Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_2011.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
863.74 Кб
Скачать

Приклад тем дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та об'єкти інформації для виконання аналітичної частини4

Тема дипломної роботи

Можлива назва

аналітичного

розділу

Необхідна інформація: основні фактори, об'єкти, функції, економічні

показники

1. Забезпечення зростання прибутку підприємства за рахунок раціонального використання ресурсів

Аналіз прибутку та рівня використання виробничих ресурсів

Динаміка прибутку за 3-5 років, показники використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів в динаміці, активи підприємства, собівартість продукції в динаміці, рентабельність тощо

2. Дослідження витрат щодо випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції

Економічний аналіз

витрат на підприємстві

Собівартість продукції - повна, виробнича, технологічна; елементи собівартості і статті витрат; фактори що впливають на собівартість продукції

3. Виявлення виробничих резервів на основі поліпшення організації аналітичної роботи в системі управління

Дослідження і оцінка організаційного забезпечення системи управління

Резерви виробництва - у технологічних термінах, за місцем і способом дії, по організації виробництвам метод аналізу - порівняння, індексний, динамічний, графічний, мат. моделі; структури аналізу на підприємстві

4. Розвиток промислової інфраструктури підприємства

Економічна оцінка промислової інфраструктури підприємства

Промислово-виробнича інфраструктура - транспорт, матеріально-технічне забезпечення, ремонтні служби, служби забезпечення, інструментально-технологічне оснащення тощо

5. Удосконалення інвестиційної політики підприємства

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Основні засоби підприємства, власні і запозичені кошти, прибуток підприємства, джерела інвестування, інвестиційний, виробничий і податковий потенціал тощо

6. Формування інвестиційного іміджу підприємства на основі конкурентоспроможності продукції, що випускається

Економічна оцінка діяльності конкретного підприємства

Основні фінансові та економічні показники діяльності підприємства, структура управління якістю продукції, менеджмент і маркетинг зовнішньоекономічної діяльності

7. Техніко-економічне обґрунтування можливостей розширення виробництва та реалізації продукції

Аналіз організаційного забезпечення виробництва та шляхи реалізації продукції

Показники виробничо-господарської діяльності, показники якості продукції, що випускається, і результати її реалізації, результати маркетингових досліджень, основні засоби виробництва, їх стан та можливості оновлення

8. Обґрунтування резервів виробництва на основі техніко-економічного аналізу

Аналіз технологічного та організаційного виробництва

Резерви виробництва - за рівнем технологій, організаційним потенціалом, удосконаленням системи управління, у термінах і за місцем дії; фінансовий потенціал

9. Розробка програми зниження собівартості продукції на промисловому підприємстві

Аналіз собівартості

продукції, що випускається підприємством

Собівартість продукції за елементами і статтями витрат; фактори, що впливають на собівартість продукції, що випускається

10. Організаційне забезпечення системи управління, можливості та шляхи його удосконалення

Економічний аналіз

організаційного забезпечення системи управління підприємством

Система управління підприємством, склад за підсистемами, організаційне і кадрове забезпечення, витрати по підсистемам; менеджмент і маркетинг в системі управління

11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Основні функції зовнішньоекономічної діяльності підприємства: науково-технічна співдружність і співпраця з іншими фірмами, система інформаційного забезпечення, підготовка спеціалістів для роботи за кордоном, система організації протокольних заходів та обробки документації, рекламна діяльність тощо.

12. Організаційне та методичне забезпечення інформаційно-аналітичної системи підприємства

Аналіз ефективності системи інформаційного забезпечення на підприємстві

Аналітично-інформаційна система підприємства - організаційне, програмно-методичне та кадрове її забезпечення витрати на збір, обробку і підготовку інформації

13. Обґрунтування перспектив стратегічного розвитку підприємства

Економічна оцінка конкретного підприємства

Основні економічні та фінансові показники виробничо-господарської діяльності підприємства; результати маркетингових досліджень на підприємстві; ефективності використання основних фондів підприємства; резерви виробництва

14. Удосконалення методики порівняльного економічного аналізу підприємства

Економічна ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства

Показники виробничо-господарської діяльності підприємства; собівартість продукції за елементами витрат, статті витрат; система управління підприємством

15. Обґрунтування створення нового підприємства

Аналіз витрат і отримання прибутку

Кошторис витрат; організаційна структура; система управління

16. Оцінка підприємницької діяльності і обґрунтування напрямків її поліпшення

Економічний аналіз виробництва і реалізації продукції

Основні фінансові та економічні показники діяльності підприємства; показники якості продукції, результати реалізації; оцінка ринку збуту; можливості оновлення основних засобів виробництва

17. Система управління якістю продукції на підприємстві

Аналіз управління якістю продукції на підприємстві

Показники виробництва продукції; структура управління якістю продукції на підприємстві; аналіз застосування стандартів управління якістю ISO— 9000

18. Еколого-економічні проблеми промислових підприємств

Аналіз виробничо-господарської ді­яльності

Показники виробничо-господарської І діяльності; виявлення наслідків впливу виробничої діяльності на забруднення навколишнього середовища

19. Обґрунтування лізингової діяльності підприємств в умовах ринку

Оцінка лізингової діяльності підприємств

Виробничі та фінансові показники діяльності підприємства від надання лізингових послуг

20. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності підприємницької діяльності

Аналіз стану основного та оборотного капіталів

Показники використання основного та оборотного капіталів та можливості залучення або використання інвестицій

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]