Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pitannya_dlya_spitu-1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
46.08 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Економічний факультет Кафедра фінансів

Навчальна дисципліна: "Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання"

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

(Для заочної форми навчання)

1. Сутність бюджетування на підприємстві.

2. Принципи та етапи бюджетного планування.

3. Бюджетне організування.

4. Генеральний бюджет та його складові.

5. Бюджетне мотивування.

6. Переваги впровадження бюджетування на підприємстві.

7. Місце бюджетування у системі управління підприємством.

8. Нормативні засади розроблення бюджетів.

9. Врахування ризиків при розроблені бюджетів.

10. Бюджетна система та її елементи.

11. Автоматизація бюджетування на підприємстві.

12. Загальні положення щодо здійснення бюджетного контролювання на

підприємстві.

13. Бюджет як економічна категорія.

14. Загальні положення щодо здійснення бюджетного регулювання на

підприємстві.

15. Класифікація методів бюджетного планування.

16. Принципи та мета бюджетування.

17. Історія виникнення бюджетування .

18. Структурування та консолідування бюджетів підприємства.

19. Контролювання та регулювання бюджетів на засадах еластичності

витрат .

20. Основні функції бюджету та його класифікація.

21. Бюджетування як інструмент контролінгу.

22. Контролювання та регулювання бюджетів на засадах структурування

витрат .

23. Проблеми впровадження бюджетних систем на підприємстві.

24. Технічні проблеми впровадження бюджетних систем на підприємстві.

25. Економічні проблеми впровадження та застосування бюджетних систем

на підприємстві.

26. Організаційні проблеми впровадження та застосування бюджетних

систем на підприємстві.

27. Соціальні проблеми впровадження та застосування бюджетних

систем на підприємстві.

28. Часові проблеми впровадження та застосування бюджетних

систем на підприємстві.

29. Класифікація бюджетів підприємства.

30. Характеристика основних споживачів бюджетної інформації підприємств.

31. Етапи реалізації бюджетування.

32. Етапи бюджетного планування на підприємстві.

33. Принципи бюджетного планування.

34. Класифікація методів ієрархічного бюджетного планування.

35. Переваги та недоліки методів бюджетного планування.

36. Класифікація норм для цілей бюджетного планування.

37. Класифікація внутрішньоорганізаційних норм за змістовою ознакою.

38. Призначення внутрішньоорганізаційних норм при розробленні бюджетів підприємства.

39. Суть Матриці Моблі.

40. Класифікація видів операційного бюджету.

41. Класифікація ризиків підприємства за сферою виникнення.

42. Сутність бюджету доходів та витрат підприємства з урахуванням ризиків.

43. Класифікація центрів відповідальності.

44. Види та характеристика центрів відповідальності.

45. Бюджетний комітет та його функції.

46. Класифікація бюджетного контролю.

47. Складові елементи системи бюджетного контролю в організації.

48. Сутність принципів бюджетного контролю.

49. Класифікація методів бюджетного контролю.

50. Бюджетне контролювання та його основні завдання.

51. Етапи здійснення контролювання.

52. Розподіл загальної величини відхилень ( за умови збігу обсягу виробництва

та реалізації).

53. Розподіл загальної величини відхилень ( за умови нерівності обсягу виробництва та реалізації).

54. Класифікація методів для визначення функції витрат.

55. Визначення коефіцієнта еластичності витрат.

56. Етапи контролювання та регулювання витрат на засадах їх еластичності за обсягом виробництва.

57. Класифікація накладних витрат промислового підприємства.

58. Рівні бюджетного забезпечення витрат.

59. Сутність та елементи бюджетної системи.

60. Місце бюджетування у процесі менеджменту на підприємстві.

61. Етапи реалізації процесу менеджменту на підприємстві.

62. Етапи автоматизації бюджетування на підприємстві.

63. Особливості вибору бюджетного періоду на підприємстві.

64. Етапи автоматизації бюджетування на підприємстві.

65. Основні класи інтегрованих управлінських систем.

66. Вимоги до структури бюджетів на підприємстві.

67. Балансовий підхід та балансове узгодження.

68. Класифікація методів бюджетного планування за порядком розроблення бюджетів.

69. Класифікація методів бюджетного планування за вибором об’єктів бюджетного планування.

70. Класифікація методів бюджетного планування за рівнем централізації бюджетного планування.

71.Бюджетування як сучасна система планування на підприємстві.

72.Перспективне фінансове планування (бюджетування) на підприємстві.

73.Поточне фінансове планування (бюджетування) на підприємстві.

75.Оперативне фінансове планування (бюджетування) на підприємстві.

76.Еволюція підходів до поняття «бюджет підприємства».

77. Елементи системи бюджетування.

78. Відмінності бюджетування від планування.

79.Характеристика відмінних рис поняття «бюджет підприємства».

80. Зміст механізму бюджетного управління підприємством.

81. Сутність бюджетування на вітчизних підприємствах.

82. Особливості бюджетування на основі виділення центрів обліку та відповідальності.

83. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві.

84. Сутність цільової функції бюджетування.

85.Характеристика та класифікація методів управління бюджетними ризиками.

86. Сутність централізованого та децентралізованого бюджетного контролю.

87. Об’єкт, предмет та суб’єкт бюджетного контролю.

88. Суть кількісного та якісного бюджетного контролю.

89. Зміст та структура бюджетного контролю.

90.Класифікація видів відхилень фактичних бюджетних показників від планових.

Григорів О.О.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]