Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
240.09 Кб
Скачать

1) Комунікативна;

2) номінативна;

3) мислетворна;

4) пізнавальна;

5) експресивна;

6) естетична;

7) культурологічна;

8) ідентифікаційна;

9) міфологічна

План

Тези

Конспект

комунікативна розминка: підготуйте письмове стисле повідом –

лення з однієї порушеної проблеми (2

сторінки)

1. Чому немає жодної релігії, ідеології, носії яких не ставили б на

чільне місце питання мови, слова?

2. Чому найвидатніші політики завжди знаходили час на мовні

питання?

3. Чому здебільшого будь-яка експансія, завоювання, окупація

мають за мету знищення рідної мови поневоленого ними

народу?

4. Чому апостол Петро казав: „Коли я молюся чужою мовою, то

уста мої моляться, а серце спить”?

5. Чому у будь-якій країні національний рух починався з боротьби

за рідну мову?

6. Чи справді багатомовність світу є гальмом на шляху поступу

людства?

7. Чому втрата мови веде до зникнення народу?

План відповіді

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Знамениті люди про мову:

1. „Мова – це розквіт усього організму нації” (В. фон Гумбольдт)

2. „Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу”

(О. Гончар)

3. „Народ всевічний. Слово – наш народ” (М. Вінграновський)

4. „… У кожній з мов-зірок чарівна неповторність” (І. Муратов)

5. „Мова – найстійкіший факт культури і найважливіша її опо –

ра ” (П. Флоренський)

6. „Мова – це рояль серед інших інструментів духу” (П. Флорен –

ський)

7. „Тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу,

велич і могутність батьківщини, хто збагнув і пахощі рідного

слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колис –

кою, як добрим ім’ям своєї родини” (В. Сухомлинський)

8. „Рідна мова – це музика й малювання” (В. Овсяников-Куликов –

ський)

9. „Мова – віковічна праця поколінь” (В. Даль)

10. „Що не кажи, а рідна мова завжди залишається рідною. Коли

хочеш сказати щиро, жодне французьке слово в голову не

йде, а якщо хочеш покрасуватися – тоді інша справа”

(Л. Толстой)

11. „Ніхто не може існувати без рідної мови” (Й.-Л. Вайсгербер)

12. „Мова – дорога до себе упродовж життя” (О. Леонтьєв)

13. „Чия мова – того і влада. Чия влада – того й мова” (древні

римляни)

14. „У країні державною мовою не говорять лише гості, найми –

ти і завойовники” (К. Маркс)

15. „Людина говорить не тільки для того, щоб висловити думку.

Людина говорить також, щоб подіяти на інших і висловити

свої почуття” (Вандрієс)

16. „Усі науки – описи дійсності, усі вони є мова і лише мова”

(П. Флоренський)

17. „Людина виокремилась зі світу … і піднялась над ним завдяки

мисленнєвій і мовленнєвій діяльності, спілкуванню за допо –

могою … природної мови” (Ф, Боцевич)

18. „Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її при –

носять на вістрі ворожих списів” (О. Пономарів)

19. „Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мо –

ву” (Л. Костенко)

Завдання 3: продовжіть записи знаменитих людей, знайдених

вами (з художніх творів, статей тощо)

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.