Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
novaja_metodichka_cpk_2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Одеський державний аграрний університет

Факультет землевпорядкування

Кафедра землевпорядного

проектування

Методичні вказівки

ДЛЯ виконаннЯ лабораторних робіт

З дисципліни „цифрові карти і плани”

Для студентів денної та ЗАОчНОЇ форми навчання

спеціальності „землевпорядкування та кадастр”

Одеса 2010

Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Цифрові плани і карти» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.070900 «Землевпорядкування та кадастр» - Одеса, ОДАУ, 2010

Укладачі:

Доцент кафедри землевпорядного проектування Зінченко Т.Є.

Викладач кафедри землевпорядного проектування Перестороніна С.Ю.

Інженер-консультант напрямку «ГІС та інфраструктура» ТОВ Софтпром, м. Київ, Омельченко В.В.

Рецензенти:

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування Житомирського НАУ Мислива Т.М.

Доцент кафедри земельного кадастру ОДАУ Кириленко В.М.

Методичні вказівки розглянуто і затверджено на методичній раді факультету землевпорядкування.

Протокол № 11 від 30.06.2010 року

Зміст

Вступ

Загальні положення

Лабораторна робота № 1. Підготовка вихідних картографічних матеріалів до векторизації

Лабораторна робота № 2. Створення векторних шарів та векторизація об'єктів цифрової карти

Лабораторна робота №3. Введення атрибутивної інформації

Лабораторна робота №4. Формування електронної карти

Висновок

Список літератури

Додатки

А. Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

Б. Приклад макету цифрової карти

Вступ

Відображенням свого просторового положення людство почало займатися дуже давно, фактично з початку свого усвідомленого існування. Ця справа згодом була названа картографією. Географічна карта здавна була засобом для прийняття рішень про положення в просторі, що дає змогу визначитись з рішенням про взаємне положення об'єктів, обчислюються відстані від об'єкта до об'єкта, розробляється прокладка маршруту й обчислення його довжини. Поява приладів, що дозволили візуалізувати картографічні зображення визначило появу систем, у яких рішення приймаються не тільки на підставі обчислень, але й у результаті просторового аналізу території.

В електронному вигляді географічна карта називається цифровою. Згодом, термін "Цифрова карта" міцно зайняв своє місце: так як і картографія, у свій час придбала обрису науки, так і цифрова картографія стала наукою з усіма властивими їй атрибутами.

На цифрових картах будуються програмні комплекси для вирішення спеціальних задач пов'язаних з управлінням, контролем, прогнозуванням, моделюванням та є найбільш важливим інструментом міждисциплінарних проектів, які вирішують задачі охорони і раціонального використання природних ресурсів, а також контроль за станом, прогноз, аналіз, оцінку їх використання.

За останні роки використання цифрових планів та карт при виконанні землевпорядних та кадастрових робіт значно збільшилось. При цьому цифрові карти використовуються не лише для відображення інформації, але і для її зберігання та аналізу. Тому при значному збільшенні картографічної інформації необхідним є отримання базових знань щодо створення цифрових карт та планів засобами сучасних технологій, які відповідають сучасним вимогам землевпорядного проектування, управління земельними ресурсами та ведення державного земельного кадастру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]