Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Temi_Okhorona_pratsi_Petukhova_T_A.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Методичні вказівки до лабораторних робіт

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дослідження мікроклімату у виробничих приміщеннях/ Укл. С.А. Гавриш, А.Т. Орленко, М.О. Халімовский. – К.: КПІ, 1993.– 28 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження забруднення повітряного середовища робочої зони»/ Укл. С.А.Гавриш, А.Т.Орленко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 1999.– 52 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з технічного дослідження системи промислової вентиляції/ Укл. К.Н.Ткачук, А.Т.Орленко та ін. – К.: КПІ , 1994.– 32 с.

4. Дослідження природного освітлення. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисци-пліни «Охорона праці в галузі»/ Укл. Ю.К. Френзе, Д.П. Іванчук та ін.– К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 12 с.

5. Дослідження освітлення.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Охорона праці в галузі»/ Укл. Ю.К.Френзе, Д.П.Іванчук та ін. – К.: «Основа», 2004, – 24 с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження ефективності засобів захисту від інфрачервоного випромінювання»/ Укл. Д.П.Іванчук, А.Г.Степанов. – К.: КПІ,1997.– 11с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Захист від шуму»/ Укл. К.Н.Ткачук, О.І. Полукаров та ін. – К.: НТУУ «КПІ» – ННДІОП, 1999. – 16 с.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Комплексне дослідження крокових напруг» /Укл. Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 28 с.

9. Методичні вказівки до лабораторної робот із пожежної безпеки / Укл. К.М. Шевченко, О.І. Полукаров та ін. – К.: КПІ,1994. – 20 с.

Правова література

1. Конституція України. – К.,1996. – 12 с.

2. Закон України «Про охорону праці».– К., 2002. – 46 с.

3. Закон України «Про пожежну безпеку». – К., 1993. – 22 с.

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».– К., 2001.– 34с.

5. Типове положення про навчання,інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці. – К.,1999.– 46с.

6. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. – К.,1998.– 38с.

Нормативна література

1. ДСН 3.3.6.042-99.Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.– К.,МОЗ України, 1993.– 8с.

2. ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоні.– М.: Изд-во стандартов, 1988.– 75с.

3. ДБН В.2.5.-28-2006.Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення.– К.: Мінбуд. України, 2006.– 76с.

4. ДСН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.– К.: МОЗ України, 2002.– 45с.

5. ДСН 3.3.6.039-99.Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій. – К.: МОЗ України, 2000.– 45с.

6. ДСН 3.3.6.037-99.Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – К.: МОЗ України, 2000 – 29с.

7. ДСанПІН 3.3.2.007-98.Державні санітарні правила в норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – К.: МОЗ Україна, 1998.– 17с.

8. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – К.: МОЗ України,1999.– 28с.

9. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. – К.,1995.– 200с.

10. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.– Харків: Форт, 1994.– 2000 с.

11. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. – К.: МП «Полігон», 1993.– 164 с.

12. Правила побудови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. – К.,1994.– 260с.

13. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 Загальні правила. Гл.1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки. – К.:ОЕП «ГРІФЕ», 2006.– 77с.

14. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01.– К.: Укрархбудінформ, 2001.– 118с.

15. Правила експлуатації електрозахисних засобів. ДНАОП 1.1.10-1.07-01.– Харків: ФОРТ, 2001.– 117с.

16. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – Харків: Індустрія, 2007.– 272с.

17. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98.– К.,1998.– 380с.

18. Правила пожежної безпеки В Україні(НАПБ А.01.001-95). – К.: Основа, 2002.– 176с.

19. СНиП II-58-75 «Електростанції теплові. Норми проектування».

20. РД 34.49.101-87 «Інструкція з проектування протипожежного захисту енергетичних підприємств».

21. ПР 34-00-006-84 «Правила вибухової безпеки установок при використанні мазуту і природного газу в котлових установках».

22. ДБН В.2.5-13-98 «Системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння»

101

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]