Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мова.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Тематика рефератів

 1. Лексичні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови

 2. Морфологічні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови

 3. Різновиди писемного ділового мовлення

 4. Суржик та шляхи його уникнення

 5. Українське термінознавство

 6. Фразеологічні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови

 7. Сучасний офіційно-діловий мовленнєвий етикет в українській, російській, англійській, німецькій, французькій мовах

 8. Терміни та їх функціонування в ділових паперах

 9. Роль мовних кліше, канцеляризмів і усталених словосполучень в офіційно-діловому стилі

 10. Словник ділової мови фахівця

 11. Стиль сучасного ділового листування

 12. Типові мовностилістичні помилки в оформленні сучасних документів

 13. Роль мови в житті сучасного українського суспільства

 14. Відродження української мови як умова національного духовного відродження

 15. Мова і держава

 16. Походження української літературної мови

 17. Українська мова як відображення менталітету українців

 18. Лексичні та стилістично новотвори у пресі

 19. Проект нового правопису української мови та реформи української пунктуації

 20. Жанри наукового стилю: стаття, доповідь, анотація, рецензія (правила написання)

 21. Слововживання в діловому стилі: лексична сполучуваність, синоніми, антоніми, пароніми

 22. Особливості перекладу речень на українську мову

 23. Мовний етикет: традиції і сучасність

 24. Мистецтво переконання

 25. Мовленнєві маніпуляції у діловому спілкуванні: типи, засоби нейтралізації

 26. Прийоми ораторського мистецтва

Додаток 1 система критеріїв оцінювання знань відповідно до кожного модуля дисципліни

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАНЯМ”

Модуль “Писемне та усне ділове мовлення” (54 години)

І семестр

Тиждень початку модуля _______ Тиждень закінчення модуля _________

№ п\п

Критерії

Вага

1

Постійна обов’язкова частина

1.1.

Підсумковий модульний тест

30

1.2.

Виконання письмових домашніх завдань (3 завдання обсягом 1-2 сторінки, 2-4 вправи)

10

1.3.

Відповіді на теоретичні питання (1 раз)

10

1.4.

Аудиторна робота (відповіді з місця 1 раз)

5

(робота біля дошки – 1 раз)

5

Разом

60

2

Додаткова варіативна частина

2.1.

Підсумковий модульний тест

20

2.2.

Виконання письмових домашніх завдань (3 завдання обсягом 1-2 сторінки, 2-4 вправи)

10

2.3.

Відповіді на теоретичні питання (1 раз)

10

2.4.

Аудиторна робота (відповіді з місця 1 раз)

5

(робота біля дошки – 1 раз)

5

2.5.

Доповнення теоретичних відповідей – 1 раз

5

2.6.

Доповідь

5

2.7.

Участь у Тижні української мови

5

За 1 місце у конкурсі знавців української мови

30

За 2 місце у конкурсі знавців української мови

20

За 3 місце у конкурсі знавців української мови

10

Разом

125

3

Штрафна частина

3.1.

Відсутність на заняттях без поважних причин (за кожне заняття)

-5

3.2.

Відсутність письмового домашнього завдання (за кожне завд.)

-2

3.3.

Відсутність теоретичної підготовки (за кожне заняття)

-10