Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

УМПС 2

.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Вправа 3. Підготуватися до бесіди „Усне спілкування” або „Культура слухання”; записати перелік обговорюваних питань.

Вправа 4. Прочитати текст, сформувати власну думку про порушене автором питання. Провести бесіду на тему, представлену нижче.

Якщо мова – це дім нашого буття, то треба просто прислухатися до голосів довкола, і можна зрозуміти, чим живе наше покоління. Раптом помічаєш, що в дійсність, тобто мову, непомітно змінюючи нас самих, увійшли пофігізм і облом, а також відаки та побілки, з’явилися юзери і чайники, сисадміни і хакери, які однаково лають галіму вінду, ми стали стібатися, тусуватися, нам забивають баки чи то женуть фуфло (порожняк вони, здається, не гонять).

Жаргон став всюдисущим: його чути в рекламі, публічному мовленні, він уже не дивує у ЗМІ чи художній літературі. Невідомо, як впоратися з такою експансією жаргону, вербальною свободою і чи ще актуально говорити про простір, вільний від жаргону.

Саме жаргон, завдяки старанням мовних (і, як з’ясуємо пізніше, політичних) пуристів, неодмінно асоціюється із засміченою й забрудненою мовою вулиці, міста, молоді. Однак лінгвісти доводять, що з того „бруду” і постає мова. І що жаргон – це вияв сміхової культури й реалізація мовної свободи.

То що ж виходить: жаргон – це руйнування літературної мови чи запорука розвитку мови? (Н.Партач).

Вправа 5. Прочитати поданий нижче діалог під час співбесіди. Чи правильно відповідає претендент на вакантну посаду роботодавцю? Що слід відповідати і як?

- Розкажіть, будь ласка, де ви працювали?

- Ой, я працювала в багатьох установах.

- Можна конкретніше?

- Ну, не знаю... А що Вам потрібно?

- А що ви умієте?

- Я все умію...

Вправа 6. Змоделювати й записати співбесіду з роботодавцем і особою, що влаштовується на роботу.

Вправа 7. Сформулювати правила поведінки під час співбесіди з роботодавцем, записати їх.

Вправа 8. Довести на конкретних прикладах, що „неправильно вжите слово породжує помилкове судження” (Г.Спенсер).

Вправа 9. Виправити, де потрібно, помилки у поданих словосполученнях.

Рахувати своїм обов’язком; відноситися до обов’язків; не мішай слухати; зайшов на пару хвилин; відпуск через хворобу; надати допомогу; Губити мову, губити життя, поступив справедливо, поступив на роботу, поступили заявки.

Вправа 10. За поданим зразком продовжити перелік причин дискваліфікації.

Незначний досвід роботи; очікування високої заробітної платні.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

КУЛЬТУРА УСНОГО ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Теоретичні питання:

 1. Етикет телефонної розмови.

 2. Етичні питання використання мобільних телефонів

Вправа 1. Прочитати діалог (запис телефонної розмови), і вказати на його недоліки. Відредагувати запропонований текст, дотримуючись етикетних правил, визначити зайві, на думку дослідника, репліки. Записати правильний варіант.

а) - Це туристичне бюро?

- Так.

- А Надію можна?

- Вона вийшла.

- А куди?

- Вибачте, не знаю.

- Подивіться, може вона у кабінеті керівника.

Через кілька хвилин розмова продовжується.

- Алло. А жаль, її там немає.

- Ну, добре. Я ще зателефоную.

б) – Ало! Це хто?

- Москаленко. А Вам хто треба?

- Директор школи. Я не знаю, як його ім’я і по батькові.

- А хто це дзвонить?

- Анатолій Засядько.

- А ви хто такий?

- Я - вчитель математики. Хотів би працювати у вашій школі

- Директорові ніколи з Вами говорити.

Вправа 2. Змоделювати типову ситуацію ділової телефонної розмови:

а) телефонуєте ви;

б) телефонують вам.

Вправа 3. Скласти діалог на тему „Телефонна розмова”, дотримуючись правил мовленнєвого етикету.

Вправа 4. Вибрати правильний варіант відповіді щодо правил користування телефоном:

а) при прийомі відвідувачів проблеми слід вирішувати відразу, тому телефон не можна вимикати;

б) при прийомі відвідувачів користування телефоном здійснюється в обмеженому режимі;

в) при прийомі відвідувачів телефони мають бути відімкнені / переключені на секретаря.

Вправа 5. Вибрати правильну модель поведінки при спілкуванні за допомогою телефону:

а) ділова телефонна розмова має вирішувати проблему відразу ж при її виникненні;

б) ділова телефонна розмова потребує ретельної попередньої підготовки;

в) ділова телефонна розмова потребує ретельної попередньої підготовки і вирішення проблем тільки після наступного ознайомлення з ними;

г) ділова телефонна розмова нічим не відрізняється від звичайної.

Вправа 6. Записати телефонний діалог між діловими партнерами.

Вправа 7. Утворити словосполучення від поданих попарно слів. Яку функцію вони виконують?

Зв’язок – у зв’язку, мета – з метою, результат – у результаті, рахунок – за рахунок.

Взірець: синтаксичний зв’язок – у зв’язку з сімейними обставинами.

Вправа 8. Дати письмові відповіді на нестандартні запитання:

 1. Що ви будете робити сьогодні?

 2. За що вас критикували востаннє?

 3. Опишіть, будь ласка, ідеального керівника.

 4. Які з поставлених обов’язків ви виконуєте успішно?

 5. Ви найчастіше погоджуєтеся чи сперечаєтесь? Чому?

 6. Назвіть три ситуації, коли ви не досягли успіху.

Вправа 9. Записати у вигляді правил, що не можна ні в якому разі робити, щоб ділова телефонна бесіда була ефективною.

Вправа 10. Користуючись наведеною таблицею, побудувати модель ділової телефонної розмови:

Компоненти ділової телефонної розмови

Момент встановлення зв’язку:

 • крім слів Алло або Я слухаю слід обов’язково представитися і назвати, від кого ви говорите (назвати установу, службову посаду, ім’я та ін.);

 • при розмові з іншою особою кажуть: „Добрий день! Чи можу я попросити до телефону Петра Васильовича?” Можливі відповіді: „Прошу зачекати одну хвилинку”; „На жаль, Петро Васильович вийшов, буде о...

Виклад справи:

 • будувати повідомлення чітко, без зайвих подробиць і складних речень; викладати тільки головні питання, а всі другорядні – залежно від психологічної ситуації;

 • проводити у формі діалогу, а не монологу. Для цього слід частіше робити паузи, аби співрозмовник мав можливість висловити своє ставлення до питання.

Заключна частина:

 • ініціатива закінчення розмови належить тому, хто зателефонував;

 • якщо співрозмовник старший за віком, службовим становищем або це жінка, слід надати їм можливість закінчити розмову першими.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8

ФОРМИ КОЛЕКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ

ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ

Теоретичні питання:

 1. Мистецтво перемовин.

 2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

 3. Нарада.

 4. Дискусія.

 5. Візитна картка.

Вправа 1. Підготуватися до участі у дискусії на тему „Інтелігентність – це успадкована чи сформована риса людини?”. Дібрати матеріал за темою дискусії, визначити переконливі аргументи як на захист, так і проти кожної з альтернативних тез; продумати способи розгортання тієї чи іншої тези; оформити майбутній виступ у вигляді певного жанру (репліка, судження, коментар, повідомлення, інформація, резюме); сформулювати різні типи запитань до захисників тієї чи іншої тези; обміркувати відповіді на можливі питання і заперечення.

Вправа 2. Обговорити у парах проблему „Чи може Інтернет вплинути на соціальну активність молоді?”. Сформулювати свої аргументи. Кожна пара захищає визначену саме для неї точку зору.

Вправа 3. Самостійно прийняти рішення з актуальної проблеми „Що нам потрібно зробити для здобуття якісної освіти?”, та аргументувати його, враховуючи наведені критерії: 1. Мотивація. 2. Сучасні підручники, навчальні комп’ютерні програми. 3. Уведення нових предметів. 4. Самоосвіта. 5. Наявність мети в майбутньому. 6. Сучасний навчальний заклад. 7. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет. 8. Можливість вивчати курси за вибором студента.

Вправа 4. Підготуватися до групової дискусії за темою: „Зовнішнє незалежне тестування: за і проти”.

Група 1 – експерти, які виступатимуть у ролі батьків за позицією „за”.

Група 2 – експерти, які виступатимуть у ролі батьків за позицією „проти”.

Група 3 – експерти, які виступатимуть у ролі абітурієнтів за позицією „за”.

Група 4 – експерти, які виступатимуть у ролі абітурієнтів за позицією „проти”.

Група 5 – учасники ток-шоу.

Вправа 5. Уявити себе директором великої фірми. Ви проводите виробничу нараду, а провідний фахівець із цього питання не з’явився на нараду без поважних причин. Усно змоделювати бесіду, яку слід провести із підлеглим у такому випадку.

Вправа 6. Підготуватися до проведення ділових перемовин з налагодження співпраці студентської ради і ректорату Вашого університету. Обґрунтувати свої пропозиції. Що слід зробити на етапі підготовки до перемовин?

Вправа 7. Перекласти українською мовою мовленнєві штампи, які використовують під час ділових бесід, нарад.

С чего мы начнем сегодня? Я считаю, мы начнем с обсуждения плана. Дело в том, что не все еще собрались. Это Вас устраивает? Да, вполне. Я думаю, что вопрос можно считать решенным. Полностью с Вами согласен. Вы правы. Совершенно верно. Мы с Вами договорились? Вы в этом несколько ошибаетесь. Это не так. Это противоречит нашей практике. Я с Вами не согласен. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. У нас нет такой информации. У меня есть замечания. Я в этом не уверен. Я хотел бы продолжить разговор позже. Я с удовольствием представляю Вам гостей.

Вправа 8. Перекласти текст. Звернути увагу на стиль, до якого він належить, і специфіку відповідних мовних засобів.

Уважаемые делегаты!

На повестку дня нашей конференции выносится два вопроса:

1. Об общественно-политической ситуации в Украине и задачах областной организации «Деловое собрание» в условиях подготовки к выборам в Верховную Раду Украины.

2. Выборы делегатов на Пятый съезд общественной организации «Деловое собрание».

Будут ли дополнения или изменения к предложенной повестке дня? Нет? Кто за что, чтобы утвердить данную повестку дня, прошу поднять временные удостоверения.

Против?

Воздержался?

Принимается.

Предлагается утвердить следующие регламент конференции:

Для доклада – до тридцати минут. Для выступлений – до пяти минут. Для повторных выступлений – до трех минут. Перерыв после доклада – двадцать минут, во время которого обменять временные удостоверения на мандаты.

Будут ли другие предложения?

Кто за данное предложение?

Кто против?

Кто воздержался?

Принимается единогласно.

По первому вопросы повестки дня слово предоставляется председателю совета областной общественной организации»Деловое собрание» Тищенко Анатолию Афанасьевичу.

(После доклада)

Уважаемые делегаты!

Доклад окончен. Просьба вопросы к докладчику подавать в письменном виде в секретариат конференции.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9

ФОРМИ КОЛЕКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ

ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ

Теоретичні питання:

 1. Мистецтво перемовин.

 2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

 3. Нарада.

 4. Дискусія.

 5. Візитна картка.

Вправа 1. Підготуватися до участі у груповій дискусії на тему „Зв’язки з громадськістю як засіб формування позитивного іміджу організації”.

Орієнтовні питання для обговорення під час дискусії:

 1. Сучасна концепція паблік рілейшнз.

 2. Технології формування позитивного іміджу організації.

 3. Технології проведення ПР-акцій.

Вправа 2. Підготувати необхідні матеріали для проведення: а) оперативної наради; б) наради оргкомітету з проведення студентської наукової конференції. Визначити особливості проведення таких нарад.

Вправа 3. Змоделювати ситуацію, коли ефективним методом прийняття рішення буде „мозковий штурм”. Записати перелік проблем, які, на вашу думку, можна розв’язати за його допомоги.

Вправа 4. За допомоги текстового редактора Microsoft Word створити власні візитні картки: стандартну, представницьку. Пояснити роль візитної картки у налагодженні ділового контакту.

Вправа 5. Продовжити синонімічний ряд, використовуючи слова для довідки.

Адекватний – рівний ...

Ефектний – виграшний ...

Рентабельний – вигідний ...

Стимулювати – заохочувати ...

Диференціювати – розрізняти ...

Концентрувати – зосереджувати ...

Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибутковий; поділяти, розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той, хто справляє враження, виділяється; спонукати до дії, давати поштовх.

Вправа 6. Зредагувати словосполучення. Прокоментувати виправлені помилки.

Вважати необхідним, у загальному випадку, відволікати увагу, вклад в науку, включити питання, в найближчий час, в подальшому, в порядку виключення, в разі необхідності, всі бажаючі, в цілому, гостра необхідність, давати добро, давати можливість, добитися результатів, доля істини, заключається в тому, заключити договір, заслуговує уваги, звернутися за допомогою, звідси слідує, регістрація учасників, приймати ухвалу, прийняти чиюсь сторону, ставити до відома, являти собою, явна помилка, предвзяте ставлення, приходить на думку, управляючий, в якості секретаря, в той час, як, напрямки реалізації, по особистій справі, по травень включно, по багатьом причинам, по курсу (банку, обміняти валюту).

Вправа 7. Перекласти російські словосполучення українською мовою, з кількома скласти речення.

Однажды, на одном дыхании, в двух словах, в четырех стенах, работать за семерых, за семью замками, на протяжении шести дней, до пятидесяти лет, на ста страницах, миллионами жителей планеты, не хватает тысячи рублей.

Вправа 8. Записати текст відповідно до правописних норм. Виділені речення перебудувати, зберігаючи зміст. Проаналізувати словниковий склад тексту. Виписати слова іншомовного походження, дібрати українські відповідники.

Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемогли аргументи другої сторони були відкинуті. Поставте тепер себе за місце опонента неприємно програвати й бачити що всі учасники дискусії підтримали вашого супротивника. Перемога збудила Вас і природно було б тріумфувати проте не забувайте Ваш супротивник пішов пригнічений і самотній не змінивши свого погляду. Поразка викличе в нього неприязливе до вас ставлення і він захоче колись відплатити Вам.

Подумайте чи не краще залагодити справу таким чином щоб Ваш супротивник після дискусії не залишився самотнім щоб не відчув озлобленості й гіркоти поразки. Чи не краще на закінчення дискусії сказати примирливим або приятельським тоном А тепер варто мабуть підбити підсумки нашої розмови. Отже сторона Х (тобто супротивник) має рацію в питаннях про... що ми повністю визнаємо. З іншого боку під час дискусії ми дійшли висновку що питання про... нам слід обговорити ще раз. Те що Ви вказали на питання в яких Ваш опонент мав рацію спонукає його погодитися на ваші пропозиції щодо інших питань.

Запам’ятайте там де один тріумфує у другого виникає неприємне відчуття програної справи (З підр).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10

ФОРМИ КОЛЕКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ

ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ

Теоретичні питання:

1. Мистецтво перемовин.

2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

3. Нарада.

4. Дискусія.

5. Візитна картка.

Вправа 1. Скласти проект ток-шоу: розділитися на групи по 5-6 осіб кожна, обравши для своєї групи тему ток-шоу аналітичного, пізнавального спрямування.

Один студент з групи виконує роль ведучого, решта – учасники. Питання ведучого і відповіді учасників мають бути цікавими, яскравими. Ставлячи питання, використовуйте формули активного слухача: з’ясування, перефразування, резюмування.

Рекомендації ведучому ток-шоу:

 • спочатку чітко сформулювати і оголосити проблему, яку потрібно обговорити;

 • визначити мету;

 • задати раціональну структуру обговорення;

 • приділяти увагу кожному учасникові ток-шоу, вислухування думок усіх опонентів;

 • обов’язкове підведення підсумків після кожного пункту.

Експерти оцінюють:

 • ступінь правильності розуміння питання;

 • наявність власних думок і оцінок у відповідях;

 • точність і зрозумілість відповіді;

 • логічність вираження думки;

 • швидкість відповіді;

 • культуру мовлення, володіння прийомами ораторського мистецтва.

Вправа 2. Записати текст відповідно до правописних норм. Виділені речення перебудувати, зберігаючи текст. Проаналізувати словниковий склад тексту. Виписати слова іншомовного походження, добираючи українські відповідники.

Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемогли аргументі другої сторони були відкинуті.. Поставте себе тепер на місце опонента неприємно програвати і бачити що всі учасники дискусії підтримали вашого супротивника. Перемога збудила Вас і природно було б тріумфувати проте не забувайте ваш супротивник пішов пригнічений і самотній не змінивши свого погляду. Поразка викличе в нього неприязливе до Вас ставлення і він захоче колись відплатити Вам.

Подумайте чи не краще залагодити справу таким чином щоб ваш супротивник після дискусії не залишався самотнім, щоб не відчув озлобленості й гіркоти поразки. Чи не краще на закінчення дискусії сказати примирливим або приятельським тоном А тепер варто мабуть підбити підсумки нашої розмови. Отже сторона Х (тобто супротивник) має рацію в питаннях про... що ми повністю визнаємо. З іншого боку під час дискусії ми дійшли висновку що питанні про... нам слід обговорити ще раз. Те що Ви вказали на питання в яких Ваш опонент мав рацію спонукає його погодитися на Ваші пропозиції щодо інших питань.

Запам’ятайте там де один тріумфує у другого виникає неприємне почуття програної справи Отже слід якнайбільш коректно поставитись до справи свого опонента-супротивника (З посіб.).

Вправа 3. Зредагувати словосполучення. Прокоментувати виправлені помилки.

Вважати необхідним; в загальному випадку; відволікати увагу; вклад у науку; включити питання; в найближчий час; в подальшому; в порядку виключення; в разі необхідності; всі бажаючі; в цілому; гостра необхідність; давати добро; давати можливість; дисертаційне дослідження; добитися результатів; доля істини; заключається в тому; заключити договір; заслуговує уваги; звернутися за допомогою; звідси слідує; регістрація учасників; приймати ухвалу; прийняти чиюсь сторону; ставити до відома; являти собою; явна помилка; предвзяте ставлення; приходить на думку; управляючий; в якості секретаря; в той час, як; напрямки реалізації.

Вправа 4. Зазначити рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники при перекладі.

а) принимать участие – брати участь; назначение – призначення; многочисленный – предприятие – підприємство;

б) разработать мероприятие – розробити міроприємство; в значительной степени – в значній мірі; бывший директор – бувший директор; самый лучший результат – самий кращий результат;

в) сдавать экзамены – складати іспити; вовлекать в работу – залучати до роботи; указ вступил в силу – указ набрав чинності; в дальнейшем – в подальшому;

г) на протяжении недели – протягом тижня; заведующий отделом – завідувач відділу; исключение из правила – виняток із правила; по понедельникам - щопонеділка.

Вправа 5. З’ясувати значення слів. Провести обговорення теми „Що таке суперечка?”.

Діалог, полілог, монолог, доведення, переконання, аргументація, спростування (думки), опонент, полеміка, диспут, дебати, суперечка, істина, змагання (словесне), дискусія.

Вправа 6. Перекласти словосполучення. З кількома (на вибір) скласти речення.

При условии, при желании, по просьбе, по невнимательности, по ошибке, при исполнении служебных обязанностей, . при подписании договора, повестка дня, принимать меры, принимать участие, протокол разногласий, неприбыльная деятельность, взыскать штраф, возбуждение иска, источник финансирования, нанести ущерб, заключать соглашение, действовать на основании.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11

ДІЛОВІ ПАПЕРИ ЯК ЗАСІБ ПИСЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Теоретичні питання:

 1. Класифікація документів.

 2. Національний стандарт України.

 3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

 4. Вимоги до бланків документів.

 5. Оформлення сторінки.

 6. Вимоги до тексту документа.

Вправа 1. Сформулювати й записати визначення документа. Обґрунтувати значення документа у житті людей.

Вправа 2. Виправити помилки в оформленні реквізиту „Адресат”. Записати правильні варіанти.

1. Декану факультету іноземної філології Гончаров В.Г.

2. Міністерству освіти і науки України.

3. Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського академік АПН України проф. Чебикін О.Я.

4. Генеральні директори виробничих об’єднань, директори підприємств і керівники організацій.

5. Міністерство юстиції України Управління справами Головний спеціаліст Левчук З.М.

Вправа 3. Оформити правильно реквізит „Підпис”.

Директор інституту Кулін О.П. (підпис).

Сергієчко М.К. Директор ЗОШ № 18 (підпис).

(підпис) Головний бухгалтер О.Васильченко.

Вправа 4. Розкрити значення поданих слів за „Словником іншомовних слів”.

Абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловодство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.

Вправа 5. Правильно оформити реквізит „Назва організації вищого рівня” (06) і „назва організації” (07). Обґрунтувати свій запис.

1. Український науково-дослідний інститут мінеральних вод. Держвидобутокмінвод України.

2. Придніпровська залізниця. Міністерство транспорту України. Укрзалізниця.

3. Головне управління культури. Київська міська державна адміністрація.

Вправа 6. Письмово оформити реквізити „назва організації вищого рівня”, „Назва вищого навчального закладу”, де Ви навчаєтеся, „Довідкові дані про вищий навчальний заклад”.

Вправа 7. Розмістити правильно подані нижче реквізити на кутовому і повздовжньому бланках.

м. Київ, розпорядження, Український національний фонд „Взаєморозуміння і примирення”, 08.04.2010.

Вправа 8. Виправити помилки в оформлюванні реквізиту „Підпис”.

1. (Підпис) голова Державного комітету архіві України Дмитрійчук О.

2. Секретар Р.М.Петрик (підпис).

3. І.Т.Миколаєва директор централізованої бібліотечної системи для дорослих (підпис).

4. Костов А.П., гетьман П.О., Петренко В.В., члени комісії Куденко В.В. голова комісії (підпис).

Вправа 9. Оформити дату цифровим способом.

Десятого грудня дві тисячі третього року; першого липня тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятого року; двадцять п’ятого вересня двохтисячного року; сьомого січня дві тисячі четвертого року; дев’ятого лютого дві тисячі дев’ятого року; сьомого вересня дві тисячі десятого року.

Вправа 10. Скласти речення з поданими словосполученнями. В яких документах їх можна використати?

Відповідно до постанови міністерства; відчуваючи гостру потребу; нагадуємо Вам; комісія для складання резолюції; після закінчення строку повноважень; з багатьох причин; наказ по університету; як виняток.