Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Діловодство.FR10.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
140.92 Кб
Скачать

Теми семінарських занять

Тема 1. Предмет, система і поняття навчальної дисципліни «діловодствоходових та правоохоронних органах»

(практичне заняття - 2 години)

 1. Предмет і методологія курсу «Діловодство у судових та правоохоронних органах».

 2. Місце в системі інших юридичних дисциплін, система та структура спецкурсу «Діловодство у судових та правоохоронних органах».

 3. Визначення поняття та особливості діловодства. Сутність поняття «документ».

 4. Організаційне забезпечення ведення діловодства у судових та правоохоронних органах.

Література:

  1. Конституція України від 28.06.1996 p., прийнята на V сесії Верховної Ради України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. — №30. - Ст. 141

  2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів України та статус суддів»: від 07.07.2010 р.// portal.rada.gov.ua

  3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // Голос України. - 1992. - 13 листопада.

  4. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

  5. Асеев Г.Г., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учебное пособие. -X.: ХГИК, 1997 - 290 с.

  6. Біленко Б. О. Особливості функціонування адміністративно - правового механізму забезпечення прав громадян у правоохоронній діяльності // Юридична Україна. - 2005. - № 4. - С.79 - 81.

  7. Большой юридический словарь. — M, 1997. — С. 302—303.

  8. Веселов П. Как составить служебный документ. - М., 1982.

  9. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь, 1998. - 256 с.

  10. Дюрягин H.H. Право и управление. - М.: Юридическая литература., 1981.

  11. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. - К.: Либідь, 2000. -294с,

  12. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захарова, В.Я. Шиманський Ф.В. Діловодство в правоохоронних ораганах України. - Одеса., 2003. - С.208.

  13. Шевчук C.B. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа., 1997. - 270 с.

  14. Діловодство в державних установах: Збірник інстоукцій. К. КНТ. - 2008. - 596с.

Тем а 2 функції діловодної служби. Механізація й автоматизація діловодних процесів

(практичне заняття - 2 години)

 1. Функції діловодства у судових та правоохоронних органах.

 2. Механізація та автоматизація діловодних процесів.

 3. Загальні вимоги та правила документаційного забезпечення діловодства. Класифікація документів.

 4. Фіксування технічними та іншими засобами ведення процесу та розгляду справ. Особи, відповідальні за ведення діловодства у судових та правоохоронних органах.

 5. Порядок та процедура розгляду звернень громадян: строки, порядок надання відповідей, направлення за належністю тощо.

Література:

  1. Конституція України від 28.06.1996 р., прийнята на V сесії Верховної Ради України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. — №30. - Ст. 141

  2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів та статус суддів України»: від 07.07.2010 р.// portal.rada.gov.ua

  3. Закон України „Про державний захист робітників суду та правоохоронних органів" від 23.12.1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1- Ст.167.

  4. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393/96-ВР.

  5. За.кон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної ради України. - 1991. - № 4. - Ст.. 20.

  6. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 5. - Ст.. 793.

  7. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // Голос України. - 1992. - 13 листопада.

  8. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

  9. Асеев F.F., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учебное пособие. -X.: ХГИК, 1997. - 290 с.

  10. Біленко Б. О. Особливості функціонування адміністративно - правового механізму забезпечення прав громадян у правоохоронній діяльності // Юридична Україна. - 2005. - № 4. - С.79 -81.

  11. Большой юридический словарь. — М., 1997. — С. 302—303.

  12. Денисюк С. Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України // Право України. - 2004. - № 9. С. 100 - 112.

  13. Веселов П. Как составить служебный документ. - М., 1982.

  14. Діловодство в державних установах: Збірник інструкцій. К. КНТ. - 2008. - 596с.

  15. Діденко А.П. Сучасне діловодство. - К.: Либідь, 1998. - 256 с.

  16. Дюрягин H.H. Право и управление. - М.: Юридическая литература., 1981.

 1. Марочкїн І,. Грошевой Н, Тол очко О. Організація судових та правоохоронних органів.-X..2000. - С 30.

 2. Паламар Л.М., Кацаведь Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. - К.: Либідь, 2000. - 294с.

 3. Шевчук C.B. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа., 1997. - 270 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.