Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LESSON 4.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
307.71 Кб
Скачать

2. Choose the correct answer.

  1. At night one can tell the time by…

a) stars b) shadows c) moon

  1. The first timepiece anyone made was a…

a) watch b) sundial c) bell

  1. The first sundial known was made in...

a) Babylon b) Egypt c) Britain

  1. The first true clocks were probably made…years ago.

a) 2,000 b) 3,500 c) 1,000

  1. The world has been divided into…zones.

a) clock b) time c) standard

TOPICAL VOCABULARY

1. Time means

1. Часові засоби

timepiece (timekeeper) / clock / alarm-clock

digital clock / mechanical clock / tower clock

/ watch (wrist watch) / sundial / sandglass (hourglass) / pendulum (balance, ticker)

хронометр / годинник настінний / будильник / цифровий / механічний / баштовий / наручний годинник / сонячний / пісочний / маятник

face / dial of a watch (clock) / hand of a watch (clock) / hour hand / minute hand / second hand (also used things) / figures on the face of a watch

циферблат годинника / стрілка годинника / годинна / хвилинна / секундна / цифри на циферблаті годинника

2. Periods of time

2. Часові проміжки

today / yesterday / tomorrow

сьогодні / вчора / завтра

the day before yesterday / the day after tomorrow / two days ago / in two days

позавчора / післязавтра / два дні тому / через два дні

second (60 seconds in a minute)

секунда ( 60 секунд у хвилині)

minute (60 minutes in an hour)

хвилина (60 хвилин у годині)

hour (24 hours in a day)

година (24 години в добі)

day (7 days in a week)

день (7 днів у тижні)

24 hours

доба

week / fortnight (2 weeks in a fortnight)

тиждень / два тижні

month (12 months in a year)

місяць (12 місяців у році)

year (52 weeks in a year)

рік (52 тижні в році)

leap year (366 days)

високосний рік (366 днів)

decade (10 years in a decade)

десятиріччя (10 років у десятиріччі)

century (100 years in century)

вік (100 років у віці)

age (historical / geological period) / the Ice age / the Stone Age / the Middle Age / the age of the computer

вік (історичний / геологічний період) / льодовиковий період / кам’яний період / середні віки / комп’ютерний вік

era (long period, several decades)

ера (тривалий період, декілька десятиріч)

spell (indefinite but short)

короткий проміжок часу (невизначений, проте короткий)

for a while (indefinite but not too long)

на якийсь час, ненадовго

dawn / daybreak

світанок, ранкова зоря

sunrise / sunset

схід сонця / захід сонця

a.m.=ante meridiem 0.00-12.00

p.m.=post meridiem 12.00-24.00

midday / noon=12.00

midnight=24.00

до опівдня

після опівдня

полудень

північ

date / What’s the date? / What date is it today?

дата / Яка сьогодні дата?

days of the week:

Sunday / Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday

дні тижня:

неділя / понеділок / вівторок / середа / четвер / п’ятниця / субота

months of the year:

spring months: March / April / May

summer months: June / July / August

autumn months: September / October / November

winter months: December / January / February

місяці року:

весняні місяці: березень / квітень / травень

літні місяці: червень / липень / серпень

осінні місяці: вересень / жовтень / листопад

зимові місяці: грудень / січень / лютий

3. Time passing (duration)

3. Тривалість часу

to last(ed) for / to run (ran; run)

тривати

to take / It takes me…to do smth.

займати / Це забирає (Мені потрібно) …

two hours ride

дві години їзди

ten minutes walk

десять хвилин ходу (пішки)

to pass(ed) / to elapse(ed)

проходити / минати

temporary (provisional) / permanent

тимчасовий / постійний

timeless / eternal

вічний

4. Time phrases

to tell the time

to measure the time

local time

to count years

to wind (wound; wound) the watch

to set the watch by the radio / by TV channel

to go (went; gone) right / wrong

to be fast / slow

to gain(ed) / to lose (lost; lost) 5 minutes

to come (to be) in time / to come exactly (sharp)

4. Часові вислови

сказати, котра година

вимірювати час

місцевий час

вести літочислення

завести годинник

заводити годинник за радіо / за ТБ

йти правильно / неправильно

поспішати / відставати

поспішати / відставати на 5 хвилин

прийти вчасно / прийти точно (рівно)

just in time

як раз вчасно

to be late (for)

запізнюватися

to be short of time / to lack time / to have no time

бути обмеженим у часі

It’s high time

Давно прийшов час

What time is it? / What’s the time, please? / Excuse me. Have you got the time, please?

Котра година?

It’s getting late / it is late

Уже пізно

It’s still early

Ще рано

Could you spare me a minute?

Чи не могли б Ви приділити мені хвилину уваги?

Wait a moment, please. / Just a minute, please.

Зачекайте хвилинку, будь ласка.

5. Approximate time

for ages

recently / lately

a long time ago

the other day (=a few days ago)

for the time being (=for now / until)

some other time

5. Приблизний час

сто років / довго

нещодавно / останнім часом

давно

нещодавно, на днях

нині, на деякий час

іншим разом

6. Prepositions of time

6. Прийменники часу

at (at a certain time)

at 8 o’clock / at 3.30 / at midnight

о …

о восьмій / о пів на четверту / о півночі

on (on a day)

on Monday / on July 14 / on the second day

у …

у понеділок / 14 липня / наступного дня

in (in a period)

in the morning / in April / in 2010 / in a week

в, у,через …

уранці / у квітні / у 2010 / через тиждень

Important exceptions:

at Christmas (X-mas) / at Easter / at the weekend / at night

Важливі винятки:

на Різдво / на Пасху / на вихідних / уночі

by (not later than) / until

до (не пізніше ніж) / доти, поки

between

між

from…to (till)

із … до

during (when) / throughout (for the whole period without a stop) / for (how long)

протягом (коли) / певний час без зупинки / як (довго)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]