Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
! Курс_ЕЕ / ККР-ОЕЕ-2008.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
80.38 Кб
Скачать

Комплексна контрольна робота Білет № 2

 1. Дати визначення струму та умовно-додатного напрямку струму в електричних колах.

 2. Як визначається зсув фази між струмом та напругою при аналізі електричних кіл змінного синусоїдального струму?

 3. Схемотехнічне позначення, передаткова характеристика та основні параметри польового транзистора з p-n переходом та каналом n типу по схемі інвертора.

 4. Розрахувати параметри зворотних зв’язків та зобразити електричну схему операційного підсилювача, який реалізує функцію Y=10x(2X1+X2).

 5. Призначення та схемотехнічне позначення елементів мажоритарного контролю і цифрових компараторів.

Укладач:

Старший викладач ______________ Ю.М. Небилиця

кафедри кібернетики (підпис)

Завідувач кафедри ______________ доц., к.т.н. В.І. Салапатов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ інформаційних технологій та біомедичної кібернетики

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 0804

Спеціальності

6.080401”Інформаційні управляючі системи та технології”,

6.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”,

6.080404 „Інтелектуальні системи прийняття рішень”,

6.080407 „Комп‘ютерний еколого-економічний моніторинг”

Навчальна дисципліна основи електротехніки та електроніки

Комплексна контрольна робота Білет № 3

 1. Режим повного узгодження в електричних колах.

 2. Комплексний опір ідеального ємнісного елементу в електричному колі змінного струму.

 3. Зобразити електричну схему підключення біполярного транзистора прямої полярності по схемі інвертора. Схемні рішення по стабілізації робочої точки інвертуючого каскаду.

 4. Розрахувати потужність, яка буде виділятись на регулюючому транзисторі стабізатора напруги компенсаційного типу у випадку: напруга живлення Uin=9В, вихідна напруга стабілізатора Uout=5В, опір навантаження Rн=5 Ом.

 5. Схемотехнічне позначення та таблиця істинності для статичного RS-тригера.

Укладач:

Старший викладач ______________ Ю.М. Небилиця

кафедри кібернетики (підпис)

Завідувач кафедри ______________ доц., к.т.н. В.І. Салапатов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ інформаційних технологій та біомедичної кібернетики

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 0804

Спеціальності

6.080401”Інформаційні управляючі системи та технології”,

6.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”,

6.080404 „Інтелектуальні системи прийняття рішень”,

6.080407 „Комп‘ютерний еколого-економічний моніторинг”

Навчальна дисципліна основи електротехніки та електроніки

Комплексна контрольна робота Білет № 4

 1. Втрати в електричних колах постійного струму.

 2. Визначення потужності в електричних колах змінного струму.

 3. Зобразити електричну схему підключення МДН транзистора з індукованим (наведеним) каналом n-типу по схемі інвертора. Визначити втрати каскаду, якщо інвертор працює в ключовому режимі.

 4. Розрахувати параметри зворотних зв’язків та зобразити електричну схему операційного підсилювача, який реалізує функцію Y=20*X.

 5. Схемотехнічне позначення та таблиця істинності для 2-х канального 4-х розрядного мультиплексора (2х4).

Укладач:

Старший викладач ______________ Ю.М. Небилиця

кафедри кібернетики (підпис)

Завідувач кафедри ______________ доц., к.т.н. В.І. Салапатов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ інформаційних технологій та біомедичної кібернетики

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 0804

Спеціальності

6.080401”Інформаційні управляючі системи та технології”,

6.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”,

6.080404 „Інтелектуальні системи прийняття рішень”,

6.080407 „Комп‘ютерний еколого-економічний моніторинг”

Навчальна дисципліна основи електротехніки та електроніки

Соседние файлы в папке ! Курс_ЕЕ