Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CHaykovska_O.V._Finansoviy_menedgment.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
227.84 Кб
Скачать

1. Зміст тем курсу “Фінансовий менеджмент”

Робоча програма курсу “Фінансовий менеджмент” передбачає вивчення наступних тем:

 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

 3. Управління грошовими потоками

 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

 5. Управління прибутком

 6. Управління активами

 7. Вартість та оптимізація структури капіталу

 8. Управління інвестиціями

 9. Управління фінансовими ризиками

 10. Аналіз фінансових звітів

 11. Внутрішньофірмове прогнозування і планування

 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

Стислий зміст тем курсу модуль 1. Організація фінансового менеджменту

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як елемент системи управління підприємством. Цілі й задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту.

Функції й принципи фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення та його використання у фінансовому менеджменті. Фінансова звітність як основне джерело інформації для управління фінансами підприємств.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту.

Ієрархічна і функціональна побудова управління фінансовою діяльністю. Центри відповідальності. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.

Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. Фінансовий контролінг.

Тема 3. Управління грошовими потоками

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація.

Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками.

Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками.

Характеристика основних етапів процесу управління грошовими потоками.

Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та їі використання у фінансових розрахунках

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей.

Компаундирування і дисконтування. Майбутня вартість грошей та її сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей. Нарахування складних процентів.

Теперішня вартість грошей і її сутність. Розрахунок теперішньої вартості грошей. Теперішня вартість і ставки дисконту.

Поняття ануїтету. Ануїтети пронумерандо і постнумерандо.

Модуль 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства

Тема 5. Управління прибутком

Зміст і задачі управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Управління формуванням собівартості. Гранична виручка і граничні витрати. Поріг рентабельності. Метод “взаємозв’язок витрат, прибутку і виручки”.

Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика оптимізації прибутку на підприємстві. Операційний ліверідж.

Сутність і задачі управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл валового прибутку. Управління розподілом і використанням чистого прибутку. Аналіз розподілу і використання прибутку.

Дивідендна політика: сутність, завдання, типи, показники ефективності..

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.