Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab318_01.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
521.73 Кб
Скачать

2. Перевірка приладу для вимірювання малих тисків

Перевірюваний прилад:__________________, тип______________, №_________________, зі шкалою від_______ до ______________,

ціна поділки__________________, клас точності________.

Джерело тиску__________________________________.

Контрольний прилад: мікроманометр з похилою трубкою, тип____________, №_________, Діапазон вимірювань від_____ до______________.

Заповнювач мікроманометра ________________________________________,

з густиною н==_________________кг/м3.

Дійсна робоча рідина мікроманометра___________________________________ з густиною н = _________________кг/м3.

Р е з у л ь т а т и в и м і р ю в а н ь

Покази перевірюваного приладу

РП

Стала мікроманометра

К

Відлік по шкалі мікроманометра

хід вгору

lB

хід вниз

lH

Дійсне значення тиску виміряне мікроманометром

хід вгору

PB = K  lB

хід вниз

PH = K  lH

Абсолютна похибка робочого приладу

хід вгору

PB = РП- РН

хід вниз

РН= РП- РН

Відносна похибка робочого приладу

хід вгору

хід вниз

Варіація

Максимальна приведена похибка___________________________________%

Висновки____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перевірка вимірювального перетворювача тиску

Перевірювальний вимірювальний перетворювач (ПВП):____________________,

Тип________________, № __________________, клас точності_______________,

Діапазон вимірювання тиску від _________ до _________, вихідний сигнал перетворювача:________________________ змінюється від______до________.

Прилад для вимірювання вихідного сигналу перетворювача:_________________________, тип__________________, №_____________, клас точності__________________, шкала від_____________ до ____________.

Джерело тиску:____________________________________________,

Прилад для вимірювання тиску на вході перетворювача:___________________тип_______, №_______________, клас точності_______________, діапазон вимірювань від_____до____.

Р е з у л ь т а т и в и м і р ю в а н ь

Тиск на вході ПВП

Р

Розрахункове значення вихідного сигналу ПВП

ІР

Розрахункове значення показів приладу для вимірювання вихідного сигналу

І

Покази приладу для вимірювання вихідного сигналу ПВП

хід вгору

ІВ

хід вниз

ІН

Абсолютна похибка ПВП

хід вгору

ІВ= ІВ- І

хід вниз

ІН= ІН- І

Відносна приведена похибка ПВП

хід вгору

хід вниз

Варіація

Максимальна приведена похибка ПВП:_________________________________%

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]