Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести на екзамен.docx
Скачиваний:
643
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
208.18 Кб
Скачать

1. В учня 4 класу під час профілактичного огляду медичними працівниками виявлено дисгармонійний

фізичний розвиток. Окрім того, хлопчик страждає на хронічний бронхіт у стадії компенсації. Протягом ро-

ку гострими захворюваннями він не хворів. До якої групи відноситься здоров’я хлопчика?

А. I Б. II *C. IIIa D. IIIб E. IIIв

2. Сімейним лікарем вивчається рівень загальної захворюваності населення підпорядкованої сімейно-

територіальної дільниці. Який обліково-статистичний документ був використаний лікарем з цією метою?

A. *Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+ “ та -“.

B. Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о) з числом “ 1 ” чи “ 2 “.

C. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о)

D. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “–“.

E. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+ “.

3. Згідно наказу моз України n 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закладів

охорони здоров’я” посади лікарів-педіатрів дільничних в амбулаторно-поліклінічних закладах уводяться

за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на:

A. 3300 осіб жіночої статті.

B. 1200 осіб дорослого і дитячого населення.

C. 1700 осіб дорослого населення.

D. 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

E. *800 осіб дитячого населення.

4. Який об'єм заходів передбачається на першому етапі статистичного дослідження?

A. Вибір сукупності, в межах якої здійснюється статистичне дослідження.

B. Визначення цілі та завдання статистичного дослідження.

C. *Складання плану та програми статистичного дослідження.

D. Визначення організаційних питань статистичного дослідження.

E. Визначення одиниці спостереження статистичного дослідження.

5. Вагітна жінка знаходиться під наглядом в жіночій консультації з 15 тижнів вагітності. Характер осно-

вної роботи - хімічне виробництво. В анамнезі - два самовільних аборти. Лабораторно - клінічне обсте-

ження проведене в повному обсязі. Зазначте, який документ оформляється в жіночій консультації для

вагітної жінки у зв'язку зі шкідливими умовами виробництва?

A. Довідка про необхідність переводу вагітної жінки на більш легку роботу.

B. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о).

C. Скерування вагітної жінки на профільну МСЕК.

D. *Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу (ф. № 084/о).

6. Основний обсяг амбулаторно-поліклінічної допомоги здійснюється:

A. Лікарями – невропатологами.

B. Лікарями – хірургами.

C. Лікарями – алергологами.

D. *Дільничними лікарями-терапевтами та педіатрами (лікарями загальної практики, сімейними лікарями).

E. Управліннями охорони здоров'я різних рівнів.

7. Сімейним лікарем на сімейно-територіальній дільниці щорічно проводиться аналіз стану здоров’я жителів.

На які диспансерні групи здоров’я необхідно розподілити жителів дільниці при складанні щорічного звіту?

A. * Здорові, практично здорові, хворі, котрі вимагають динамічного лікарського спостереження.

B. Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби.

C. Здорові, хворі з компенсованим перебігом хвороби.

D. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання.

E. Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові.