Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
соц опрос.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
231.82 Кб
Скачать
 1. задовільна

 2. катастрофічна

 3. стабільна

 4. ідеальна

 5. Висновки

 6. Під час даного дослідження гіпотеза підтвердилася, хочай не на всі 100%, бо деякі студенти вважають незаконною участь у передвиборних кампаніях за гроші. Але проведене дослідження засвідчує, що опитуванні достатньо добре володіють інформацією про політичну ситуацію в Україні. Чесні вибори — це не тільки вихід із кризової ситуації в Україні, це ще й спосіб розмножити корупцію — так вважають респонденти. Дослідження також виявило рівень інформованості з приводу числових даних, які містилися в графіках та діаграмах анкети.

 7. Завдання, які були поставлені на початку дослідження, повністю виконані, дослідження виявило позитивне ставлення респондентів до виборів, інформованість про зміст та сутність даного явища. Можна зробити висновок, що вибори мають небагато переваг,так як не об’єктивні,

 8. Дане дослідження підтвердило те, що студенти мотивуючись фінансово приймають участь у виборах, що є неправильним і незаконним.

 9. Література

 10. 1. Власов А.И. Политические манипуляции. М.: Вестник МГУ Серия 12, №4, 1993.

 11. 2. Волкогонов Д.А. Психологическая война. М.: Воениздат, 1983.

 12. 3. Гаджиев К.С. Политическая философия. М.: Экономика, 1999.

 13. 4. Доценко Е.Л. Психологические манипуляции. М.: Изд-во МГУ, 1996.

 14. 5. Дзялошинский И. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. М.: Студия Викон, 1996.

 15. 6. Забурдаева Е.В. Технологии манипулирования общественным мнением и основы управленческой борьбы. М.: Изд-во МГИМО, 1998.

 16. 7. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМО, 2010.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]