Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леткі отрути база.doc
Скачиваний:
243
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
312.83 Кб
Скачать
 1. 1 Хвилина

 2. 1 година

 3. 1 доба

 4. 1,5 години

 5. 6 годин

21. В хіміко-токсикологічну лабораторію поступив біологічний матеріал. Хімік-токсиколог при нескерованому аналізі повинен розпочинати дослідження з групи:

  1. летких отрут

  2. металевих отрут

  3. лікарських отрут

  4. пестицидів

  5. мінеральних кислот, лугів, неорганічних солей

22. Відома велика кількість токсичних речовин, які можуть викликати отруєння. Ці речовини у токсикологічній хімії поділяються на групи залежно від:

 1. способу їх виділення із об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження

 2. механізму їх токсичної дії

 3. хімічної будови і реакційної здатності отрут

 4. напрямків метаболізму в організмі

 5. шляхів виведення із організму

23. Деякі отрути внаслідок окиснення в організмі утворюють сполуки, які є більш токсичними. Внаслідок окиснення гептахлору в організмі утворюється:

 1. епоксид гептахлору

 2. чадний газ

 3. вуглекислий газ

 4. оксид гептахлору

 5. гексахлорциклогексан

24. Для кожної з двох фаз метаболізму в організмі характерні певні процеси, що протікають під впливом різних ферментативних систем. Які процеси протікають в другій фазі метаболізму?

 1. кон’югація

 2. гідроліз

 3. дезалкілювання

 4. окислення

 5. відновлення

25. До приймального відділення лікарні поступив хворий з підозрою на отруєння жиророзчинною сполукою. Який проносний середник протипоказаний в цьому випадку?

 1. олія рицинова

 2. магнію сульфат

 3. бісекодил

 4. сенадексин

 5. ізафенін

26. Консервування об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу будь-якими речовинами забороняється. Проте у виключних випадках допускається їх консервування за допомогою:

 1. етилового спирту

 2. формаліну

 3. фенолу

 4. хлораміну

 5. метилового спирту

27. Для деяких «летких» отрут характерними є особливості при їх ізолюванні з біологічного матеріалу. При перегонці ізопентанолу з водяною парою необхідно проводити:

 1. концентруванням речовини із дистиляту шляхом екстракції

 2. збір дистиляту в розчин натрію гідроксиду

 3. перегонка із селективним переносником – бензолом

 4. збір дистиляту в охолоджений приймач

 5. підкислення біологічного об’єкту сульфатною чи фосфатною кислотою

28. Для деяких «летких» отрут характерними є особливості при їх ізолюванні з біологічного матеріалу. При перегонці оцтової кислоти з водяною парою необхідно проводити:

 1. підкислення біологічного об’єкту сульфатною чи фосфатною кислотою

 2. збір дистиляту в розчин натрію гідроксиду

 3. перегонка із селективним переносником – бензолом

 4. збір дистиляту в охолоджений приймач

 5. концентруванням речовини із дистиляту шляхом екстракції

29. Для деяких «летких» отрут характерними є особливості при їх ізолюванні з біологічного матеріалу. При перегонці фенолу з водяною парою необхідно проводити:

 1. концентруванням речовини із дистиляту шляхом екстракції

 2. збір дистиляту в розчин натрію гідроксиду

 3. перегонка із селективним переносником – бензолом

 4. збір дистиляту в охолоджений приймач

 5. підкислення біологічного об’єкту сульфатною чи фосфатною кислотою

30. Для деяких «летких» отрут характерними є особливості при їх ізолюванні з біологічного матеріалу. При перегонці метанолу з водяною парою необхідно проводити:

 1. збір дистиляту в охолоджений приймач

 2. збір дистиляту в розчин натрію гідроксиду

 3. перегонка із селективним переносником – бензолом

 4. концентруванням речовини із дистиляту шляхом екстракції

 5. підкислення біологічного об’єкту сульфатною чи фосфатною кислотою

31. Необхідно провести судово-токсикологічне дослідження вмісту шлунку на групу „летких” отрут. При цьому першу фракцію дистиляту збирають у приймач, який містить:

 1. розчин натрію гідроксиду

 2. розчин сульфатної кислоти

 3. розчин хлоридної кислоти

 4. розчин щавелевої кислоти

 5. хлороформ

32. Відбулося отруєння синильною кислотою. Ізолювання проводять методом перегонки з водяною парою. Приймач для збору дистиляту повинен містити:

 1. розчин натрію гідроксиду

 2. розчин йоду

 3. розчин сульфатної кислоти

 4. розчин натрію хлориду

 5. розчин хлоридної кислоти

33. Перегонкою з водяною парою з біологічного матеріалу ізолюється:

 1. фенол

 2. натрій нітрит

 3. барбітурова кислота

 4. хінін

 5. карбон (IV) оксид

34. При ізолюванні сполук, що відносяться до групи "летких отрут" проводять розрив зв’язку білок-“летка отрута”. Для цього використовують:

 1. перегонку з водяною парою

 2. настоювання із спиртом

 3. мінералізацію

 4. екстракцію

 5. діаліз

35. На хіміко-токсикологічне дослідження прислані внутрішні органи з підозрою на отруєння хлоралгідратом. Яким методом треба ізолювати дану отруту?

 1. перегонкою з водяною парою;

 2. настоюванням з підкисленим спиртом;

 3. настоюванням з підкисленою водою;

 4. мінералізацією;

 5. екстракцією органічними розчинниками.

36. Відбулося отруєння тетраетилсвинцем. Тетраетилсвинець при перегонці з водяною парою збирають в колбу, що містить:

 1. спиртовий розчин йоду

 2. кислоту хлористоводневу

 3. натрію гідроксид

 4. дистильовануводу

 5. в пусту колбу

37. При проведенні дослідження на етиленгліколь його ізолюють із біологічного матеріалу методом перегонки з водяною парою. У цьому методі селективним переносником етиленгліколю є:

 1. бензол

 2. етиловий спирт

 3. гептан

 4. бензол

 5. хлороформ

38. Від органів трупа чути запах гіркого мигдалю. На наявність якої леткої отрути необхідно провести хіміко-токсикологічний аналіз?

 1. синильна кислота

 2. фенол

 3. ацетон

 4. оцтова кислота

 5. хлороформ

39. Яка реакція або метод є найбільш доказовим для виявлення синильної кислоти у дистилятах після перегонки з водяною парою?

 1. реакція утворення берлінської блакиті

 2. реакція утворення роданіду заліза

 3. реакція утворення бензидинової сині

 4. реакція з пікриновою кислотою

 5. метод мікродифузії

40. При інтоксикації хворого ціанідами застосовують антидот. Який антидот є метгемоглобіно-утворювачем?

 1. метиленовий синій

 2. атропін

 3. натрію гідрокарбонат

 4. унітіол

 5. метанол

41. Хлоралгідрат, який у малих дозах проявляє заспокійливу та снодійну дію, при передозуванні може викликати отруєння. Його виявлення за допомогою реакції з реактивом Неслера може бути помилковим у разі наявності в біоматеріалі:

 1. альдегідів

 2. хлороформу

 3. тетрахлорометану

 4. дихлороетану

 5. хлористого етилену

42. Відбулося отруєння хлорованим вуглеводнем. За допомогою якої реакції можна відрізнити хлороформ від чотирихлористого вуглецю у досліджуваному дистиляті?

 1. з реактивом Фелінга

 2. утворення ізонітрилу.

 3. з резорцином.

 4. відщеплення хлору.

 5. Фудживара

43. При необхідності відрізнити хлороформ і чотирихлористий вуглець у хіміко-токсикологічному дослідженні можна застосувати:

 1. реакцію Фелінга

 2. реакцію утворення ізонітрилу

 3. реакцію Фудживара

 4. реакцію відщеплення хлору

 5. реакцію з резорцином

44. Вкажіть реакцію, що використовується для попереднього виявлення галагенопохідних вуглеводнів :

 1. з реактивом Фудживара

 2. утворення ацетиленіду міді

 3. з хіноліном

 4. з нітратом срібла

 5. утворення формальдегіду

45. Відбулося отруєння 1,2-дихлоретаном. Якою реакцією його можна відрізнити від інших хлорпохідних при дослідженні дистиляту :

 1. реакція утворення етиленгліколю та виявлення його після переведення в формальдегід

 2. реакція Фудживара

 3. реакція утворення ізонітрилу

 4. реакція відщеплення хлору

 5. реакція з спиртовим розчином срібла нітрату

46. Яка реакція використовується для того, щоб відрізнити хлоралгідрат від хлороформу?

 1. реакція з реактивом Неслера

 2. реакція відщеплення хлору

 3. реакція з резорцином

 4. реакція Фудживара

 5. реакція утворення ізонітрилу

47. Реакція відщеплення хлору використовується для виявлення:

 1. хлороформу

 2. етилового спирту

 3. фенолу

 4. ацетону

 5. формальдегіду

48. При інтоксикації хворого ціанідами використовується антидот. Який антидот є метгемоглобіноутворювачем?

 1. метиленова синька

 2. атропін

 3. натрію гідрокарбонат

 4. унітіол

 5. етанол

49. Відбулося отруєння леткими отрутами. Тетраетилсвинець при дистиляції з водяною парою збирають у колбу, що містить:

  1. спиртовий розчин йоду

  2. хлористоводневу кислоту

  3. гідроксид натрію

  4. воду, що дистилює

  5. у порожню колбу

50. Відбулося отруєння синильною кислотою. Ізолювання проводять методом перегонки з водяною парою. Приймач для збору дистиляту повинен містити розчин:

 1. натрію гідроксиду

 2. йоду

 3. сульфатної кислоти

 4. натрію хлориду

 5. хлоридної кислоти