Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
240.09 Кб
Скачать

Завдання для дистанційного навчання з української мови для учнів і курсу

Теоретичний матеріал опрацювати за електронним підручником: О.В. Заболотний, В.В.Заболотний. Українська мова 10 кл. Рівень стандарту. Київ «Генеза» - 2010.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Оберіть правильний варіант відповіді.

Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:

а) будову слова;

б) способи творення слів;

в) звукову систему мови, способи її функціонування;

г) лексичний склад мови.

2. Звуки мови поділяються на голосні та приголосні:

а) так;

б) ні.

3. Оберіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

а) [б], [у], [т], [з], [ж], [г];

б) [б], [д'], [з], [дз], [в], [р];

в) [в], [л], [н'], [ц], [г], И;

г) [п], [ш], [т'], [к], [х], [с].

4. У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

а) березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

б) темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

в) ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

г) вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро?

5. Оберіть рядок, у якому фонетична транскрипція виконана правильно:

а) [п'дйіхати], [оус'ел'а], [снан:'а];

б) [шчас'т'а], [жи'ті'а], [джм'іл'];

в) [ден'], [йуніс'т'], [дзвеин'ітие];

г) [йіжак], [підводиец:'а], [йаблуонёвией].

6. Впишіть на місці крапок пропущені голосні літери. Оберіть рядок, у якому в словах іншомовного походження пишеться и:

а) ф...алка, Ш..ллер, мат...матика, Флор...да, л...ман;

б) г...мн, P...M, с.стема, ц...фра, д...якон, фа...тон;

в) ід...ал, Пар...ж, фа...тон, Атлант...да, Н...цца;

г) Антаркт...да, д...ректор, Алж...р, Ч...каго, д...зель, дж..нси?

7. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф:

а) п'янкий, пів'яблука, міжгір'я, м'ята, з'юрмитися, дит'ясла;

б) моркв'яний, різнотрав'я, верф'ю, п'ятилітній, сім'я, кав'ярня;

в) пів'Європи, зв'язувати, пір'я, м'ята, Св'ятослав, бур'я;

г) тьм'яний, пом'янути, пів'ясена, черв'як, пуп'янок, львів'янин.

8. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо?

а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його;

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь;

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов;

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон.

9. Оберіть правильний варіант відповіді.

М'який знак пишеться після м'яких:

а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу;

б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу;

в) після р у кінці слова або складу;

г) після н перед ж, ч, ш, щ.

10. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

11. Знайдіть рядок, у словах якого допущено помилки:

а) плежневий, аванпостний, зап'ястний, кістлявий, проїзний, баластний, піаністці;

б) щасливий, компостний, пестливий, брязкнути, масний, оптимістці;

в) чесний, контрастний, студентський, хворостняк, шістнадцять, блиснути;

г) ремісник, частці, хвастливий, турист ський, шістнадцять, сонце.

12.Оберіть правильний варіант відповіді. Одна літера н пишеться:

а) у збільшувально-підсилювальному суфіксі;

б) у прикметниках зі значенням можливості або неможливості дії;

в) у прикметниках старослов'янського походження;

г) у дієприкметниках.

13. У якому рядку всі слова написано правильно

а) туманний, знаряддя, вивершений, молодістю, віссю, спросоння;

б) кінний, священний, старанно, гіллястий, ллється;

в) розява, несказанний, колосся, Ілля, вихований, миттю;

г) здійсненість, здоровенний, бованіти, безвинний, роззброїти, воз'єднання?

14. Знайдіть речення, у якому є орфографічна помилка.

а) Любов до природи, дбайливе ставлення до неї тісно пов'язане з поняттям «батьківщина».

б) У нашому маленькому мальовничому місті протикає річка Борозенка.

в) За народним повір'ям після завершення будівництва хати обов'язково роблять вінок і ставлять на хаті.

г) У свідомості людини їжа завжди постає як першочергова потреба її життя.

15. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Леся українка, Панас Мирний, Жан-Жак, Президент України, Народний артист України, народи півночі.

б) Панамський Перешийок, Голова Верховної ради України, Богдан, Венера, Стрийський парк, Північний полюс.

в) Чумацький Шлях, Львівська площа, Франкфурт-на-Майні, Західна Україна, Генеральний прокурор України, Тарас Шевченко.

г) Кабінет Міністрів України, Верховний суд України, республіка Білорусь, Азія, проспект Дружби народів, Будда? 1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

 •  Б) бджолосім’я , розмаїтість, узбережжя

 •  А) надзьобувати, юшечка, щасливець

 •  В) єднання, сором’язливість, щирість

 •  Г) джерельце, льодовий, щільний

 •  Д) зшивати, рум’янець, дзеркальце

 • Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка:

  •  А) засвітити, зломити, зчищати

  •  Б) садочок, футболіст, дивина

  •  В) коротший, витрачати, позаторік

  •  Г) царювати, цимбаліст, цікавий

  •  Д) анекдот, покрівля, краяти

 • М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку:

  •  А) виставковий павіл...йон, шановне пан...ство

  •  Б) громадянс...ка позиція, здаєт...ся в оренду

  •  В) п’ят...сот гривень, перевірка знанн...я тексту

  •  Г) абсолютна мен...шість, пол...ське посольство

  •  Д) підійти близ...ко, гетьман...ський палац

 • До одного роду належать обидва іменника рядка:

  •  А) Сімферополь, Сибір

  •  Б) рукопис, магістраль

  •  В) ательє, маестро

  •  Г) лібрето, колібрі

  •  Д) тюль, Охтирка

 • Апостроф треба писати на місці пропусків у ВСІХ словах у рядку:

  •  А) сім...я, ф...юзеляж, Мурав...йов

  •  Б) моркв...яний, п...ять, мавп...ячий

  •  В) Лук...ян, в...юн, без...ядерний

  •  Г) В...єтнам, бар...єр, м...юзикл

  •  Д) м...який, п...ятеро, п...юре

 • Частка не пишеться разом у варіанті:

  •  А) не/зовсім зрозумілий

  •  Б) зошит не/підписано

  •  В) не/розмовляю італійською

  •  Г) не/всі зможуть прийти

  •  Д) не/забутня подорож

 • Граматичну помилку допущено у рядку:

  •  А) порада вчителя

  •  Б) посада керівника

  •  В) нові паспорта

  •  Г) сьоме грудня

  •  Д) давній сусіда

 • Граматичну помилку допущено у рядку:

  •  А) найвірогідніше тлумачення

  •  Б) найбільш вищий пагорб

  •  В) менш доцільний спосіб

  •  Г) щонайвигідніші умови

  •  Д) найкращий підручник

 • Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

  •  А) бігти - біжуть

  •  Б) свистати – свистають

  •  В) хотіти - хотять

  •  Г) сідати - сідять

  •  Д) губити – гублять

 • Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку:

  •  А) виконувати реч...тативом, промовиста ц...тата

  •  Б) створити за аналог...єю, словниковий д...ктант

  •  В) с...гнальні вогні, соц...ологічне опитування

  •  Г) істор...я авіації, порадитися з д...ректором

  •  Д) ...нженерний фах, схвалення колект...ву

 • Орфографічна помилка допущена у рядку:

  •  А) свято, буряк, бур’ян, кур’єр

  •  Б) з’єднати, з’їхати, з’явитися, об’єм

  •  В) роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, розм’якшити

  •  Г) рум’яний, дзвякнути, цвях, дев’ятнадцять, торф’яний

  •  Д) м’ясо, м’язи, з’їзд, буря, моркв’яний

 • Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника:

  •  А) нежить

  •  Б) гордість

  •  В) кошеня

  •  Г) подорож

  •  Д) праматір

 • Граматичну помилку допущено у словосполученні:

  •  А) п’яти гривень

  •  Б) (на) високих підборах

  •  В) барвистих ярмарок

  •  Г) багатоповерхових готелів

  •  Д) запалення легень

 • Орфографічна помилка допущена при написанні слова:

  •  А) життєвому

  •  Б) проводжаю

  •  В) сонце

  •  Г) сердцевина

  •  Д) студентський

 • Позначте варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:

  •  А) зібрано соняшнику, викопано цукрового буряку, обмолочено гороху, заготовлено сіна, зібрано з гектару

  •  Б) після закінчення інституту, внаслідок туману, у напрямку до Львову, щопонеділка

  •  В) виконання плану, близько майдану, зроблено з воску, гарного малюнка

  •  Г) без винятку, другого сорту, готуватися до екзамена, населеного пункту

  •  Д) без плаща, виступ лектора, звернутися до Івана Дорошенка, багато товара

 • Позначте варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:

  •  А) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий

  •  Б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний

  •  В) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний

  •  Г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний

  •  Д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий

 • Правильне написання префіксів зазначено у рядку:

  •  А) зцементувати, одтіняти, безконфліктний, примудрий

  •  Б) сховати, одчинити, розкутість, приглушений

  •  В) ссохнути, присвятий, стоптати, відчистити

  •  Г) зціпити, одтанути, безхмарний, вітщебетати

  •  Д) схарактеризувати, розширити, причудовий, привабливий

 • Подвоєння літер відбувається у ВСІХ словах у рядку:

  •  А) Керч...ю, відповід...ю, знан...ь

  •  Б) швидкіст...ю, суцвіт...я, туман...ість

  •  В) священ...ий, необачніст...ю, ран...ій

  •  Г) шален...ий, освячен...ий, письмен...ицтво

  •  Д) підніж....я, картин...ість, узбіч...я

 • Вкажіть рядок, у якому літери я, ю, є ,ї позначають два звуки

  •  А) місячний, лисиця, клятва, злякати

  •  Б) життя, пляма, повітря, суддя

  •  В) яблуко, приїжджати, з’їсти, явір

  •  Г) глянути, свято, стяг, стаття

  •  Д) замовлення, ключ, ряд, подряпати

 • Спрощення приголосних відбувається у рядку:

  •  А) шіс...надцять, швидкіс...ний, кіс...лявий

  •  Б) студен...ський, проїз...ний квиток, швидкіс...ний

  •  В) чес...ний, кіс...лявий, панс...во

  •  Г) корис...ний, віс...ник, хвас...ливий

  •  Д) щас...ливий, зліс...ний, совіс...ний

 • Форму наказового способу має дієслово в словосполученні:

  •  А) терміново подаймо звіт

  •  Б) терміново подають звіт

  •  В) терміново подаємо звіт

  •  Г) терміново подати звіт

  •  Д) треба терміново подати звіт

 • Правильну відмінкові форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено у рядку:

  •  А) Р.в. шестиста дев’яносто восьми

  •  В) Зн.в. шістсот дев’яноста вісьом

  •  Д) Д.в. шестисот дев’яноста восьми

  •  Б) Д.в. шестисот дев’яноста восьми

 • Закінчення –ий має прикметник, утворений від слова:

  •  А) дім

  •  Б) торік

  •  В) зовні

  •  Г) учора

  •  Д) тривога

 • Суфікс –ев має прикметник, утворений від слова:

  •  А) край

  •  Б) груша

  •  В) кущ

  •  Г) кварц

  •  Д) вечір

 • Спонукальним є речення:

  •  А) Жінки втомились бути не прекрасними.

  •  Б) За правду, браття, єднаймось щиро!

  •  В) Весна прийшла, та якось несподівано!

  •  Г) Шматок землі, ти звешся Україною.

  •  Д) Ви знаєте, як липа шелестить?

 • Правильною є форма займенника в словосполученні:

  •  А) спілкуватися з їми

  •  Б) на тім березі ріки

  •  В) з твого району

  •  Г) до нашіх батьків

  •  Д) всим підприємствам

 • Неправильно вжито прийменник у реченні:

  •  А) Пожежа спалахнула через недотримання елементарних норм безпеки.

  •  Б) Уважно прочитайте інформацію про розмір ввізного мита.

  •  В) Один із енергоблоків електростанції зупинили на вимогу екологів.

  •  Г) Школярі знову мають вимушені канікули із-за лютих морозів.

  •  Д) У нашій школі вже кілька років поспіль працює театральна студія.

 • Звертання є у реченні:

  •  А) Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.

  •  Б) Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим!

  •  В) Я люблю твоє майво зелене, і Д)онбас, і Каховку ясну.

  •  Г) Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

  •  Д) Ну і мороз! Яка краса! Яка ж заметіль!

 • Синоніми є слова у рядку:

  •  А) говорити - мовчати

  •  Б) адресат - адресант

  •  В) орга?н - о?рган

  •  Г) гарний – чарівний - чудовий

  •  Д) музикальний - музичний

 • Невідмінюванми іменниками є:

  •  А) бароко, шоу, шосе, таксі

  •  В) край, земля, боа, Золя

  •  Г) Суми, кінець, авеню, краса

  •  Д) сходи, підбори, любов, какаду

 • Іменники, яки пишуться разом наведені у рядку:

  •  А) лісо/степ, зоре/пад, лікар/терапевт

  •  Б) прем’єр/міністр, купівля/продаж, міні/спідниця

  •  В) рок/н/рол, пів/дня, тепло/воз

  •  Г) шістдесяти/річчя, перекоти/поле, зоре/пад, крає/знавство

  •  Д) хімік/органік, вело/спорт, фото/апарат

 • Вкажіть рядок, у якому ВСІ займенники є вказівними

  •  А) мій, весь, той

  •  Б) кожний, цей, твій

  •  В) ваш, наш, твій

  •  Г) усякий, жодний, кожний

  •  Д) цей, той, отой

 • Журбою біді не пособиш. З’ясуйте вид поданого односкладного речення:

  •  А) означено-особове

  •  Б) неозначено-особове

  •  В) узагальнено-особове

  •  Г) безособове

 • Усі розділові знаки вжито правильно у реченні:

  •  А) Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу то щастя само вас знайде.

  •  Б) Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям так що аж темно під ним.

  •  В) Багато струмків народжується тут, високо в горах, де росами опадають тумани, де хмари часто сіють дощі.

  •  Г) Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю як в небі співають хори, грають цілі оркестри.

  •  Д) І вже коли ти похитнувсь у слові вважай, що похитнувся у собі.

 • Другорядні члени речення це:

  •  А) підмет, присудок, тире, додаток

  •  Б) вставні слова, двокрапка, кома

  •  В) означення, додаток, обставина

  •  Г) дужки, лапки, звертання

 • Двокрапка має стояти в реченні:

  •  А) Мовчить мій цілий світ...загорнутий в легкі словесні целофани.

  •  Б) Поезія...це завжди неповторність...якийсь безсмертний дотик до душі.

  •  В) І на тім рушникові оживе все знайоме до болю...і дитинство, й розлука, й вірна любов.

  •  Г) Срібним маревом повиті...біля сіл стоять тополі.

 • Вставне слово вжито у реченні:

  •  А) Небо, очевидно, захмарене, бо на ньому - ані вогника.

  •  Б) У всьому людському я хочу шукати красу, себто істину.

  •  В) Трійця – п’ятдесятий день від Великодня.

  •  Г) А душа його проте ніжна.

  •  Д) Мудра скарбниця – то пам’ять людська.

 • Вкажіть речення, в якому є однорідні члени:

  •  А) Займався пишний січневий ранок.

  •  Б) І вітер з моря шле солоний теплий дух.

  •  В) Вранішнє мідне сонце з’явилось на небі.

  •  Г) Руда, дбайлива і неквапна осінь у вулик тиші спогад принесе.

  •  Д) Кому я кину квітку, прекрасну, як зоря.

 • Вкажіть складнопідрядне речення:

  •  А) Вишні відцвітали, і блідо-рудуваті пелюстки вкривали землю.

  •  Б) Літо біжить підстрибуючи – зима іде похнюпившись.

  •  В) Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, чи тяжкий мій гріх.

  •  Г) Ми бачились давно – три вічності минуло.

  •  Д) Не тільки тужна пісня лилася зі змученої душі матері, а й протікали сльози гарячі.

 • Вкажіть складносурядне речення:

  •  А) Щоб шанувати, треба мати талант, щоб заздрити – таланту не треба.

  •  Б) Кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більш не ймуть.

  •  В) Душа пройшла всі стадії печалі – тепер уже сміятися пора.

  •  Г) Грім не гряне – мужик не перехреститься.

  •  Д) Ніч колихала так ласкаво, проте не спалося ніяк.

 • Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

  Оставленные комментарии видны всем.