Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Политология.rtf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
39.24 Кб
Скачать

1. Політологія в системі суспільних дисциплін

1. Сутність, об’єкт та предмет політології.

2. Структура політології.

3. Функції політології.

4. Місце та роль політології в системі гуманітарних наук

5. Становлення політології як науки та дисципліни. Політологія в Україні

Література

1. Бебик В.М. Базові засади політології. – К.: Основи, 2000. – 234 с.

2. Політологія: історія та методологія / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Л.О. Ануфріїв. За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 2000.

3. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.

4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вузів. - К.: Генеза, 1997. - 400 с.

2. Політична влада

1. Сутність та специфіка влади(влада, суспільна влада, політична влада, державна влада).

2. Основні концепції влади.

3. Ознаки та ресурси політичної влади. Аксіоми державної влади І. Ільїна.

4. Легітимність влади, принцип поділу влади.

Література:

1. Бебик В.М. Базові засади політології. – К.: Основи, 2000. – 234 с.

2. Політологія: історія та методологія / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Л.О. Ануфріїв. За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 2000.

3. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.

4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вузів. - К.: Генеза, 1997. - 400 с.

5. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., ілл. (2000, 1-ше вид. – 584 с., ілл.)

6. Політологія. Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій. / Методичний посібник до підручника „Політологія”. За редакцією Антоніни Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 278 с.

7. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: АйБі, 2002.  – 684 с.; 2004 (2-е стереотипне вид.), 667с. 

3. Політична система України

1. Поняття і структура політичної системи суспільства.

2. Функції політичної системи.

3. Становлення політичної системи України.

4. Суспільно-політичний устрій в сучасній Україні.

Література

1. Політологія. За ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка. – К.: Вид. центр «Академія», 2006. – 528 с.

2. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. – К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.

3. Політологія: Навч. посібник для вузів / Упоряд. та ред. М.Сазонова. – Харків: Фоліо, 1998. – 735с.

4. Політологія (за ред.проф. О.І.Семківа). – Львів: Світ, 1993. – 574 с.

5. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.