Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ONKO_V / Организация.rtf
Скачиваний:
20
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
465.32 Кб
Скачать

5. Матеріали активізації студентів під час викладання лекції:

Питання :

 1. Які структури входять до складу онкологічної служби в Україні?

 2. Які основні завдання та структура онкологічних диспансерів?

 3. Назвіть організацію роботи та основні завдання онкологічних диспансерів.

 4. Назвіть основні завдання та принципи диспансеризації в Україні.

 5. Назвіть клінічні групи хворих із злоякісними захворюваннями.

 6. Яка основна медична документація заповнюється для обліку онкохворих?

 7. Вкажіть основні завдання санітарно-просвітницької роботи.

 8. Вкажіть основні принципи визначення непрацездатності та інвалідності у хворих на злоякісні новоутворення.

 9. Назвіть основні принципи етики та деонтології у роботі з онкохворими.

 10. Які особливості обстеження онкохворих вам відомі?

 11. Назвіть основні види злоякісних пухлин за гістогенетичною класифікацією

 12. Назвіть принципи класификації пухлин за системою TNM.

6. Матеріали для самопідготовки студентів:

А) Питання за темою лекції:

1) Чим представлена структура організації протиракової боротьби, як здійснюється організаційно-методичне підпорядкування?

2) Яка типова структура ООД?

3) 3адачі онкологічної служби.

4) Як здійснюється робота онкокабінета, роль районного онколога?

5) Для чого введена класифікація онкологічних хворих за клінічними группами?

6) Принцип побудови вітчизняної класифікації злоякісних пухлин.

7) Переваги міжнародної класифікації раку, принципи її побудови.

8) Перерахувати облікові форми документів, що заповнюються на

онкохворих.

9) В чому полягає організаційно-профілактична діяльність онколога?

10) Принцип диспансеризації в Україні.

Б) Питання за темою наступної лекції «Методи діагностики в онкології»:

1) Які інструментальні методи діагностики використовуються в онкології?

2) Які лабораторні методи діагностики використовуються в онкології?

3) Поняття «онкомаркери» в онкології.

4) Рентгенологічні методи діагностики в онкології.

5) УЗД в онкології.

6) Використання малоінвазивних методів діагностики (лапароскопії, гістероскопія і т.ін.)

Рекомендована література для самопідготовки студентів:

 1. Алгоритмы современной онкологии / Под ред. И.Б. Щепотина. - К.: «Здоров’я», 2007. – 388 с.

 2. Ганцев Ш.Х. Онкология: Учебник. – М.: Медицинское информационное агенство, 2004. – 516 с.

 3. Избранные лекции по клинической онкологии / Под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. – М., 2000. – 344 с.

 4. Онкология / Под ред. И.Б. Щепотина. - К.: «Здоров’я», 2008. – 526 с.

 5. Справочник по онкологии / Под ред. С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясоедова. – 2-е изд., - К.: «Здоров’я», 2008. – 576 с.

 6. «Справочник по онкологии» под редакцией РАМН Н.Н. Трапезникова и проф. Поддубной И.В. М., КАППА., 1996г.

7. Чиссов В.И. Онкология. – Электронный учебник. – 2000. – 531 с.

Методичні рекомендації склала

д.мед.н., професор ________________ В.Г. Дубініна

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ONKO_V