЕЙ:

 1. Вплив світогляду на історичні долі людини і суспільства

 2. Людина як вища цінність у системі філософського знання

 3. Мистецтво як форма освоєння дійсності людиною

 4. Міфологія і філософія як форми знання: єдність і відмінність

 5. Міфологія: минуле і сучасне

 6. Оригінальність філософії як світогляду

 7. Основні складові світогляду і його роль у житті людини.

 8. Особливості історичного зародження філософії

 9. Потреба людини у світоглядному самовизначенні

 10. Проблема людини у філософії: життя, смерть, безсмертя

 11. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини

 12. Філософія як спосіб життя

 13. Роль філософії у розвитку суспільства

 14. Світоглядна природа філософського знання

 15. Софійний та епістемний способи філософського мислення

 16. Соціальна функція філософії

 17. Специфіка філософського знання

 18. Структура і типологія світогляду

 19. Філософія – науки чи світогляд?

 20. Філософія в системі культури

 21. Філософія і політика

 22. Філософія і право

 23. Філософія і релігія: принципи взаємодії

 24. Філософія як методологія наукового пізнання

 25. Філософія як самосвідомість епохи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.