Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. вказ з біохімії ч1.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Контроль виконання лабораторної роботи

1. У хворого спостерігається кровоточивість ясен, болі в м’язах та суглобах, підшкірні точкові крововиливи. Нестача якого вітаміну спостерігається та яким методом це можна виявити у сечі?

A. Ферихлоридна проба

B. Проба з міддю

C. Реакція з натрію 2,6 - дихлорфеноліндофенолом

D. Реакція з тіосечовиною

E. Бромхлороформна проба

2. Відсутність якого вітаміну призводить до порушення гідроксилування амінокислот лізину та проліну?

A. Вітамін С

B. Вітамін Е

C. Вітамін К

D. Вітамін А

E. Вітамін D

3. До складу яких коферментів входить вітамін В1?

A. ТПФ, ТДФ

B. ПАЛФ, ПАМФ

C. ФМН, ФАД

D. НАД, НАДФ

E. КоАSH, НАДФ

4. При тривалому лікуванні ізоніазидом хворих на туберкульоз виникають порушення пов’язані з недостатністю вітаміну В6. Яка причина такого стану ?

5. За добу у людини виділяється 10 мг вітаміну С. Чи забезпечений організм цим вітаміном ?

6. У хворого з сечею виділяється підвищена кількість піровиноградної кислоти. Про недостатність яких вітамінів в організмі це свідчить ?

Приклади тестів “Крок-1”

1. Біохімічні функції водорозчинних вітамінів реалізуються за рахунок перетвореня їх у коферментні форми. У яку з приведених коферментних форм перетворюється вітамін РР?

A. ФМН (флавінмононуклеотид)

B. ФАД (флавінаденіндинуклеотид)

C. ПАЛФ (піридоксальфосфат)

D. НАД (нікотинамідаденіндинуклеотид)

Е. ТПФ (тіамінпірофосфат)

2. У хворого спостерігається біль по ходу великих нервових стовбурів та підвищений вміст пірувату у крові. Перетворення якого вітаміну в активну коферментну форму є порушеним?

A. С

B. В1

C. В6

D. К

E. РР

3. В організмі людини більшість вітамінів зазнають певних перетворень. Який вітамін бере участь в утворенні коферменту ацетилювання (КоАSH)?

A. Тіамін

B. Рибофлавін

C. Пантотенова кислота

D. Нікотинамід

E. Фолієва кислота

4. Вкажіть, який з перерахованих вітамінів входить до складу коферментів дегідрогеназ циклу трикарбонових кислот:

А. Біотин

В. Рутин

С. Пантотенова кислота

D. Аскорбінова кислота

Е. Нікотинамід

Індивідуальна самостійна робота студентів

 1. Вплив змін концентрацій вітаміну В6на процеси трансамінування в печінці.

 2. Процеси кровотворення та їх регуляція коферментними формами вітаміну В12 та фолієвої кислоти.

Література Основна:

 1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 124 –149.

 2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 744 с.

 3. Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.

 4. Біохімічний склад рідин організму та їх клініко-діагностичне значення. Довідник / За ред. Склярова О.Я. – Київ: Здоров’я, 2003. – 192 c.

 5. Практикум з біологічної хімії / За ред. О.Я. Склярова. – К.: Здоров’я, 2002. – 297 с.

 6. Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі. / За ред. О.Я. Склярова. – Львів: Світ, 2006. – 271 с.

Додаткова:

 1. Ангельскі С., Якубовскі З., Домінічак М. Г. Клінічна біохімія. – Сопот, 1998. – 451 с.

 2. Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1990. –С. 147-163.

 3. Бышевский А.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врача. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994. – 384 с.

Змістовий модуль № 7. Основні закономірності обміну речовин. Цикл трикарбонових кислот.

Тема № 6.Обмін речовин і енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

Мета заняття: Засвоїти послідовність реакцій та біологічне значення циклу трикарбонових кислот, як універсального кінцевого шляху окисного катаболізму клітини. Оволодіти методами дослідження функціонування ЦТК мітохондрій та впливу малонової кислоти на перебіг його реакцій.

Актуальність теми: Вивчення особливостей функціонування циклу трикарбонових кислот є важливим для визначення його ролі у енергозабезпеченні клітини та розуміння його амфіболічної природи. Вміння аналізувати роль ЦТК необхідні для розуміння обміну речовин та енергії у клітині.

Конкретні завдання:

 • Трактувати біохімічні закономірності перебігу обміну речовин: катаболічні, анаболічні, амфіболічні шляхи метаболізму;

 • Пояснювати біохімічні механізми регуляції процесів анаболізму та катаболізму;

 • Трактувати біохімічні закономірності функціонування циклу трикарбонових кислот, його анаплеротичні реакції та амфіболічну сутність;

 • Пояснювати біохімічні механізми регуляції циклу трикарбонових кислот та його ключову роль в обміні речовин та енергії.