Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Политология.rtf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
39.24 Кб
Скачать

4. Громадянське суспільство. Правова та соціальна держава

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Історія виникнення та становлення ідей громадянського суспільства.

3. Головні риси громадянського суспільства.

4. Взаємовідносини громадянського суспільства та держави.

5. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

6. Формування ідей правової держави. Основні ознаки правової держави.

7. Сутність, принципи та ознаки соціальної держави.

Література

1. Політологія: історія та методологія / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Л.О. Ануфріїв. За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 2000.

2. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вузів. - К.: Генеза, 1997. - 400 с.

4. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., ілл. (2000, 1-ше вид. – 584 с., ілл.)

5. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: АйБі, 2002.  – 684 с.; 2004 (2-е стереотипне вид.), 667с. 

5. Світові ідейно-політичні доктрини.

1. Поняття політичної ідеології.

2. Функції та типи політичних ідеологій.

3. Лібералізм та нелібералізм.

4. Місце консерватизму та неоконсерватизму у світових політичних процесах.

5. Соціалізм як система заперечення консерватизму та лібералізму.

Література

1. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: АйБі, 2002.  – 684 с.; 2004 (2-е стереотипне вид.), 667с. 

2. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вузів. - К.: Генеза, 1997. - 400 с.

3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., ілл. (2000, 1-ше вид. – 584 с., ілл.)

4. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.

5. Політологія: історія та методологія / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Л.О. Ануфріїв. За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 2000.

6. Політика та змі

1. Місце засобів масової інформації у політичній системі суспільства.

2. Функції ЗМІ (загальні, специфічні; експресивна, контрольна, консультативна, директивна).

3. Місце пропаганди в комунікативних процесах.

4. Засоби масової інформації як «четверта влада».

5. Визначення, суть, форми і методи політичної цензури.

6. Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ.

1. “Джинсова” свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії-2006 / Упоряд.: Отар Довженко, Наталія Лигачова. – К.: Вістка, 2006. – 224 с.

2. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 432 с.

3. Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. – М., 2004.

4. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: Монография. – М.: Прометей, 2004. – 328 с.

5. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. – Перераб. изд. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с.

6. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой; Редак­торы перевода К.А. Левинсон, К.В. Петренко. – М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 2004. – 384 с.

7. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. – М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996.

8. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – 4-е международное издание. – СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, НЕВА, – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

9. Гаврада І. Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації // Політичний менеджмент. – 2006. – №5. – С. 95 – 106.