Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ.docx
Скачиваний:
178
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
803.23 Кб
Скачать
  1. Діалізі та ультрафільтрації

  1. електрфорезі

 1. За допомогою “ штучної нирки” можливе очищення крові, що є колоїдною системою, від продук-тів обміну – низькомолекулярних речовин. Кров під тиском проті-кає між двома мембранами, що омиваються ззовні фізіологічним розчином. З крові виділяються “ шлаки”. Цей процес базується на:

А. діалізі

 1. диспергації

 1. седиментації

 1. адсорбції

 1. коагуляції

 1. Очистити колоїдний розчин від низькомолекулярних домішок можна:

А. діалізом.

  1. коагуляцією розчину.

  1. фільтруванням крізь паперо-вий фільтр.

  1. електрофорезом.

  1. ультрафільтрацією.

 1. Довжину світлової хвилі зменши-ли у 2 рази. Як змінилася інтен-сивність розсіювання світла дис-персною системою?

А. зросла у 2 рази

  1. зросла у 4 рази

  1. Зросла у 16 разів

  2. зменшилась у 16 разів

  1. зменшилась у 4 рази

 1. Грубодисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і тве-рдою дисперсною фазою назива-ються:

А. аерозолі

  1. піни

  1. емульсії

  1. Суспензії

  1. порошки

 1. Деякі лікарські препарати є коло-їдними розчинами. До колоїдно-дисперсних належать системи із

розмірами частинок:

А. 10–7 10 –4 м

  1. <10–9 м

  2. 10–9 – 10 –4 м

  3. 10–9 – 10 –7 м

  4. >10–4 м

 1. Частинки AgCl у водному середо-

вищі мають розмір 510–6 м. Дана дисперсна система є:

А. справжнім розчином

  1. колоїдним розчином

  1. аерозолем

  1. емульсією

  1. Суспензією

 1. Очищення крові за допомогою “ штучної нирки”, коли кров під

тиском протікає між двома мем-бранами, які омиваються зовні фізіологічним розчином, базуєть-

68

ся на:

А. діалізі та ультрафільтрації

  1. седиментації

  1. електрофорезі

  1. коагуляції

  1. диспергації

 1. Найкращим методом очищення золю від надлишку електролітів є: А. діаліз

  1. електрофорез

  1. Електродіаліз

  2. ультрафільтрація

  1. звичайне фільтрування

 1. Методом діалізу можна очистити золь від домішок:

А. низькомолекулярних речо-вин

  1. заряджених частинок

  1. високомолекулярних речо-вин

  1. грубодисперсних частинок

  1. усіх перелічених домішок

 1. Повністю відділити дисперсну фазу від дисперсійного середо-вища у колоїдних розчинах мож-на методом:

А. електрофорезу

  1. діалізу