Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота №1 (ФІМ).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
407.04 Кб
Скачать

1.3. Обробка результатів вимірювань

1.3.1. Виявляємо та виключаємо грубі похибки вимірювань. Для n, Uвих,Uвх визначимо середнє арифметичне, середнє квадратичне відхилення, ΔХі. P=0,95.

а) В таблиці 1.1. наведені результати вимірювань - кількість обертів

Середнє арифметичне n = 6436,23

Середнє квадратичне відхилення

Визначаємо коефіцієнт Kr при P=0,95, n=30. Знаходимо Kr=2,79

Тоді ∆r=Kr*=2,79*68,881=192,178

Використаємо нерівність:

|∆ni|<∆r |∆ni|<192,178

Звідси, в експерименті №10 спостерігалась груба похибка.

Тому уточнимо середнє арифметичне і середнє квадратичне відхилення (без грубої похибки):

n = 6447 об/хв = 37,771 (об/хв)2

Занесемо нові дані до таблиці 1.1.

Табл.1.1

№ спост. i

Результат

Випадкове відхилення

ni2, (об/хв)2

Примітка

ni, (об/хв)

ni=ni-n

1

6422

-14,23

202,49

 

2

6408

-28,23

796,93

 

3

6409

-27,23

741,47

 

4

6395

-41,23

1699,91

 

5

6416

-20,23

409,25

 

6

6497

60,77

3692,99

 

7

6506

69,77

4867,85

 

8

6507

70,77

5008,39

 

9

6489

52,77

2784,67

 

10

6129

-307,23

94390,27

Груба похибка 

11

6451

14,77

218,15

 

12

6498

61,77

3815,53

 

13

6485

48,77

2378,51

 

14

6486

49,77

2477,05

 

15

6488

51,77

2680,13

 

16

6474

37,77

1426,57

 

17

6473

36,77

1352,03

 

18

6481

44,77

2004,35

 

19

6435

-1,23

1,51

 

20

6435

-1,23

1,51

 

21

6401

-35,23

1241,15

 

22

6411

-25,23

636,55

 

23

6399

-37,23

1386,07

 

24

6395

-41,23

1699,91

 

25

6417

-19,23

369,79

 

26

6434

-2,23

4,97

 

27

6431

-5,23

27,35

 

28

6428

-8,23

67,73

 

29

6420

-16,23

263,41

 

30

6467

30,77

946,79

 

 

n=1/30*∑ni

∑∆ni

 

 

 

6446,83

0,10

37,771

 

б) В таблиці 1.2. наведені результати вимірювань Uвих – вихідної напруги.

Середнє арифметичне Uвих = 43,51В

Середнє квадратичне відхилення В

Kr=2,79 при P=0,95, n=30.

Тоді

r=Kr*=2,79*0,6131=1,712

Тепер використаємо нерівність:

|∆Ui вих|<1,712

Проаналізувавши ∆Ui вих наведені в таблиці 1.2. можна зробити висновок, що груба похибка спостерігалась в експерименті №13.

Уточнимо середнє арифметичне і середнє квадратичне відхилення:

Uвих=43,58В; = 0,5151

Занесемо нові дані до таблиці 1.2.

Табл. 1.2.

№ спост. i

Результат

Випадкове відхилення

Ui2, (В)2

Примітка

 

U вих.

Ui = Ui - U

1

43,22

-0,29

0,0841

 

2

43,25

-0,26

0,0676

 

3

43,98

0,47

0,2209

 

4

43,91

0,40

0,1600

 

5

43,93

0,42

0,1764

 

6

43,98

0,47

0,2209

 

7

43,3

-0,21

0,0441

 

8

43,96

0,45

0,2025

 

9

43,9

0,39

0,1521

 

10

43,87

0,36

0,1296

 

11

43,81

0,30

0,0900

 

12

42,64

-0,87

0,7569

 

13

41,68

-1,83

3,3489

 Груба похибка

14

42

-1,51

2,2801

 

15

42,97

-0,54

0,2916

 

16

43,6

0,09

0,0081

 

17

43,66

0,15

0,0225

 

18

43,8

0,29

0,0841

 

19

43,81

0,30

0,0900

 

20

43,82

0,31

0,0961

 

21

43,97

0,46

0,2116

 

22

43,8

0,29

0,0841

 

23

43,79

0,28

0,0784

 

24

43,78

0,27

0,0729

 

25

43,78

0,27

0,0729

 

26

43,8

0,29

0,0841

 

27

43,81

0,30

0,0900

 

28

42,23

-1,28

1,6384

 

29

43,64

0,13

0,0169

 

30

43,67

0,16

0,0256

 

 

n=1/30*∑ni

∑∆ni

 

 

 

43,58

0,06

0,5151

 

в) В таблиці 1.2. наведені результати вимірювань Uвх – вхідної напруги.

Середнє арифметичне Uвх = 13,73В

Середнє квадратичне відхилення В

Kr=2,79 при P=0,95, n=30.

Тоді: ∆r=Kr*=2,79*0,3439=0,959

Тепер використаємо нерівність:

|∆Ui вх|<0,959

Проаналізувавши ∆Ui вх наведені в таблиці 1.3, можна зробити висновок, що груба похибка відбулась в експерименті №9.

Уточнимо середнє арифметичне і середнє квадратичне відхилення (не враховуючи грубої похибки): Uвх = 13,78В; = 0,1996

Занесемо нові дані до таблиці 1.3.

Табл. 1.3.

№ спост. і

Результат

Випадкове відхилення

Ui2, (В)2

Примітка

U вх.

Ui=Ui-U

1

13,86

0,13

0,0169

 

2

13,88

0,15

0,0225

 

3

13,87

0,14

0,0196

 

4

13,88

0,15

0,0225

 

5

13,85

0,12

0,0144

 

6

13,84

0,11

0,0121

 

7

13,82

0,09

0,0081

 

8

13,85

0,12

0,0144

 

9

12,23

-1,50

2,2500

 Груба похибка

10

12,85

-0,88

0,7744

 

11

13,43

-0,30

0,0900

 

12

13,62

-0,11

0,0121

 

13

13,74

0,01

0,0001

 

14

13,82

0,09

0,0081

 

15

13,84

0,11

0,0121

 

16

13,83

0,10

0,0100

 

17

13,82

0,09

0,0081

 

18

13,85

0,12

0,0144

 

19

13,84

0,11

0,0121

 

20

13,83

0,10

0,0100

 

21

13,84

0,11

0,0121

 

22

13,85

0,12

0,0144

 

23

13,84

0,11

0,0121

 

24

13,85

0,12

0,0144

 

25

13,87

0,14

0,0196

 

26

13,84

0,11

0,0121

 

27

13,81

0,08

0,0064

 

28

13,80

0,07

0,0049

 

29

13,78

0,05

0,0025

 

30

13,75

0,02

0,0004

 

 

n=1/30*∑ni

∑∆ni

 

 

 

13,78

-0,12

0,1996

 

1.3.2. Визначимо довірчі межі вимірюваних величин враховуючи випадкові похибки:

а) Кількість обертів

Середнє арифметичне n = 6447 об/хв

Середнє квадратичне відхилення результату спостереження

Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного: P=0,9545, n=30.

==37,771/=6,90;

За функцією Лапласа К=2,00

Тоді: с.а.= К*(Δ)=6,90*2=13,8

Отже: n=n±Δc.a.;

n=(6447±14) об/хв.

б) Вихідна напруга:

Середнє арифметичне Uвих = 43,58В

Середнє квадратичне відхилення результату спостереження= 0,5151

Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного: P=0,9545, n=30.

==0,5151/=0,09,

За функцією Лапласа К=2,00

Тоді: с.а.= К*(Δ)=0,09*2=0,18

Отже: Uвих=Uвих±Δc.a.;

Uвих=(43,58±0,18) В.

в) Вхідна напруга:

Середнє арифметичне Uвх = 13,78В

Середнє квадратичне відхилення результату спостереження=0,1996

Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного: P=0,9545, n=30.

==0,1996/=0,04,

За функцією Лапласа К=2,00

Тоді: с.а.= К*(Δ)=0,04*2=0,08

Отже: Uвх=Uвх±Δc.a.;

Uвх=(13,78±0,08) В.

1.3.3. Висновок:

В результаті вимірювань даної роботи ми спостерігали грубі похибки. Вимірювані величини з Р=0,9545 можна приймати з такими довірчими інтервалами.

n=(6447±14) обертів.

Uвих=(43,58±0,18) В.

Uвх=(13,78±0,08) В.