Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ISTORIYA_Ykrainu_1_ses_20.06.2013_2

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

11

ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Факти:

становище промисловості та сільського господарства.

Характеризувати:

економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії

ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.

Факти:

перебіг воєнних дій на території України.

Дати:

1916 р. – Брусиловський прорив.

Розпізнавати на картосхемі:

військові події на території України в

1914–1916 роках

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

12

ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ.

Факти:

політика Української Центральної Ради (УЦР) щодо Тимчасового уряду.

Характеризувати:

процес утворення та еволюції Української Центральної Ради

ТЕМА 22. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

(1918–1920 РР.).

Факти:

утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Дати:

22 січня 1919 р. – Акт злуки.

Характеризувати:

зовнішню політику Директорії, ЗУНР

ТЕМА 22. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

(1918–1920 РР.).

Факти:

більшовицький режим в Україні.

Поняття та терміни:

«воєнний комунізм».

Характеризувати:

внутрішню політику уряду УСРР

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

13

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1928 РР.).

Факти:

входження УСРР доскладу СРСР.

Дати:

1922 р. – входження УСРР до складу СРСР

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1928 РР.).

Факти:

політика «коренізації» в УСРР (українізація).

Характеризувати:

політику «українізації» та її наслідки.

Визначити:

причини та наслідки «українізації»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

14

ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ В

1929–1938 РР.

Факти:

радянська модернізація в Україні.

Характеризувати:

сутність і наслідки політики форсованої індустріалізації в Україні

ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ В

1929–1938 РР.

Факти:

масові репресії.

Дати:

1929 р. – справа «СВУ».

Персоналії:

С. Єфремов.

Характеризувати:

особливості суспільно-політичного життя періоду

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

15

ТЕМА 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (1921–1939 РР.).

Поняття та терміни:

«осадництво».

Характеризувати:

політику урядів Польщі в українських землях

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇВОЄН(1939–1945РР.). Факти:

визволення України.

Розпізнавати на картосхемі:

місця, пов’язані з початком та завершенням визволення України від німецьких загарбників, битв і військових операцій.

Описувати:

перебіг найважливіших військових операцій подій 1941–1945 рр. (Корсунь-Шевченківська наступальна операція)

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇВОЄН(1939–1945РР.). Дати:

28 жовтня 1944 р. – визволення всієї території України

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

16

ТЕМА 27. ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1946 – НА ПОЧАТКУ

1950-Х РР.

Факти:

відбудова промисловості

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

(1953–1964 РР.).

Факти:

лібералізація суспільно-політичного життя УРСРв середині1950–1960-х рр.: припинення масових репресій, реабілітація.

Поняття та терміни:

«політична реабілітація», «відлига»

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965– 1985 РР.).

Факти:

спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

17

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965– 1985 РР.).

Факти:

політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.). Тенденції розвитку соціальної сфери.

Визначати:

прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965– 1985 РР.).

Факти:

спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр.

Дати:

1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»)

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

 

18

 

 

 

ТЕМА 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО

 

СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

 

Факти:

 

проведення референдуму та виборів

 

Президента України

 

 

 

ТЕМА 31. УКРАЇНА В УМОВАХ

 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

 

Факти:

 

початок державотворчих процесів.

 

Заснування Збройних Сил.

 

Дати:

 

6 грудня 1991 р. – заснування

 

Збройних Сил України

 

 

 

ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ

 

УКРАЇНИ.

 

Розпізнавати на картосхемі:

В

місцерозташування античних міст-

Д

колоній Північного Причорномор’я та

Г

Криму (Тіра, Ольвія, Пантікапей,

Б

Херсонес)

 

 

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

19

ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-Х – У 80-ТІ РР. XVII СТ.

Факти:

поділ Гетьманщини. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя.

Визначати:

причини та наслідки укладення гетьманськимиурядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель

ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Персоналії:

В. Каразін, М. Остроградський, М. Максимович, М. Костомаров.

Характеризувати:

творчіздобуткивидатнихвітчизняних науковців тамитців

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

20

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1928 РР.).

Факти:

неп в УСРР. Відбудова народного господарства.

Поняття та терміни:

«індустріалізація».

Характеризувати:

неп та її складові, процес стабілізації економічного й соціального життя в Україні.

ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ В

1929–1938 РР.

Факти:

радянська модернізація в Україні.

Характеризувати:

сутність і наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні

Поняття та терміни:

«колективізація»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2013

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]