Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГПП(підручник).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Практичне завдання

Прокурор Подільського району м. Києва звернувся до господарського суду м. Києва з позовною заявою в інтересах акціонерного товариства «Добробут». Суддя господарського суду виніс ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви.

Обґрунтуйте підстави дії судді.

Тема 2.Поняття господарського процесу й господарського процесуального права Контрольні запитання

1. Якими є характерні ознаки господарського процесу?

2. Дайте визначення поняття стадій господарського процесу, їх відмінності між собою.

3. За якими підставами можуть бути класифіковані принципи господарського процесуального права?

4. Якими є предмет і метод господарського процесуального права?

5. Охарактеризуйте господарські процесуальні відносини.

Тести

1. Предметом господарського процесу є:

1) господарські спори;

2) спори про визнання актів недійсними;

3) справи про банкрутство;

4) спори про визнання господарських договорів недійсними;

5) спори про встановлення цін на продукцію.

2. Стадіями господарського процесу є:

1) порушення провадження у справі;

2) претензійне урегулювання спору;

3) підготовка матеріалів до розгляду;

4) виконавче провадження;

5) касаційне провадження.

3. Принцип господарського процесу:

1) виконавчості;

2) законності;

3) строковості;

4) безпосередності;

5) таємності.

4. Правові норми загальної частини господарського процесу- ального права — норми про:

1) підсудність;

2) порушення справи;

3) судові витрати;

4) виконання судових актів;

5) представництво в господарському процесі.

5. Правові норми особливої частини господарського процесу- ального права — норми про:

1) склад осіб, які беруть участь у справі;

2) процесуальні строки;

3) підготовку справ до процесуального розгляду;

4) докази;

5) оскарження рішень, ухвал, постанов.

6. Джерела господарського процесуального законодавства:

1) Конституція України;

2) закони України;

3) укази Президента України;

4) постанови Кабінету Міністрів України;

5) постанови Вищого господарського суду України.

7. Господарські процесуальні правовідносини виникають між:

1) позивачем і відповідачем;

2) позивачем і третьою особою з самостійними вимогами на предмет спору;

3) позивачем і суддею господарського суду;

4) відповідачем і суддею господарського суду;

5) суддею господарського суду і третьою особою без самостійних вимог.

8. Господарські процесуальні правовідносини існують:

1) лише у правовій формі;

2) лише як фактичні відносини;

3) і у правовій, і у фактичній формі;

4) іноді у правовій формі, іноді як фактичні відносини — залежно від обставин справи;

5) іноді у правовій формі, іноді як фактичні відносини — залежно від угоди сторін.

9. Суб’єктний склад господарських процесуальних відносин ста­новлять:

1) суддя господарського суду;

2) суддя третейського суду;

3) сторони;

4) прокурор (його заступник);

5) треті особи.

10. Господарське процесуальне право — це:

1) юридична наука;

2) навчальна дисципліна;

3) галузь права;

4) правова практика;

5) джерело законодавства.

Практичне завдання

1. Підготуйте реферат на тему «Господарське процесуальне право — самостійна галузь системи права України».

2. Підготуйте реферат на тему «Господарський процес і господарське процесуальне право».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]