Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3blok_BD.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
116.22 Кб
Скачать

1. Поняття банку, бази даних та їх складових.

Під АБД(автоматизований банк даних) розуміють систему спеціальним чином організованих даних (баз даних), програмних, технічних, мовних, організаційно-методичних засобів, які необхідні для забезпечення централізованого нагромадження та колективного багатоцільового викори­стання даних. Основними складовими компонентами АБД є база даних і система управління базою даних .

База данихце поіменована, структурована сукупність взаємозв’язаних даних, які характеризують окрему предметну область і функціонують під управлінням СУБД. Тобто іншими словами це інтегроване сховище даних, яке використовується багатьма користувачами і забезпечує незалежність даних від прикладних програм.

Щоб блок даних можна було назвати базою даних, потрібно, щоб він відповідав таким вимогам:інтегрованості;модальності (структурованості);взаємозв'язності;незалежності опису даних від прикладних програм. Зв'язок кінцевих користувачів і прикладних програм з БД відбувається через СУБД, яка виступає інтерфейсом між користувачем і базою даних (рис. 1.1). Користувачами БД можуть бути окремі фізичні особи чи прикладні програми.

Рис. 1.1. Схема взаємодії користувачів і прикладних програм з БД

Усі дані, які зберігаються в БД, поділяються на фонд і архів даних, що пов'язано з відмінністю в технологічних режимах використання даних.

Фонд данихце активні дані, з якими постійно працюють прикладні програми та користувачі, які зберігаються на вінчестері і перебувають безпосередньо під управлінням СУБД.

Архіви — це архівні копії файлів БД, які зберігаються на стримері, гнучких магнітних дисках, сд-ромі чи на вінчестері іншої ПЕОМ.

В архівах зберігаються неактивні дані, що вже відпрацювали, але їх необхідно зберігати згідно з нормативними та законодавчими актами досить тривало. Прикладом може бути банківська та деякі види облікової інформації, яка згідно із законодавчими актами має зберігатися кілька років. Для централізованого зберігання всієї метаінформації використовується словник даних (СД).

Словник даних повинен виконувати такі основні функції:

  • встановлення зв'язків між користувачами БД;

  • виконання простого та ефективного управління елементами даних при введенні в систему як нових елементів, так і при модифікації опису існуючих;

  • зменшення надлишковості даних;

  • запобігання неузгодженості даних;

  • централізоване управління даними з метою спрощення процесу проектування БД та її розширення.

До складу АБД обов'язково входить такий компонент як СУБД.

СУБД – це комплекс програмних і мовних засобів загального і спеціального приз­начення, необхідних для створення БД, підтримування її в актуальному стані, маніпулювання даними і організації доступу до них різних користувачів в умовах прийнятої технології обробки даних.

2. Поняття субд, її функції та мовні засоби роботи з даними.

СУБД – це комплекс програмних і мовних засобів загального і спеціального приз­начення, необхідних для створення БД, підтримування її в актуальному стані, маніпулювання даними і організації доступу до них різних користувачів в умовах прийнятої технології обробки даних. СУБД є основою програмних засобів АБД. У ній можна виділити ядро СУБД, яке забезпечує організацію введення, обробки та зберігання даних, а також компоненти, що забезпечують налагодження системи, засоби тестування, утиліти, які забезпечують виконання допоміжних функцій.

Усі функції СУБД можна об'єднати в такі групи:

1. Управління даними. Задачами управління даних є підготовка даних їх контроль, занесення даних до бази, структуризація даних, забезпечення цілісності і секретності даних.

2. Доступ до даних. Пошук даних, перетворення даних у форму, зручну для подальшого використання.

3. Організація і ведення зв'язку з користувачем. Ведення діалогу, видача діагностичних повідомлень про помилки в роботі з БД тощо.

4. Забезпечення користувачів мовними засобами опису і маніпулювання даними.

5. Здійснення підтримки логічних моделей даних які визначають логічне представлення фізичних даних.

6. Виконання операцій створення і маніпулювання логічними даними (вибір, вставка, оновлення, видалення, тощо) і одночасна реалізація даних операції над фізичними даними;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]