Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ISTORIYA_Ykrainu_1_ses_20.06.2013_2

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

21

ТЕМА 27. ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1946 – НА ПОЧАТКУ

1950-Х РР.

Факти:

відбудова промисловості.

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

(1953–1964 РР.).

Факти:

зміни в сільському господарстві.

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965– 1985 РР.).

Факти:

політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина

1960 – початок 1980-х рр.).

ТЕМА 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

Факти:

початок «перебудови»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

22

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

23

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

(1953–1964 РР.).

Факти:

лібералізація суспільно-політичного життя УРСРв середині1950–1960-х рр.: припинення масових репресій, реабілітація.

Поняття та терміни:

«лібералізація», «політична реабілітація», «шістдесятники», «дисидентство».

Характеризувати:

сутність процесу лібералізації, сутність опозиційного руху

 

ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

1

НАПРИКІНЦІ 50-Х – У 80-ТІ РР.

XVII СТ.

2

Факти:

ухвалення Гадяцьких пунктів.

 

3

Дати:

1667

р. – Андрусівський договір;

 

4

1681

р. – Бахчисарайський мирний

договір;

 

 

1686

р. – «Вічний мир»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

1

2

3

4

24

ТЕМА 15. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Факти:

діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Дати:

1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»; 1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р.

Науковоготоваристваім. Т. Шевченка).

ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Дати:

1865 р. – відкриття Новоросійського університету

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

1

2

3

4

25

ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ Факти:

революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р.

Дати:

березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради;

квітень 1917 р. – скликання Всеукраїнського національного конгресу;

червень 1917 р. – ухвалення І Універсалу УЦР

ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

Факти:

кочовики за раннього залізного віку.

Характеризувати:

суспільне, господарське та духовне життя скіфів

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

26

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. Факти:

розвиток культури й освіти.

Дати:

1556–1561 р. – створення Пересопницького Євангелія.

Персоналії:

Василь-Костянтин Острозький, Іван Федоров.

Характеризувати:

діяльність видатних діячів періоду

ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Факти:

земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Характеризувати:

проведення Столипінської аграрної реформи, особливості її запровадження в Україні

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

27

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇВОЄН(1939–1945РР.). Факти:

встановлення нацистського окупаційного режиму.

Характеризувати:

нацистський «новий порядок» в Україні

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]