Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pitannya_dlya_studentiv (1).docx
Скачиваний:
37
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
27.24 Кб
Скачать

Питання до екзамену із навчальної дисципліни «Методика навчання природознавства» Тема: Теоретико–методологічні засади побудови методики навчання природознавства як науки

 1. Методика навчання природознавства є складовою частиною загальної методики викладання біології і належить до системи…

 2. Предметом дослідження методики навчання природознавства є процес навчання школярів основам природознавства, що включає в себе…

 3. У процесі навчання природознавству молодших школярів розрізняють три нерозривно пов’язані між собою блоки:

 4. Визначення в комплексі освітніх, виховних і розвивальних цілей природознавства та його місця в системі освіти – це…

 5. До основних освітніх цілей методики навчання природознавства відносять:

 6. До основних розвивальних цілей методики навчання природознавства відносять:

 7. До основних виховних цілей методики навчання природознавства відносять:

 8. Методологічною основою методики навчання природознавства є…

 9. Методологія – це…

 10. Методика навчання природознавства тісно пов’язана з такими науками:

Тема: Зміст навчального матеріалу з природознавства у початкових класах

 1. Зміст навчального матеріалу з природознавства у початкових класах – це…

 2. Основними принципами програми «Освіта» (Україна XXI ст.) є…

 3. Основними принципами відбору і структурування навчального матеріалу з природознавства є:

 4. Краєзнавчий принцип навчання природознавства передбачає…

 5. Державний стандарт початкової загальної освіти – це…

 6. Навчальний план – це…

 7. Навчальна програма – це…

 8. У практиці загальної середньої освіти використовується декілька типів навчальних планів:

 9. На сучасному етапі існують такі системи викладу змісту навчального матеріалу з природознавства:

 10. Лінійна система викладу навчального матеріалу з природознавства передбачає…

 11. Спіральна система викладу навчального матеріалу з природознавства передбачає…

 12. Концентрична система викладу навчального матеріалу з природознавства передбачає…

 13. Мішана система викладу навчального матеріалу з природознавства передбачає…

 14. Книга, що містить основи наукових знань, завдання, вказівки і методичні рекомендації з природознавства у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики – це…

 15. Сучасний підручник природознавства виконує такі основні функції:

 16. До структури підручника відносять…

 17. За характером відображення дійсності і дидактичною метою тексти в підручнику з природознавства поділяють на такі:

 18. За провідним методом викладу матеріалу тексти підручника з природознавства поділяють на такі:

 19. Усі запитання і завдання підручників за ступенем пізнавальної самостійності учнів можна поділити на такі:

 20. Репродуктивні запитання і завдання підручників – це такі, що…

Тема: Формування природничих уявлень і понять в учнів початкової школи

 1. Усі види природничих знань засвоюються учнями початкових класів у формі конкретних…

 2. Уявлення – це…

 3. До умов формування природничих уявлень можна віднести:

 4. Поняття – це…

 5. Ознаки природничого поняття поділяють на такі:

 6. Зміст поняття – це…

 7. Об’єм поняття – це…

 8. За змістом поняття поділяють на такі види:

 9. За обсягом поняття поділяють на такі види:

 10. Прості природничі поняття – це такі, які…

 11. Складні природничі поняття – це такі, які…

 12. Загальні природничі поняття – це поняття, які…

 13. Одиничні природничі поняття – це поняття, які…

 14. До етапів формування природничих понять відносять:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]