Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
! Курс_ЕЕ / МетодРГР_ОЕЕ_5.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
133.12 Кб
Скачать

2.2.2 Технічне завдання

У технічному завданні мають бути викладені тема роботи та розширена постановка завдання на розробку. З нового абзацу повинні бути викладено основні параметри, вхідні та вихідні характеристики електронного пристрою.

З наступного абзацу слід викласти додаткові вимоги до розроблюваного пристрою, в якості яких можуть бути: габаритно-масові обмеження, вимоги до коефіцієнту корисної дії, обмеження по потужності, тепловому навантаженні, рівню електромагнітних завад і т.п.

До цього розділу можуть бути включені дані по області використання пристрою, дані по основним та додатковим інформаційним джерелам, дані про прототипи чи елементну базу та інше.

2.2.3 Вступ

У вступі викладаються область чи галузь застосування електронного пристрою. Подаються технічні вимоги, які висуваються до даного пристрою в цих областях. Обов’язково зазначаються умови експлуатації. Зазначається, чи можливе використання пристрою як самостійного приладу, чи він працює лише разом з іншими електронними пристроями як компонент більш складної технічної системи.

Обсяг вступу – 1-2 листи.

2.2.4 Аналіз існуючих технічних рішень та вибір прототипу

В розділі проводиться аналіз існуючих технічних рішень та вибір прототипу. З існуючих рішень обираються 2-3 електронні пристрої, які можуть бути використані як прототип для розробки електронної схеми, яка б відповідала технічному завданню. Шляхом співставлення технічних характеристик прототипів визначають найбільш придатний для виконання завдання проекту. Обов’язково слід визначити напрямки та об’єм доопрацю-вання вибраного прототипу до вимог, які визначені у завданні до проекту.

Обсяг розділу – 2-3 листи.

2.2.5 Опис будови та роботи обраної електронної схеми або схем

В даному розділі необхідно технічно грамотно, з використанням термінології з галузі електроніки, виконати опис будови обраної електронної схеми та режимів її роботи, що проводиться в наступній послідовності:

  • визначаються вхідні та вихідні пристрої із повною вказівкою їх характеристик;

  • визначаються кількість та тип каскадів або частин електронного пристрою;

  • визначаються зворотні зв’язки та їх вид;

  • розробляється структурна схема пристрою із зазначенням необхідної інформації по роботі пристрою в цілому та складових частин зокрема;

  • виконується опис особливостей будови електронної схеми із зазначенням статичних електричних параметрів для характерних точок схеми при відсутності вхідного сигналу, збудження чи іншої активації схеми;

  • описується робота електричної схеми в динаміці, тобто при прикладенні до входу номінального сигналу, чи інших форм збудження, із зазначенням параметрів по змінному струму в характерних точках та гілках електричної схеми;

  • визначається глибина та постійна часу для перехідних процесів по включенню чи виключенні схеми із зазначенням їх впливу на вихідні та вхідні пристрої;

  • описуються призначення та особливості роботи допоміжних каскадів, таких як каскади живлення, стабілізації, захисту і т.п.

Об’єм розділу 2-4 листки.

Соседние файлы в папке ! Курс_ЕЕ