Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
138.75 Кб
Скачать

1.2. Мета роботи

  • освоєння найпростіших елементів теорії методу імпедансу, формування навичок обробки результатів вимірювань та визначення кінетичних параметрів реакції з експериментальних даних.

– вивчення взаємозв’язку між формою імпедансного спектра та кінетичними характеристиками простих електрохімічних процесів.

    1. Алгоритм. Програма розраховує за формулою, наведеною в (1), і будує в графічній формі залежність імпедансу електрода від частоти змінного струму в заданій області частот (годограф імпедансу) для електрохімічного процесу з заданими кінетичними характеристиками.

Програма виконує серію з 5 однотипних розрахунків, в якій змінюється один або два заданих параметри, і будує 5 імпедансних спектрів на одному графіку.

3. Форма вхідних даних

Вхідні дані вводяться в файл GOD.DAT :

____МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПЕДАНСНЫХ СПЕКТРОВ << GOD >>_______

__i0______DOx_____DR_______CO_____CR_________CSe______RSe

8e-4 1e-5 1e-5 1e-2 1e-2 15 10

__MasX___MasY___ne___Fmax,kГц____ind______ %______ReGR

50 20 1 100 1 200 40

1- i0 ; 2-Dox; 3-DR ; 4-CO ; 5-CR ;

6- CSe; 7-RSe; 8 CO +CR; 9 Dox+DR;

i0

i0

Густина cтруму обміну, А/см2.

DO

DO

Коєфіцієнт дифузії окисленої форми, см2/с.

DR

DR

Коєфіцієнт дифузії відновленої форми см2/с.

CO

CO

Обємна концентрація окисленої форми, моль/л.

CR

CR

Обємна концентрація відновленої форми, моль/л.

CSe

CD

Ємність подвійного електричного шару, мкФ/см2.

RSe

RЕЛ

Опір омічний електрліту (ячейки), Ом.

MasX

Масштаб (максимальне значення Re ) шкали абсцис, Омсм2.

MasY

Масштаб (максимальне значення Im ) шкали ординат, Омсм2.

ne

n

Кількість електронів в реакції.

Fmax,Kгц

f

Найбільше значення частоти змінного струму, кГц . Спектр частот починається (перша точка) з Fmax/400, всього 400 точок.

ind

Числовий індекс для вибору параметрів, які змінюються серією з 5 значень, для побудови групи годографів: 1- i0, 2 - DO, 3 - DR, 4 - CO, 5 – CR, 6 – Cse=СD, 7 - Rse=RЕЛ , 8 – CO+CR , 9– DO+DR .

Значення іnd=0 - будується лише один годограф, призначений для вимірювань і підрахунків.

%

Р

Крок зміни обраного індексом ind параметра, в % від початкового значення, вказаного у вхідному файлі. Формула для підрахунку нового значення Y через початкове (введене) Y0 в 5-кроковому циклі:

Y= Y0 (1+ ( і-1)P/100)), де і- номер кроку.

ReGR

Число використовується для дослідницьких завдань при умові ind=0, як спеціальна точка на абсцисі Re . В області Re<ReGR (зліва від цієї точки) програма відшукує на півколі годографа максимум - значення Im , відповідні значення Re та частоти змінного струму f=2  , тобто параметри, які відповідають точці 7 на рис.3 .

Встановлюється ReGR в пробному запуску – це абсциса будь-якої точки, яка розташована на півколі справа від максимума, але лівіше мінімума (інакше програма може зафіксувати значення ординати першої справа точки годографа, яка може бути більшою).

Соседние файлы в папке Материалы по электра