Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LESSON 2.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
573.95 Кб
Скачать

LESSON 2

Appearance and Character (Body Language – from Head to Toe)

Custom is a second nature.

Character cant say anything except variations on Hello’.

How things look on the outside of us depends on how things are on the inside of us.

Let us be grateful to the mirror for revealing to us our appearance only.

Why not be oneself? That is the whole secret of a successful appearance.

Clothes and manners do not make the man; but, when he is made, they greatly improve his appearance.

Introductory text

Notes to the text:

wash-stand–умивальник (для рук)

forehead – чоло

a mop of brown hair – копиця каштанового волосся

hints of curls – натяк на кучері

to tingle(ed) – тремтіти

to stroke(ed) – гладити, пестити

steel-grey eyes – сірі очі з голубим відтінком

salty air of the sea – солоний присмак моря

honest eyes – чесні очі

sensuous lips – чуйні губи

sternandharsh – суворий та жорсткий, напружений

chin and jaw – підборіддя та щелепа

Looking in the mirror (abridged from “Martin Eden” by Jack London)

He got up and tried to see himself in the dirty looking glass over the wash-stand. He saw the head and face of a young fellow of twenty. Above a square-domed forehead he saw a mop of brown hair, nut-brown, with a wave to it and hints of curls, making hands tingle to stroke it. But he passed it by, and dwelt long and thoughtfully on the high square forehead. What kind of brain lay behind it?

He wondered if there was soul in those steel-grey eyes that were often quite blue of color and that were strong with the salty air of the sea. Well, they were honest eyes, he concluded. The brown sunburn of his face surprised him.

His mouth might have been an angel’s mouth, had not the full, sensuous lips a habit of drawing firmly across the teeth. At times so tightly did they draw, the mouth became stern and harsh. The chin and jaw were strong and just hinting of aggressiveness. And between the lips were teeth that were white and strong and regular.

1. Comprehension questions.

How does the author describe:

a) Martin’s hair?

b) Martin’s eyes?

c) Martin’s mouth?

d) Do you think the author likes or dislikes his hero? Prove it.

2. Find in the text English equivalents to the following.

Брудне дзеркало, рівні зуби, душа, солоний присмак моря, міцні щелепи, натяк на агресію, чуйні губи, коричнева засмага, цікавитися (дивуватися), копиця каштанового волосся, молодик двадцяти років, високе квадратне чоло, пестити (гладити), тремтіти, чесні очі, напружений рот, дійти до висновку.

TOPICAL VOCABULARY

1. The human body

1. Людське тіло

attractive / unattractive

привабливий / непривабливий

impressive / unimpressive

виразний / невиразний

good-looking / pleasant-looking / beautiful / charming / lovely / pretty

приємної зовнішності / красивий / чарівний / милий / гарненький

common / plain / usual / ordinary

звичайний / простий

ugly / ill-favored / eyesore

негарний / потворний

handsome

гарний (про чоловіків)

height / shape

зріст / статура (форма)

tall / short / middle-sized (medium / average)

високий / низький / середнього зросту

2. Build (frame) / figure

2. Тулуб / фігура

large / heavy / sturdy / powerful

великий / важкий / міцний / могутній

small / slight / stocky / slim / graceful

маленький / тендітний / коренастий / худий / граційний

feeble (weak) / frail / delicate / / iron constitution of a body

слабкий / тендітний / витончений / залізна конституція тіла

stooping posture

горбата (сутула) постава

well-made / ill-made / lean / slender / fat / stout / bony / clumsy figure

добре складений / погано складений / худий / стрункий / товстий / повний / кістлявий / незграбна фігура

3. Gait / step

3. Хода / крок

steady / heavy / light / shuffling / limping / swaying

твердий / важка / легка / шаркати ногами / кульгати / хитатися

measured footsteps

розмірені кроки

to stride (strode; stridden) with a firm step

упевнено крокувати

4. Parts of the body

4. Частини тіла

broad / narrow shoulders

широкі / вузькі плечі

chest / waist

грудна клітина / талія

leg / foot (pl. feet)

нога (від стегна до п’яти) / стопа (мн. стопи)

upper / lower limb(s)

верхні / нижні кінцівки

arm / hand / palm

рука / рука (кисть і пальці) / долоня

fingers:thumb / index (forefinger) / middle / ring / little

пальці:великий палець / вказівний / середній / безіменний / мізинець

toe / nail

палець на нозі / ніготь

head / neck

голова / шия

hair (color): red / fair / blond / chestnut / grey / black (dark) / brown / brunette

волосся(колір): руде / світле / блондин(ка) / каштанове / сиве / чорне (темне) / шатен(ка) / брюнет(ка)

hair (type): thin / thick / straight / short / long / wavy / curly / curled / tangled / bold-headed

волосся(тип): тонке / товсте / пряме / коротке / довге / хвилясте / кучеряве / заплутане / лисий

to comb(ed) / brush(ed) one’s hair

причісувати волосся (гребінцем, щіткою)

hair-cut / hair-do (hair-style) / parting (center, side) / fringe / plait / lock / hair care

стрижка / зачіска / проділ (по центру, збоку) / чілка / коса / кучер / догляд за волоссям

hair drier / hair rollers / hair curler / hair spray

фен / бігуді / плойка / лак для волосся

face: oval / square / long / round / wrinkled / weather-beaten / freckled / scar / mole / wart

обличчя: овальне / квадратне / довге / кругле / у зморшках / обвітрене / у ластовинні / шрам / родимка / бородавка

full face / profile

анфас / профіль

complexion:pale / sunburnt (tanned)

колір обличчя: блідий / засмаглий

forehead

чоло

nose: straight / aquiline / hooked (turned up)/ snub / pointed / fleshy

ніс: прямий / орлиний / кирпатий / курносий / загострений / м’ясистий

mouth

рот

lips: full (thick) / thin / twisted / well-cut

губи: повні / тонкі / скривлені / чітко окреслені

teeth: (un)even / perfect / false teeth (dentures) / sparse

зуби: (не)рівні / ідеальні / вставні / рідкі

jaw / cheekbones

щелепа / вилиці

cheeks: clean-shaven / stubby (stubble) / with dimples

щоки: поголені / неголені (щетина) / з ямочками

chin: double / massive / pointed

підборіддя: подвійне / масивне / загострене

eyes: blue / brown / hazel / dark / grey / bulging / cross-eyed / short-sighted / long-sighted / sunken

очі: блакитні / темно-карі / світло-карі / темні / сірі / витрішкуваті / косоокий / короткозорий / далекозорий / запалі

eyebrows: bushy / arched / thin

брови: густі / дугою / тонкі

to raise / frown(ed) one’s brows

дивуватися / хмурити брови

eyelashes

Вії

ears: lop-eared / earlobe / to pierce (ed) ears

вуха: капловухий / мочка вуха / проколоти вуха

eyelids: heavy / swollen with tears

повіки: важкі / опухлі від сліз повіки

5. Traits of character

5. Риси характеру

split personality (double-faced) / behavior / merit / weakness / fault / self-esteem / manners

роздвоєна особистість (дволикий) / поведінка / гідність / слабкість / недолік / самооцінка / манери

sleepyhead / sweet-tooth / chatter-box

сонько / ласун / балакун

emotional states:

1) positive:

cheerful (merry) / calm / serious / easy-going / trustworthy / proud / obedient / happy (glad) / in high spirits (in a good mood) / excited / dedicated

емоційний стан:

1) позитивний:

веселий / спокійний / серйозний / добродушно-веселий / надійний (заслуговує на довіру) / гордий / слухняний / щасливий (радісний) / в хорошому настрої / схвильований / відданий

2) negative:

bore (to be bored – I’m bored) / nuisance / irritable / hot (quick, short)-tempered / disobedient / superstitious / boastful / touchy / villain / self-confident (assured) / upset (sad / in low spirits (in a bad mood) / disappointed / depressed (distressed)

2) негативний:

нудний (мені нудно) / надокучливий / дратівливий / запальний / неслухняний / забобонний / хвалько / образливий / негідник / самовпевнений / засмучений (у поганому настрої) / розчарований / пригнічений (у відчаї)

powers of mind:

smart (clever, bright, intelligent) / wise / witty (quick-witted) / stupid (dull, silly, fool) / well (ill)-bred / educated / illiterate / gifted (talented)

розумові здібності:

розумний / мудрий / кмітливий / дурний / добре (погано) вихований / освічений / безграмотний / обдарований (талановитий)

volitional powers:

1) positive:

brave / courageous / hard-working / attentive / responsible / generous / tactful / polite / reliable / sociable / honest (frank, sincere) / fair (just) / independent / strong-willed / flexible / persistent

2) negative:

coward / timid (shy) / hesitant / stubborn / irresolute / weak-willed / lost / foxy (cunning) / unreliable / rude / strict / selfish / impolite / greedy / irresponsible / lazy (idle)

вольові якості:

1) позитивні:

хоробрий / відважний / працьовитий / уважний / відповідальний / щедрий / тактовний / увічливий / надійний / дружній (товариський) / чесний (відвертий) / справедливий / незалежний / вольовий / гнучкий / наполегливий

2) негативні:

боягуз / сором’язливий / сумнівний / упертий / нерішучий / слабовольний / розгублений / хитрий / ненадійний / грубий / суворий / егоїст / неввічливий / жадібний / / безвідповідальний / лінивий

to stand (stood; stood) one’s ground

бути принциповим (стояти на своєму)

to lose (lost; lost) one’s temper

вийти з себе

6. Special features

6. Особливі риси

bamboozler

обманщик (розм. дурисвіт), шахрай

big mouth / big-head

базікало / хвастун

crook / doormat

пройдисвіт / безхарактерна людина (розм. квач, легкодуха людина)

layabout / loner / lunatic

дармоїд / одинак, відлюдько / схиблений

a pain (in the neck) / prat / psycho

надокучлива людина / ідіот / псих

slob / sucker / swot

нечепура, хамло / новачок, йолоп, тютя / зубрило

wally

міський гуляка / жигало

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]