Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Kursova_Astyk_keptiru_tekhnologiasy_Aygerim

.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
30.51 Кб
Скачать

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБДИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Кафедра: «Ауылшаруашылық және астық өңдеу машиналары»

Техникалық факультет

Курстық жұмыс

“Астық кептіру технологиясы” дисциплинасы бойынша

ТАҚЫРЫБЫ: Күнбағыс дақылдарын өнімділігі 16пл. т/сағ болатын шахталы, тікағынды, бірсатылы кептіргіште кептіру

Орындаған: студент: Бөстекбаева Әйгерім Сағындыққызы

3 курс, 313 топ

Мамандық5В072800 «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» дайындалу бағыты «Дәнді өңдеу және сақтау технологиясы»

Тексерген .

(ғылыми дәрежесі, аты-жөні)

Курстық жұмыс қорғауға жіберілді______________________________

( мерзімі және қолы)

Қорғау бағасы________Мерзімі______________

Комиссия мүшелері: ______________________

(аты-жөні) (қолы)

______________________

(аты-жөні) (қолы)

______________________

(аты-жөні) (қолы)

АСТАНА

С.СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Кафедра: «Ауылшаруашылық және астық өңдеу машиналары»

Техникалық факультет

Бекітемін

Кафедра меңгерушісі

________т.ғ.д.,профессор Адуов М.А.

«_____» _______ 2013 ж.

ТАПСЫРМА №______

« Астық кептіру технологиясы» пәні бойынша курстық жұмыс

Студент______________________________________________

(аты-жөні толық)

Топ_____, курс

Мамандық: 5В072800 "Өңдеу өндірістерінің технологиясы " дайындалу бағыты «Дәнді сақтау және өңдеу технологиясы»

Курстық жұмыс тақырыбы: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________Бастапқы мәліметтер:______________________________________________

__________________________________________________________________

Курстық жұмысты орындаудың күнтізбелік кестесі

Түсініктеме қағазының мазмұны

Орындау мерзімі

Шамамен көлемі,бет

Көлем %

1

Кіріспе.

04.02.13

1-2

5%

2

2. Технологиялық бөлімі

2.5.Кептіргішті жобалауға арналған тапсырма

2.6.Кептіру объектісі дәннің сипаттамасы

2.7. Берілген дән мәдениетінің кептіру технологиясы

2.8.Кептіргішті құрастыру және есептік жоба сұлбасын сипаттау

11.02.13

4-5

20%

3

3.Есептеу бөлімі

3.1.Кептіргішті жобалауға арналған бастапқы мәліметтер

3.2. Буланған ылғал көлемін есептеу

3.3.Кептіргішке келіп түсетін кептіру агентінің параметрлерін есептеу

3.4.Кептіруге жұмсалатын жанармай мен жылудың шығынын анықтау

3.5.Салқындату камерасындағы ауа шығынын анықтау

25.02.13

5-7

20%

4

4. Кептіргішті жобалау

4.1.Кептіру және суыту камераларының құрылымы мен негізгі өлшемдерін анықтау

4.2. Жылыту қондырғысының есебі

4.3.Желдеткішті таңдау

04.03.13

5-7

20%

5

5. Астық кептіру технологиясы және өндірістік менеджмент

5.1.Жобаланатын кептіргіштің құрылымы және жұмыс істеу принципі

5.2.Астық кептірудің технологиялық процесін жүргізу

5.3.Астық кептіру саласындағы өндірістік менеджмент

18.03.13

7-10

20%

6

6. Техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы іс-шаралар

Қорытынды

01.04.13

3-5

5%

7

7.Графикалық бөлім

1.Жобаланып жатқан кептіргіштің технологиялық сұлбасы (А1)

2.Кептіргіш шахтасы (А1)

15.04.13

2 бет

А1

20%

8

8. Орындалған курстық жұмысты меңгерушіге тексеруге тапсыру

22.04.13

9

Курстық жұмысты қорғау

26-30.04.13

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Налеев И.И., Резчиков В.А. и др. Технология зерносушения. –Алматы: Издательство Алматинского технологического университета, 20007- 400с.

 2. Атаназевич В.И. Сушка зерна. –М: Лабиринт, 1997.-25с.

 3. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. – М: Пищевая промышленность, 1973.-528с.

 4. Комышник Л.Д. и др. Экплуатация рециркуляционных зерносушилок. – М: Агропромиздат, 1986.-232с.

 5. Малин Н.И. Справочник по сушке зерна. М:Агропромиздат, 1987.-159с.

 6. Инструкция по сушке продовольственного, кормового зерна и масло семян и эксплуатация зерносушилок . №9-3-32. –М:ЦНИИТЭН Минзага, 1982-60с.

 7. Баум А.Е., РезчиковВ.А. Сушка зерна.-М: Колос. 1983. -322с

Тапсырманың берілген күні _______________________________

Курстык жұмысты қорғау күні_____________________________

Курстык жұмысты тексерген_______________________________

( мерзімі, жетекшінің қолы)

Тапсырманы орындауга қабылдаған ________________________

(мерзімі, студенттің қолы)

Курстық жұмыстың құрылымы мен мазмұны

Дисциплинасы «Астық кептіру технологиясы»

 1. Есептік-анықтамалық сілтеме

Кіріспе

1.Заманауи техниканың жағдайы және астық кептіру технологиясы.

2.Технологиялық бөлім

2.1 Кептіргішті жобалауға арналған тапсырма

2.2 Кептіру объектісі ретінде дәннің сипаттамасы

2.3 Берілген дән мәдениетінің кептіру технологиясы

2.4 Кептіргіштің есептік-жобалық сұлбасын сипаттау және құрастыру

3. Есептеу бөлімі

3.1 Кептіргішті жобалауға арналған бастапқы мәліметтер

3.2 Буланып кеткен ылғалдың көлемін есептеу

3.3 Кептіргішке келіп түсетін кептіру агентінің параметрлерін есептеу

3.4 Кептіруге жұмсалатын жнармай мен жылудың шығынын анықтау

3.5 Суыту камерасындағы ауа шығынын анықтау

4. Кептіргішті жобалау

4.1 Кептіру және суыту камераларының негізгі өлшемдері мен компановкасын анықтау

4.2 Жылыту қондырғысын есептеу

4.3 Желдеткішті таңдау

5. Астық кептіру технологиясы мен өндірістік менеджмент

5.1 Жобаланып отырған кептіргіштің құрылымы мен жұмыс істеу принципі

5.2 Астық кептіру технологиялық процесін жүргізу

5.3 Астық кептіру саласындағы өндірістік менеджмент

6. Техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы іс-шаралар

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

 1. Графикалық жұмыс

 1. Жобаланып отырған кептіргіштің технологиялық сұлбасы (А1)

 2. Кептіргіштің шахтасы (М1:500; М1:1000; А1)

Ескерту:

 1. Есептеу-түсіндірме қағазының көлемі 25....30 бет

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Налеев И.И., Резчиков В.А. и др. Технология зерносушения. –Алматы: Издательство Алматинского технологического университета, 20007- 400с.

 2. Атаназевич В.И. Сушка зерна. –М: Лабиринт, 1997.-25с.

 3. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. – М: Пищевая промышленность, 1973.-528с.

 4. Комышник Л.Д. и др. Экплуатация рециркуляционных зерносушилок. – М: Агропромиздат, 1986.-232с.

 5. Малин Н.И. Справочник по сушке зерна. М:Агропромиздат, 1987.-159с.

 6. Инструкция по сушке продовольственного, кормового зерна и масло семян и эксплуатация зерносушилок . №9-3-32. –М:ЦНИИТЭН Минзага, 1982-60с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]