Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ Фінанси ЗФПЕ.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
702.46 Кб
Скачать

49. Збалансування бюджетів здійснюється у формі:

а) дотацій;

в) субвенцій;

б) субсидій;

г) вірної відповіді немає.

50. Причини дефіциту бюджету:

а) деформована структура економіки;

в) необґрунтовані видатки на

б) неефективне здійснення соціальних видатків;

забезпечення державного управління;

г) вірної відповіді немає.

51. Державні видатки – це:

а) грошові відносини з приводу перерозподілу вартості ВВП, які пов'язані з формуванням доходів держави;

б) сукупність фінансових відносин, які пов’язані з використанням грошових фондів держави;

в) це прямі видатки держави і підприємств державної форми власності;

г) вірної відповіді немає.

52. Доходи державного бюджету – це:

а) грошові відносини з приводу перерозподілу вартості ВВП, які пов’язані з формуванням доходів держави;

б) сукупність фінансових відносин, які пов'язані з використанням грошових фондів держави;

в) це прямі видатки держави і підприємств державної форми власності;

г) це обов’язкові і добровільні внески у державний бюджет, які використовуються державою для: здійснення нею своїх функцій.

53. Внутрішній державний борг виникає перед:

а) нерезидентами;

в) юридичними особами держави;

б) фізичними особами держави;

г) вірної відповіді немає.

54. Гроші, які отримані від використання державного кредиту:

а) мають суворо цільове призначення;

б) повинні натасовуватись для фінансування капітальних вкладень;

в) повинні застосовуватись для фінансування прихованого дефіциту бюджети;

г )вірної відповіді немає.

55. Внутрішній державний борг:

а) включає видатки держави, які пов’язані і сплатою суми відсотків по поточних тиражах;

б) сума державних зобов’язань по відношенню до іноземних кредиторів;

в) включає всю суму заборгованості по раніше випущених облігаціях;

г) сума державних зобов’язань по відношенню до вітчизняних кредиторів.

56. Зовнішній державний борг:

а) включає видатки держави, які пов’язані зі сплатою суми відсотків по поточних тиражах;

б) сума державних зобов’язань по відношенню до іноземних кредиторів;

в) включає всю суму заборгованості по раніш випущених облігаціях;

г) сума державних зобов’язань по відношенню до вітчизняних кредиторів.

57. Зовнішній державний борг виникає перед:

а) нерезидентами;

в) юридичними особами держави;

б) фізичними особами держави;

г) вірної відповіді немає.

58. Місцеві податки та збори включають:

а) готельний збір, ринковий збір, комунальний податок, податок за рекламу та ін.;

б) комунальний податок, збір за паркування автомобілів, курортний збір, плата за прописку громадян, збір за участь у перегонах на іподромі та ін.;

в) збір за право використання місцевої символіки, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, податок на рекламу та ін.;

г) вірної відповіді немає.

59. Фінансові ресурси населення – це:

а) баланс доходів і витрат домогосподарства:

б) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні громадян;

в) товари і послуги, що призначені для задоволення індивідуальних і сімейних потреб;

г) вірної відповіді немає.

60.Фінансові ресурси домогосподарства – це:

а) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні домогосподарства;

б) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні громадян;

в) товари і послуги, що призначені для задоволення індивідуальних і сімейних потреб;

г) вірної відповіді немає.

61. Споживчий бюджет – це:

а) баланс доходів і витрат домогосподарства, що характеризує основні джерела доходів, основні напрямки і величину витрат домогосподарства;

б) товари і послуги, що призначені для задоволення індивідуальних і сімейних потреб громадян;

в) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні домогосподарства;

г) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні громадян.

62. Доходи населення сукупні – це:

а) грошові кошти, цінні папери та інші цінності, що знаходяться в розпорядженні громадян;

б) грошові й натуральні надходження народонаселенню з метою задоволення їх особистих потреб;

в товари і послуги, що призначені для задоволення індивідуальних і сімейних потреб;

г) вірної відповіді немає.

63. Курсова вартість акції – це:

а) ціна, за якою випускається акції;

в) ціна, яка вказана на цінному папері;

б) поточна ціна, яка визначається на фондовому ринку;

г) вірної відповіді немає.

64. Вексель – це:

а) цінний папір, який засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства;

б) письмове боргове зобов’язання, яке надає його власнику право вимагати від боржника сплати визначеної в ньому суми;

в) цінний папір, який засвідчує право власника на отримання його номінальної вартості у встановлений термін зі сплатою фіксованого відсотка;

г)вірної відповіді немає.

65. Облігація – це:

а) цінний папір, який засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства;

б) письмове боргове зобов’язання, яке надає його власнику право вимагати від боржника сплати визначеної в ньому суми;

в) цінний папір, який засвідчує право власника на отримання його номінальної вартості у встановлений термін з сплатою фіксованого відсотка;

г)вірної відповіді немає.

66. Страховик – це:

а) юридична або фізична особа, яка приймає участь у створенні фонду страхування шляхом внесення страхових внесків;

б) юридична особа, яка займається створенням і використанням фонду страхування на основі ліцензії;

в) суб’єкт страхового ринку, який виступає на боці страхувальника і несе відповідальність перед ним за належне розміщення його ризику;

г) вірної відповіді немає.

67. Страхувальник – це:

а) юридична або фізична особа, яка приймає участь у створенні фонду страхування шляхом внесення страхових внесків;

б) юридична особа, яка займається створенням і використанням фонду страхування на основі ліцензії;

в) суб’єкт страхового ринку, який виступає на боці певної особи й несе відповідальність перед ним за належне розміщення її ризику;

г) вірної відповіді немає.

68. Страховий ризик – це:

а) страховий випадок, який не трапився, але вірогідність якого відома;

б) сукупність резервованих страховиками грошових коштів;

в) передбачена договором страхування подія яка дійсно трапилась;

г) вірної відповіді немає.

69. Страховий фонд – це:

а) страховий випадок, який не трапився, але вірогідність якого відома;

б) сукупність резервованих страховиками грошових коштів;

в) передбачена договором страхування подія, яка дійсно трапилась;

г) вірної відповіді немає.

70. Страхова сума – це:

а) сукупність резервованих страховиками грошових коштів;

б) сума, на яку страхується об’єкт при укладанні договору страхування;

в) фактично здійснювані сплати, які компенсують збиток при настанні страхового випадку;

г) вірної відповіді немає.

71. Страхова компенсація – це:

а) сукупність резервованих страховиками грошових коштів;

б) сума, на яку страхується об’єкт при укладанні договору страхування;

в) фактично здійснювані сплати, які компенсують збиток при настанні страхового випадку;

г) вірної відповіді немає.

72. Страховий платіж – це:

а) сукупність резервованих страховиками грошових коштів;

б) сума, на яку страхується об’єкт при укладанні договору страхування;

в) фактично здійснювані сплати, які компенсують страхувальнику збиток при настанні страхового випадку;

г) винагорода, яку страхувальник сплачує страховику.

73. Євровалюта – це:

а) будь-яка конвертована валюта, депонована в закордонному банку;

б) валюта країн Європейського Союзу, що включає: німецьку марку, голландський гульден, австрійський шилінг, бельгійський франк, французький франк;

в) єдина валюта колишніх країн Ради економічної взаємодопомоги;

г) вірної відповіді немає.

74. Фіксований курс:

а) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

б) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах;

в) вільно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених попитом і пропозицією валютних паритетах;

г) вірної відповіді немає.

75. Зниження курсу національної валюти:

а) збільшує обсяг іноземних інвестицій;

в) не впливає на обсяг іноземних інвестицій;

б) зменшує обсяг іноземних інвестицій;

г) вірної відповіді немає.

7. Орієнтовні запитання до іспиту з дисципліни «Фінанси»

 1. Соціально-економічна сутність фінансів , їх ознаки.

 2. Етапи розвитку фінансів.

 3. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.

 4. Об’єкти и суб’єкти фінансових відносин.

 5. Фінансові ресурси, сутність, склад та методи формування.

 6. Фінансові резерви: методи формування, напрями використання.

 7. Грошові фонди – матеріальні носії фінансових відносин.

 8. Функції фінансів.

 9. Роль фінансів в економічній системі держави.

 10. Фінансова система України: поняття, структура.

 11. Структурна будова фінансової системи.

 12. Характеристика фінансової системи України.

 13. Управлення фінансової системи.

 14. Фінанси комерційних підприємств: сутність, функції, принципи.

 15. Фінанси некомерційних організацій.

 16. Фінанси домогосподарств.

 17. Джерела фінансування підприємств.

 18. Фінансова політика: зміст, структура и завдання.

 19. Фактори, що впливають на фінансову політику і етапи її реалізації.

 20. Фінансова політика України на сучасному етапі.

 21. Фінансовий механізм: поняття, типи.

 22. Методи фінансового механізму.

 23. Управлення фінансами: сутність, методи, інструменти.

 24. Фінансовий контроль: сутність, принципи, задачі, об’єкти і суб’єкти.

 25. Види фінансового контролю.

 26. Класифікація фінансового контролю.

 27. Фінансове планування та прогнозування.

 28. Економічний зміст та сутність бюджету.

 29. Функції бюджету.

 30. Склад і структура доходів державного бюджету України.

 31. Склад і структура видатків державного бюджету України.

 32. Бюджетний устрій – бюджетна система: поняття, принципи.

 33. Бюджетний процес.

 34. Бюджетне планування і його задача.

 35. Бюджетне право.

 36. Бюджетно-податкова політика – як складова частина фінансової політики.

 37. Місцеві фінанси.

 38. Соціально-економічна сутність і функції податків.

 39. Класифікація податків за окремими ознаками.

 40. Податки – основне джерело доходів бюджету.

 41. Податкова система України: роль, структура і принципи побудови.

 42. Податкова політика: сутність, цілі, задачі.

 43. Основні принципи оподаткування,

 44. Фінансово-правові аспекти стягнення податків.

 45. Позабюджетні фонди, ціль їх створення і економічна сутність.

 46. Загальна характеристика цільових фондів.

 47. Державні позабюджетні фонди, основні джерела їх формування.

 48. Пенсійний фонд України, напрями використання засобів фонду.

 49. Основні задачі, що реалізуються Фондом соціального страхування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.