Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МРО(300 мм центра) / ПЗ(МРО-16К20).docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Проектування кінематики супортного механізму Послідовність проектування

а) Розраховуємо загальне передатне відношення вихідної частини приводу подач, з врахуванням передатного відношення нижньої передачі розподільника - (ірп(min) = 1\1):

і = n р.к.(мін) / n вих.(мін) = 0,00053 / 0,1= 0,0053

б) приймаємо (приблизно) передатні відношення зубчастих передач супортного механізму, виражені через знаменник ряду обертів  = 1,26:

івідб =2\3=1,26-2 ічерв=1\7=1,26-8 ірев = 2\5=1,26-4 ірп= 1\4=1,26-6

в) визначаємо числа зубців в передачах, прийнявши попередньо найменшу сумарну кількість зубців, кратну сумі чисельника та знаменника, (число зубців ведучого (ведомого) колеса не повинно бути менше 17):

івідб =2\3 ; Z1= 32; Z2 =30;

ічерв=1\7 ; Z1= 4; Z2 =21;

ірев = 2\5; Z1= 36; Z2 =17;

ірп= 1\4; Z1= 17; Z2 =66;

Коригування кінематики вихідної частини приводу

а) За одержаними значеннями передатних відношень та чисел зубців в передачах вихідної частини приводу складаємо кінема-тичний ланцюг для мінімальної подачі

Smin(р) = n вих(min ірп і ( m Zр.к )=0,1х(36\36)х(20/30)х(4\28)х(18\45)х(17\68)х94,2=0,0948 мм/об

Зменшуємо передатне відношення (ірп=36\36) розподільника для мінімальної подачі:

Кмін(1) = 0,0948\0,05= 1,896

Z2(рп) =36 \ 1,896 =18,98; приймаємо: Z2(рп) =20, ірп=36\20;

(альтернативне значення ірп=54\30 )

Перевіряємо:

Smin(р) = n вих(min ірп і ( m Zр.к )=0,1х(36\20)х(20/30)х(4\28)х(18\45)х(17\68)х94,2=0,16 мм\об

Коригуємо передатне відношення (ірк=Z1\Z2 = 17\68) зубчастої передачі, яка передає рух на рейкову пару:

Кмін(2)=0,16\0,05 =3,228

Z2(рк)=68\3,228=21,06; (приймаємоZ2(рк)=20) .

Перевіряємо:

Smin(р) = n вих(min ірп і ( m Zр.к )=0,1х(36\20)х(20/30)х(4\28)х(18\45)х(17\66)х94,2=0,0403 мм\об

(Умова задовольняється Smin(р) = Smin(пр))

б) Складаємо кінематичний ланцюг для максимальної подачі і визначаємо її величину

Smax(р) = n вих(мах) ірп і ( m Zр.к )=2,8х(52\20)х(20/30)х(4\28)х(18\45)х(17\66)х94,2=5.607 мм/об

Кмах(1) =5.607\3,0= 1.87

Z2(рк) = 52\1,87 =27,8 (приймаємо Z2(рк)=20, ірп =28\20)

(альтернативне значення ірп=42\30 )

Перевіряємо:

Smax(р) = n вих(мах) ірп і ( m Zр.к )=2,8х(28\20)х(20/30)х(4\28)х(18\45)х(17\66)х94,2=3.02 мм/об

(Умова ззадовольняється Smax(р) = Smax(пр))

в) Коригуємо числа зубців в передачах розподільника.

Приймаємо:

для передачі з і=36\20 - модуль m= =1, 5мм ;( m=1,5мм);

для передачі з і=28\20 - модуль m= =1,75мм ;( m=2,25мм).

. Розрахунки потужності приводу подач

Розрахункова швидкість різання сплавом, м\хв.:

Vp = 340 / (T 0,2 t 0,15 S 0,45) =340/ (2,27х1,26х1,23)= 105,6 м/хв

n p = 1000Vp /  / Dmax = 1000х105,6/ 3,14/300 = 106 хв-1

Сили різання, Н:

PZ= 3000 t 1.0 S 0.75 Vp- 0.15 = 3000х4,6х 1,44х0,5 = 8112 Н

Pх= 3390 t 1.0 S 0.5 Vp - 0.4 = 3390х4,6х1,23х0,67 = 3120 Н

Py = 2340 t 0.9 S 0.6 Vp- 0.3 = 2340х3,96х1,31х0,25 =2297 Н

Розрахункова сила холостого ходу , Н:

Q хх = f q  G і =9,8х0,1х3000 =300 Н

Розрахункова сила різання, Н

Qріз = f (PZ2 + Py2 )0,5 +Pх = 0,1(81122 +22972)0,5 +3120=4230 Н

Qп = Qріз + Q хх = 4230 + 300 = 4530 Н

VПод = 106х0,000637х(2х3.14х2,5х10) =10,5 м\хв

Потужність ефективна, кВт:

N е= QподVПод/61200 =4530х10,5/61200=0,75 кВт

Необхідна потужність двигуна, кВт:

Nдв =1,2 N е = 0,9 кВт

Соседние файлы в папке МРО(300 мм центра)