Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab318_01.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
521.73 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національний університет “Львівська політехніка”

Вимірювання тиску Методичні вказівки

для самостійної підготовки та інструкція

до лабораторної роботи № 01

з основ автоматики і автоматизації

для студентів технологічних спеціальностей ІЕСК, ІХХТ, ІБІД

Затверджено

на засіданні кафедри

автоматизації теплових та

хімічних процесів

Протокол № 1 від 30.08.2012 р.

Львів – 2012

Вимірювання тиску. Інструкція до лабораторної роботи № 01 з дисципліни “Контроль та керування хіміко-технологічними процесами” для студентів технологічних спеціальностей/ Укл. В.П.Кореньков, Г.Б.Крих, Львів: вид-во Держ ун-ту "Львівська політехніка", 2013 - 13 с.

Укладачі В.А. Кореньков, ст.внкл.

Г.Б. Крих, к.т.н, доц.

Відповідальний за випуск Є.П. Пістун, д.т.н., проф.

Рецензенти: Ю.З. Вашкурак, к.т.н., доц.,

О.М. Химко, к.т.н., доц.,

Мета роботи: ознайомлення з конструкціями, застосуванням і перевіркою приладів для вимірювання тиску.

Необхідна підготовка: знання одиниць і методів вимірю­вання тиску; знання основних метрологічних характеристик вимірювальних приладів.

Основні відомості

Тиск рідини, пари або газу - це сила, що діє на одиниці поверхні.

В системі СІ за одиницю тиску прийнято Паскаль, рівний тиску, що створюється силою на площі 2, тобто 1 Па =1 Н/м2. Використовують також позасистемні одиниці: кгс/см2, атм (фізична атмосфера), ат (технічна атмосфера), мм рт. ст. (міліметр ртутного стовпа), мм вод. ст. (міліметр водного стовпа), бар.

1 кг/см2 = 98066,5 Па; 1 атм = 101325 Па;

1 мм рт.ст. = 133,322 Па; 1 мм вод. ст. = 9,80655 Па;

1бар = 102 Па.

Розрізняють абсолютний Ра і надлишковий Рн тиск. Абсолютний тиск Pa – параметр термодинамічного стану речовини (рідини, газу, пари). Різницю абсолютного Pa і атмосферного (барометричного) Рб тисків при Ра > Рб, називають надлишковим тиском Рн = Ра - Рб. Якщо Ра < Рб, то різницю РВ = Рб - Ра називають розрідженням (вакуумом).

Прилади для вимірювання тиску за своїм призначенням поділяються на: манометри, які вимірюють абсолютний та надлишковий тиск

вакууметри, які вимірюють вакуум;

мановакууметри, які вимірюють надлишковий тиск і вакуум;

мікроманометри – лабораторні прилади, призначені для вимірювання малих тисків і розріджень;

тяго- і напороміри – робочі прилади для вимірювання малих тисків і розріджень;

барометри, які вимірюють атмосферний (барометричний) тиск; диференційні манометри, які вимірюють різницю двох абсолютних тисків.

За принципом дії прилади для вимірювання тиску поділяються на:

рідинні, побудовані на зрівноваженні вимірюваного тиску гідростатичним тиском стовпа рідини;

деформаційні, побудовані на використанні деформації різних пружних елементів під дією вимірюваного тиску для перетворення його в переміщення або зусилля;

вантажопоршневі, побудовані на зрівноваженні вимірюваного тиску зовнішньою силою, що створюється каліброваними вантажами і діє на плунжер визначеної площі;

електричні, побудовані або на перетворенні вимірюваного тиску в одну з електричних величин, або на зміні електричних властивостей матеріалу під дією тиску.

Нижче наведені конструкції деяких приладів для вимірювання тисків та розріджень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]