Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1kurs.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
212.23 Кб
Скачать

8. Індивідуальні завдання

1. Господарська діяльність: сутність, суб’єкти і види

 1. Дайте визначення господарської діяльності.

 2. Назвіть мету і спрямованість господарської діяльності.

 3. Яким документом встановлюються правові основи господарської діяльності (господарювання) ?

 4. Що визначає Господарський Кодекс України ?

 5. Назвіть нормативно-правові документи якими регулюється господарська діяльність.

 6. Охарактеризуйте поняття господарські відносини.

 7. Назвіть основні види господарських відносин.

 8. Дайте визначення підприємництву.

 9. Охарактеризуйте некомерційне господарювання.

 10. Дайте визначення обліку.

 11. Назвіть суб’єктів (учасників) господарської діяльності.

 12. Які права мають суб’єкти господарювання та споживачі ?

 13. Які обов’язки мають суб’єкти господарювання відносно обліку результатів своєї роботи ?

 14. Назвіть сфери в яких держава здійснює контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання.

 15. Назвіть суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

 16. Вкажіть шляхи утворення суб’єктів господарювання.

 17. Які документи необхідні для утворення суб’єктів господарювання ?

 18. Що саме визначається у засновницькому договорі ?

 19. Назвіть основні розділи статуту суб’єкта господарювання.

 20. Яким чином здійснюється припинення діяльності суб'єкта господарювання ?

 21. Який порядок ліквідації суб'єкта господарювання ?

 22. У якому випадку громадянин України визнається суб'єктом господарювання ?

 23. Що входить в обов’язки громадянина-підприємця ?

 24. Назвіть права і обов’язки іноземців та осіб без громадянства при здійсненні господарської діяльності в Україні.

2. Класифікація видів економічної діяльності

 1. Яка мета створення системи класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) ?

 2. Що є об’єктами класифікації у КВЕД ?

 3. Назвіть поділ галузей економічної діяльності на основні види у загальному плані.

 4. За яким принципом побудована система КВЕД ?

 5. Дайте визначення економічній діяльності.

 6. На які види поділяється економічна діяльність ?

 7. Розкрийте сутність основного виду економічної діяльності.

 8. Охарактеризуйте допоміжні види економічної діяльності.

 9. За допомогою якого методу здійснюється визначення основного виду економічної діяльності ?

 10. Надайте стислу характеристику сільському господарству, мисливству, лісовому господарству.

 11. Надайте стислу характеристику рибальству, рибництву.

 12. Надайте стислу характеристику добувній промисловості.

 13. Надайте стислу характеристику переробній промисловості.

 14. Надайте стислу характеристику виробництву та розподілення електроенергії, газу та води.

 15. Надайте стислу характеристику будівництву.

 16. Надайте стислу характеристику торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

 17. Надайте стислу характеристику діяльності готелів та ресторанів.

 18. Надайте стислу характеристику діяльності транспорту та зв’язку.

 19. Надайте стислу характеристику фінансовій діяльності.

 20. Надайте стислу характеристику операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

 21. Надайте стислу характеристику галузі економічної діяльності пов’язаної з державним управлінням.

 22. Надайте стислу характеристику освіті.

 23. Надайте стислу характеристику охороні здоров’я та надання соціальної допомоги.

 24. Надайте стислу характеристику галузі економічної діяльності пов’язаної з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту.

 25. Надайте стислу характеристику діяльності домашніх господарств.

 26. Надайте стислу характеристику діяльності екстериторіальних організацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]