Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
o_metod_med_ch_1_2012.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

Індивідуальна самостійна робота студентів

1. Мультиферментні комплекси, особливості будови та каталізу.

2. Використання ферментів у біохімічних дослідженнях.

Література Основна:

 1. Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С.86-137.

 2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С.66-107.

 3. Практикум з біологічної хімії / За ред. О.Я. Склярова. – К.: Здоров’я, 2002. – С.51-66.

 4. Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі. / За ред. О.Я. Склярова. – Київ: Медицина, 2010. – С.47-62.

 5. Скляров О.Я., Сольскі Я., Великий М.М. та ін.. Біохімія ензимів. Ензимодіагностика. Ензимопатологія. Ензимотерапія. – Львів: Кварт, 2008. – С.11-26.

Додаткова:

 1. Клінічна біохімія. Підручник / За ред. О.Я.Склярова. – Київ: Медицина, 2006. – 431 с.

 2. Біохімічні показники в нормі і при патології / За ред. О.Я. Склярова – К.: Медицина, 2007. – 320с.

 3. Ангельскі С., Якубовскі З., Домінічак М. Г. Клінічна біохімія. – Сопот, 1998. – 451 с.

 4. Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1990. – 528 с.

 5. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. – Москва: Мир, 2000. – 470 с.

 6. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. – Москва: Мир, 2004. – С. 63-71, 79-83.

Тема № 3. Визначення активності ферментів, дослідження механізму їх дії та кінетики ферментативного каталізу.

Мета заняття: На прикладі пептидаз панкреатину і амілази слини показати каталітичну роль ферментів у хімічних перетвореннях. Засвоїти методику визначення активності пептидаз і амілази слини та оцінити їх клініко-діагностичне значення.

Актуальність теми: Знання механізму дії ферментів та кінетики ферментативного каталізу лежить в основі розуміння метаболічних процесів у клітинах, тканинах та органах організму, що важливо для засвоєння перебігу хімічних перетворень і застосування ферментних препаратів, їх інгібіторів у практичній медицині.

Конкретні завдання:

 • Пояснювати механізм дії ферментів на основі спорідненості ферменту до субстрату та процесів, що перебігають у фермент-субстратному комплексі.

 • Трактувати зміни кількісного визначення активності ферментів як діагностичного показника розвитку певної патології.

 • Пояснювати застосування інгібіторів та активаторів ферментів при порушеннях обміну речовин та певних патологіях.

 • Аналізувати механізм дії ферментів на прикладі хімотрипсину та ацетилхолінестерази.

Теоретичні питання

 1. Принципи кількісного визначення активності ферментів:

 • за кількістю продукту, що утворюється під дією ферменту;

 • за кількістю субстрату, що використовується;

 • за зміною кількості коферменту (окисно-відновні перетворення для НАД та ФАД);

 1. Одиниці ферментативної активності.

 2. Основні положення кінетики ферментативного каталізу:

 • залежність швидкості реакції від концентрації субстрату (пояснити і зобразити графічно);

 • залежність швидкості реакції від концентрації ферменту (пояснити і зобразити графічно);

 • утворення фермент-субстратного комплексу та процес перетворення субстрату;

 • рівняння Міхаеліса-Ментен;

 • смислове значення величини Кm (спорідненість ферменту до субстрату).

 • вираз ферментативної реакції в подвійних зворотних величинах; рівняння Лануівера-Берка.

 1. Механізми дії ферментів (перетворення субстрату):

 • ефекти зближення та орієнтації;

 • ефекти кислотно-основного каталізу;

 • ефекти нуклеофільного та електрофільного каталізу.

 1. Механізми каталітичної дії хімотрипсину та ацетилхолінестерази.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]